Ljubljana, 1. 3. 2021

Dodatek za delo v rizičnih razmerah v času epidemije ob odpiranju in širjenju delovanja zavodov

sindikalnim zaupnicam in zaupnikom
 
Ljubljana, 1. marca 2021
 
 
POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ
 
 
 
! pomembno – DODATEK ZA DELO V RIZIČNIH RAZMERAH V ČASU EPIDEMIJE OB ODPIRANJU IN ŠIRJENJU DELOVANJA ZAVODOV
 
 

Spoštovani,

s tem dopisom vas želimo ponovno opozoriti na pomembno aktualno temo o upravičenosti do dodatka za delo v rizičnih razmerah v skladu z 39. členom Kolektivne pogodbe za javni sektor in urejanju izplačila tega dodatka.

Ob tem poudarjamo, da je pri uveljavljanju upravičenosti do omenjenega dodatka bistvena tudi ustrezna aktivnost sindikata zavoda in sindikalnega zaupnika oziroma zaupnice, zato izpostavljamo naslednje:
  • - Pravica do dodatka se določi s sklepom vsakega posameznega delodajalca posebej (ravnatelja, ravnateljice; direktorja, direktorice).
  • - Delodajalec mora pred sprejetjem sklepa zahtevati mnenje sindikata zavoda.
  • - Sredstva, potrebna za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah, se zavodom posredujejo neposredno s strani države (npr. v primeru srednjih šol ali drugih javnih zavodov, kjer je ustanoviteljica država) oziroma ponekod s strani države s posredovanjem preko občin (npr. v primeru osnovnih šol, vrtcev ali drugih javnih zavodov, kjer je ustanoviteljica občina); praviloma z zamikom.
  • - Delodajalec je sprejete sklepe dolžan posredovati sindikatu na njegovo zahtevo.
  • V SVIZ ugotavljamo, da sklepi za upravičenost do dodatka za delo v rizičnih razmerah, ki jih mora pripraviti delodajalec, povsod še niso bili sprejeti, ponekod pa sindikalni zaupnice in zaupniki z njimi niso seznanjeni ali pa jim jih delodajalci niso predhodno posredovali v mnenje. Če navedeno morda velja tudi za vaš zavod, vam svetujemo, da čim prej izvedete potrebne aktivnosti in tako pripomorete, da bo omenjena pravica za članice in člane v vašem zavodu urejena čim bolj ugodno. V primeru določitve dodatka za delo v rizičnih razmerah v času epidemije namreč sindikalni zaupnice in zaupniki prevzemate zelo pomembno funkcijo pogajalca z delodajalcem v imenu zaposlenih.
O predstavljeni opredelitvi pravice do dodatka za delo v rizičnih razmerah ter nalogah sindikata zavoda in delodajalca pri tem smo vas podrobno že seznanili v posebnih obvestilih z dne 10. 11. 2020, k le-tem pa smo takrat predložili tudi vzorec sklepa o dodatku.
Če je delodajalec v vašem zavodu sklep (ali več sklepov) o upravičenosti do omenjenega dodatka že sprejel, a vam dokumenta ni predhodno posredoval v mnenje, ga opozorite, da je to dolžan storiti. Če s samim sklepom oziroma sklepi niste niti seznanjeni, imate pravico, da vam delodajalec le-te posreduje (16. člen Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v RS, KPND). V skladu s predpisi gre tudi za dokument javnega značaja.
Na tem mestu vas, cenjeni sindikalni zaupnice in zaupniki, zgolj še seznanjamo, da se bomo v povezavi z urejanjem oziroma upravičenostjo do dodatka za delov v rizičnih razmerah v vaših zavodih na vas v nadaljevanju meseca obrnili s kratkim vprašalnikom. Za vašo takratno pomoč pri pridobivanju pomembnih podatkov se vam tudi že vnaprej zahvaljujemo.
Z lepimi pozdravi,
 
Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ
Komentarji
Rok
14.03.2021

Če sprejmeš dodatek, kloniš glavo, potem se ne pritožuj in nastavi še drugo lice.

Maja
03.03.2021

Odpovem se vsakemu korona dodatku, samo da se konča plandemija in prisilno testiranje.

Nataša Hozjan
02.03.2021

In če se sindikat s sklepi, višino dodatkov ne strinja, ravnatelj pa odvrne, da ne rabi upoštevati mnenje sindikata? Kaj potem?

Vaš komentar