Ljubljana, 22. 2. 2022

Dopolnitev predloga sprememb standardov in normativov

SVIZ je 23. decembra lani ministrici za izobraževanje, znanost in šport dr. Simoni Kustec posredoval predloge sprememb in dopolnitev posameznih normativov in standardov za področja predšolske vzgoje, osnovnih in srednjih šol ter izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami. Ministrici smo takrat sporočili¸še, da ji bomo predloge sprememb in dopolnitev določb, ki se nanašajo na delovno mesto tajnik VIZ VI oz. administrativne delavce, posredovali naknadno. Včeraj, 21. februarja, smo torej iz sindikata na MIZŠ poslali še te omenjene predloge sprememb in dopolnitev normativov za področja predšolske vzgoje, osnovne šole, programov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami ter srednje šole in dijaške domove.

Zaradi vedno večjega obsega in zahtevnosti administrativnih del v vzgojno-izobraževalnih zavodih predlagamo spremembe, ki sledijo že podanim predlogom za računovodje v šolah, in načelu enakega plačila za enako delo. Predlagamo sistemizacijo delovnega mesta v vsaj VII/1 tarifnem razredu, ob prehodu pa možnost nadaljnjega opravljanja del tudi tistim z nižjo izobrazbo. S tem povezano podajamo še nekoliko spremenjen predlog normativov za računovodske delavce, pri čemer pa ne posegamo v naše predloge o urejanju prehodnega obdobja, ki smo jih podali 23. 12. 2021. Tudi tokrat so naši predlogi prikazani na način, da so v obstoječem besedilu posameznega pravilnika predlogi označeni z rdečo barvo, pri vsakem členu pa je dodana obrazložitev.

Kljub temu, da normativi neposredno ne urejajo plačila zaposlenim, smo zaradi posledic predlaganih  sprememb ministrici podali pobudo za preučitev možnosti ter sklenitev dogovora o prenosu preteklih napredovanj v plačne razrede oz. ohranjanju pogojev kontinuiranega napredovanja na delovnem mestu v višjem tarifnem razredu, saj gre za sistemsko spremembo celotne poklicne skupine.

Predloge SVIZ, posredovane na MIZŠ, si lahko ogledate na naslednjih povezavah:

Predlog SVIZ Slovenije za spremembe in dopolnitve 14. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje,

Predlog SVIZ Slovenije za spremembe in dopolnitve 16., in 17. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole,

Predlog SVIZ Slovenije za spremembe in dopolnitve 18. in 20. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami,

Predlog SVIZ Slovenije za spremembe in dopolnitve 39. člena Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva.

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar