Ljubljana, 17. 3. 2020

Dopust ne sme biti odrejen enostransko

Inšpektorat RS za delo je ob tem, ko v zadnjih dneh prejema številna vprašanja, povezana z dejstvom, da nekateri delodajalci zaradi posledic epidemije koronavirusa od zaposlenih pričakujejo koriščenje letnega dopusta. Inšpektorat RS za delo ob tem opozarja, da delodajalec dopusta ne sme odrejati enostransko.

Kot so danes objavili na spletni strani inšpektorata, morajo delodajalci pri odločanju o času izrabe letnega dopusta upoštevati več okoliščin, ki jih navaja zakon o delovnih razmerjih, in sicer potrebe delovnega procesa, možnosti za počitek in rekreacijo delavca ter družinske obveznosti delavca. Poleg tega opozarjajo, da mora delodajalec upoštevati namen in cilj letnega dopusta ter poskrbeti za primeren način komunikacije, da se predhodno seznani oziroma posvetuje z delavcem ali njegovimi predstavniki o možnostih izrabe in okoliščinah, ki jih mora upoštevati pri izrabi letnega dopusta.

Delodajalec se tako v času, kot je trenutni, iz poslovnih razlogov z delavcem lahko dogovori za izrabo letnega dopusta, a mora "pri tem upoštevati navedene zahteve, ki omejujejo njegovo diskrecijo z namenom, da se letni dopust uresniči v skladu z njegovim temeljnim namenom". Zaradi uresničitve potreb delovnega procesa pa lahko podjetje določi tudi kolektivni dopust. A "je pri tem bistveno, da ne omeji ali negira pravice delavca do letnega dopusta zaradi potreb na njegovi strani (počitek in rekreacija ter družinske obveznosti)".

Na inšpektoratu izpostavljajo še, da morajo delodajalci pri načrtovanju kolektivnega letnega dopusta, pri katerem primarno izhajajo iz potreb delovnega procesa, delavcu omogočiti tudi izrabo ustreznega dela letnega dopusta v času, ko se primarno upoštevajo možnosti za počitek in rekreacijo delavca in njegove družinske obveznosti. S tem se namreč "doseže namen in cilj pravice do letnega dopusta".

Pravico do plačanega letnega dopusta je treba šteti za posebej pomembno načelo socialnega prava EU, še opozarjajo. Delodajalce in zaposlene pa inšpektorat še poziva k strpni medsebojni komunikaciji in k temu, da delavec in delodajalec čim več rešitev dogovorita skupaj.

Vir: Inšpektorat za delo RS, 17. 3. 2020 in STA, 17. 3. 2020