Ljubljana, 20. 7. 2017

Dosežek gruzijskih kolegov

Gruzijskemu sindikatu zaposlenih v izobraževanju in znanosti (The Educators and Scientists Free Trade Union of Georgia, ESFTUG), ki je kot SVIZ tudi član Evropskega sindikalnega odbora za izobraževanje ETUCE, je v pogajanjih s tamkajšnjo oblastjo uspelo doseči, da so od sredine minulega meseca vsi učiteljice in učitelji v javnih šolah upravičeni do nadomestila za bolniško odsotnost z dela, obračunanega od njihove polne plače.

Pred tem namreč v obračunu povračila za bolniško odsotnost niso bili upoštevani nekateri dodatki, do katerih so gruzijski učiteljice in učitelji upravičeni, četudi je bilo to zakonsko določeno že od leta 2010. Spremembe namreč niso bile uvedene tudi v podzakonske akte, prav tako pa ni bil v nobenem od predpisov natančno določen termin »polno nadomestilo«. Poleg tega je večina vodstev šol v Gruziji v svoj prid izkoristila zakonske vrzeli, ki so nastale s sprejetjem Pravil o imenovanju in zagotavljanju pomoči za začasno nezmožnost za delo, ki jih je pripravilo ministrstvo za delo, zdravje in socialne zadeve. Pravila so bila v nasprotju z odlokom, ki ga je v zvezi z bolniško odsotnostjo sprejelo ministrstvo za šolstvo, in so vodstvom šol omogočala, da zaposlenim niso plačevala bolniške odsotnosti.

Zatem ko so sindikati in ministrstvo za izobraževanje ponovno vzpostavili pred tem prekinjeni socialni dialog, je resorni minister s sektorskim sporazumom vpeljal spremembe, ki vodstva šol zavezujejo k dogovorjenemu izplačevanju nadomestila za bolniško odsotnost z dela. Pred tem je šolsko ministrstvo že leta 2013 poskrbelo tudi za natančno opredelitev pojma »polna plača za učitelje«.


Vir: ETUCE, https://csee-etuce.org/en/news/archive/2142-georgia-esftug-s-new-victory-in-representing-education-personnel-s-interests (20. 7. 2017)