Ljubljana, 13. 3. 2023

Dosežen dogovor o vsebini stavkovnega sporazuma

sindikalnim zaupnicam in zaupnikom
 


Ljubljana, 13. marca 2023


POSEBNA OBVESTILA GLAVNEGA ODBORA SVIZDOSEŽEN DOGOVOR O VSEBINI STAVKOVNEGA SPORAZUMAS stavkovnim sporazumom je bil storjen pomemben korak proti ustreznejšemu vrednotenju dela v vzgoji in izobraževanju, vendar še nismo na cilju!
Cenjeni zaupnice in zaupniki, spoštovani članice in člani,

ob nedavno doseženem soglasju naše in vladne pogajalske strani o vsebini stavkovnega sporazuma se je ponovno potrdilo, da je ključne interese zaposlenih moč uveljavljati le takrat, ko se članstvo aktivira. Z množičnim izglasovanjem splošne stavke v vzgoji in izobraževanju lanskega februarja se je zgodilo natančno to: članice in člani ste oblastem jasno sporočili, da ste se za ustreznejše vrednotenje strokovnega, administrativnega, tehničnega dela, od vrtca do univerze, pripravljeni boriti. Ob napovedi drugega stavkovnega dne, ki bi ga izvedli 13. aprila letos, je Vlada RS videla, da nima opravka zgolj z vodstvom SVIZ ali s pogajalsko skupino in sindikalnimi zaupniki, temveč s tisoči naših članic in članov, ki jih preprosto ne more zaobiti. Brez vaše volje, pripravljenosti in odločenosti, da vsak od nas in vas prispeva osebno k skupnemu cilju, danes – v nedvomno zelo zahtevnih okoliščinah – stavkovnega sporazuma ne bi imeli! Ocenjujemo, da smo, vključno s predhodnim dogovorom o zvišanju plač pomočnic vzgojiteljic, v zelo težavnih pogojih za dobro članstva izvlekli optimalne dosežke.

Prejšnja vlada je, kljub izvedeni stavki 9. marca lani, pogajanja z nami zavračala in nas ignorirala, aktualna vlada pa nas je dolgo časa poskušala odvrniti od naše zahteve in vztrajanja pri podpisu stavkovnega sporazuma, ter nas prepričevala, da se bomo o odpravi plačnih nesorazmerij lahko dogovarjali v okviru pogajanj o novem plačnem sistemu. Vendar smo se natančno zavedali, da potrebujemo zapisano in v Uradnem listu objavljeno vladno priznanje o zaostankih pri vrednotenju vašega dela kot nujno potrebno zagotovilo, ki jo bomo uveljavljali v novem plačnem sistemu. Aktualni stavkovni sporazum nas neposredno še ne pelje do cilja, smo pa z njim storili odločilni korak, ki nam pred začetkom oblikovanja novega plačnega sistema bistveno izboljšuje pogajalske pozicije. Po štirinajstih krogih pogajanj je pogajalska skupina SVIZ – sestavljali so jo predsedniki in predsednice sindikalnih konferenc (Marjana Kolar (predšolska vzgoja), Dušan Nemec (osnovne in glasbene šole ter zavodi za izobraževanje odraslih), Jelka Horvat (osnovne šole in zavodi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami), Miha Gartner (srednje in višje šole ter dijaški domovi), Danilo Korže (visoko šolstvo), Jože Pungerčar (podpredsednik SK VŠZ za področje znanosti)) ter pomočnica glavnega tajnika Nadja Götz in glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj – soglasno ocenila, da besedilo stavkovnega sporazuma v osnovi odgovarja na vseh devet stavkovnih zahtev, in ga izročila 54-članskemu Glavnemu stavkovnemu odboru sindikata v presojo. Po živahni razpravi je minuli četrtek na seji doseženo podprlo 38 članic in članov, dva sta temu nasprotovala, medtem ko se je štirinajst članov za udeležbo na seji opravičilo.

S potrditvijo stavkovnega sporazuma je splošna stavka do 30. junija 2023 zamrznjena. Priprave na protestni shod, ki bi bil v času drugega stavkovnega dne (13. aprila) na Kongresnem trgu v Ljubljani, in pridobivanje soglasij za njegovo izvedbo smo skladno s tem prekinili.

V nadaljevanju povzemamo vsebino stavkovnega sporazuma:

- V prvi točki stranki sporazuma (SVIZ in Vlada RS) ugotavljata, katere stavkovne zahteve so uresničene. Tiste, ki še niso bile, razrešuje omenjeni stavkovni sporazum (druga, tretja, četrta in delno šesta točka sporazuma).

- S prvim odstavkom druge točke se osnovnim in glasbenim šolam ter zavodom za otroke s posebnimi potrebami od 1. 9. 2023 zagotavlja, da bodo razpolagali s prihranki sredstev iz naslova bolniških odsotnosti, ki jih bodo namenili za izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za nadomeščanje odsotnih delavcev in delavk. Sredstva so namenjena za vse zaposlene, tako za strokovno osebje kot zaposlene iz skupine J.

- V drugem odstavku druge točke Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje od 1. 3. 2023 dalje zagotavlja sredstva za izplačilo ur povečane učne obveznosti nad z zakonom dovoljeno zgornjo mejo 5 ur učne obveznosti na teden oz. nad mejo, določeno v Dogovoru iz leta 2017 (srednje šole). Če zaposleni izvede/opravi ure nad zakonsko dopustno mejo, jih mora delodajalec plačati kot ure povečane tedenske učne obveznosti.

- V tretji, peti in šesti točki sporazuma Vlada RS priznava porušena razmerja v škodo zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter soglaša, da se izhodiščni plačni razred za učitelja (VII/2) prestavi na 37. plačni razred, medtem ko se na delovnem mestu visokošolskega učitelja, v nazivu docenta, izhodiščni plačni razred zviša na 51. Stavkovni sporazum ne opredeljuje uvrstitev drugih delovnih mestih niti nazivov. O tem se bo potrebno še dogovoriti v okviru pogajanj za nov plačni sistem oziroma steber. O uvrstitvah vseh delovnih mest se moramo dogovoriti do 30. 6. 2023. Pri razvrščanju vseh drugih delovnih mest in pri vrednotenju nazivov se bodo skladno s stavkovnim sporazumom upoštevala »strokovno utemeljena razmerja« do orientacijskega delovnega mesta »učitelj«.

- V četrti točki sporazum zagotavlja, da se bo dogovorjeno zvišanje izhodiščnega plačnega razreda za visokošolske učitelje v enaki meri preneslo na raziskovalce in raziskovalke z doktorati znanosti.

- V peto in šesto točko sporazuma je vgrajena varovalka, ki SVIZ-u zagotavlja ločena pogajanja, tudi za skupino J, če se do 30. 6. 2023 ne dogovorimo o uvrstitvah vseh delovnih mest v plačnem stebru novega plačnega sistema. Zvišanja, o katerih bi se na ločenih pogajanjih dogovorili, pa bodo veljala od 1. 1. 2024 dalje.

- V sedmi točki je izražena volja podpisnikov, da do 1. 9. 2023 uredimo plačilo, okvir dovoljenega posega v prosti čas oz. počitek delavca, obseg pripravljenosti na določenem kraju za zaposlene, ki so napoteni na večdnevno vzgojno-izobraževalno delo ali spremstvo izven sedeža zavoda (šole v naravi ter druge oblike večdnevnih bivanj na terenu z otroki, učenci, dijaki, varovanci). SVIZ ima predlog spremembe Kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje v tem delu pripravljen in ga bo v najkrajšem času posredoval vladni strani.

- V osmi točki se SVIZ zavezuje, da proti novemu zakonu o sistemu plač v javnem sektorju, o katerem se bomo z vlado začeli reprezentativni sindikati usklajevati še ta mesec, ne bo vlagal pobud in zahtev za referendum.

- V deveti točki se SVIZ zavezuje, da bo do 30. 6. 2023 zamrznil stavko. To pomeni, da si bomo do tega datuma prizadevali dogovoriti uvrstitve vseh drugih delovnih mest v vzgoji in izobraževanju na podlagi 37. in 51. plačnega razreda za učitelja oziroma docenta. V drugem odstavku je izjemno pomembno zagotovilo, da bo država plačala stavko, če bo kršila ta dogovor!


Glavni stavkovni odbor SVIZ in Vlada RS sta na svojih sejah stavkovni sporazum potrdila, zato pričakujemo, da bo do uradnega podpisa sporazuma prišlo še ta ali prihodnji teden. V imenu SVIZ bo sporazum podpisala predsednica Glavnega stavkovnega odbora in predsednica Glavnega odbora SVIZ Marjana Kolar. Po podpisu bo sporazum objavljen tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.

SVIZ v kratkem pričakuje vabilo oziroma začetek pogajanj o plačnem stebru za vzgojo in izobraževanje (ter znanost in kulturo) v okviru pogajanj o prenovi plačnega sistema, kar bo pomenilo začetek uresničevanja stavkovnega sporazuma. V skladu s pravkar doseženim stavkovnim sporazumom, ki je hkrati temelj za omenjena pogajanja, si bomo prizadevali, da se ugotovljena nesorazmerja čimprej odpravijo. O začetku in poteku pogajanj vas bomo sproti obveščali.

V imenu glavnega odbora SVIZ se zahvaljujeva vsem članom in članicam, ki ste izglasovali stavko in se bili pripravljeni tudi sredi letošnjega aprila udeležiti protestnega shoda. Posebej se zahvaljujeva predsednicam in predsednikom območnih odborov ter zaupnicam in zaupnikom, ki ste na območjih in v zavodih motivirali članstvo in vodili priprave na izvedbo protestnih in stavkovnih aktivnosti.Z lepimi pozdravi in v solidarnosti,


Marjana Kolar, predsednica Glavnega stavkovnega odbora SVIZ         

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ

 

Komentarji
Mojca L.
21.03.2023

Pozdravljeni večno pozabljeni J sektor!
Kot ponovno ugotavljamo se SVIZ za naše pravice ne bori. Očitno predstavljamo premajhen del prihodkov članarin, da bi bile naše zahteve slišane. Zakaj se torej ne organiziramo sami? Tudi delavci J skupine imamo pravico do stavke. Menim, da bi se moral sindikat v prvi vrsti boriti za plače najslabše plačanih delavcev. To je solidarnost.
Zanima me kako bi VIZ delovali, če bi en dan stavkale čistilke, hišniki, kuharji, knjigovodje in računovodje. Kako bi bilo v umazani šoli, brez prehrane za otroke in brez plač za učitelje?
No pasaran!!!!
Stavka J sektorja - čim prej!!! Denarja bo kmalu zmanjkalo. Najbolje plačani imajo velike apetite.
Lp, Mojca

Maja
17.03.2023

Čakam kakšen odziv SVIZa, pa ga ne dočakam.

Dejansko je SVIZ plačno skupino J ponovno pustil na cedilu. Ko sem prebrala stavkovni sporazum, vidim, da so se dejansko izpogajali za učitelje, za plačno skupino J pa je samo določba oz. obljuba, da se bodo plačna nesorazmerja plačne skupine J odpravijo v ločenih pogajanjih.

Pa še eno vprašanje za SVIZ, kakšna so »strokovno utemeljena razmerja« do orientacijskega delovnega mesta »učitelj« za vsa druga delovna mesta, kot ste navedli zgoraj? Ker gre strokovna utemeljena razmerja pričakujem, da boste ta razmerja javno objavili in tudi način kako so določena.

Ker tukaj torej ne gre za pogajalsko taktiko, ampak za kot rečeno strokovno utemeljena razmerja torej POZIVAM SVIZ ZA JAVNO OBJAVO teh razmerij.

Kuharica & hišnik
16.03.2023

Za učiteljice in učitelje TAKOJ dvig za 4 plačne razrede?

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP19
http://pisrs.si/Pis.web/npb/2023-01-0191-1994-01-1937-npb22-p22.pdf

Za kuharice, hišnike in ostale strokovne delavce na delovnih mestih v plačni skupini "J", SPET NIČ?
Do kdaj še?

Zakaj se SVIZ ni zmenil še kaj za nas? TAKOJ?!
Saj tudi mi plačujemo članarino in stavkamo, ko je potrebno!

Kaj pomeni to?
https://www.zurnal24.si/slovenija/solniki-zamrznili-stavko-tako-bo-s-placami-402794
""Gre za premik štirih plačnih razredov oz. 16 odstotkov, ki naj bi pomenil tudi razporejanje vseh drugih v tem deležu," je dejal Štrukelj in dodal, da to velja tako za vsa strokovna delovna mesta, kot tudi delovna mesta v plačni skupini J."

Katjam Kolman
14.03.2023

Pozdravljeni,
zanima me ali je bilo kaj sklenjeno glede dipl. vzg. ?

hvala in lep pozdrav,
Katja

Suzana
14.03.2023

Spoštovani,
zanima me od kdaj imajo osnovne šole prihranek sredstev iz naslova bolniških odsotnosti? OŠ smo plačane po dejanski prisotnosti, saj moramo računovodkinje v portal MVI vnašati vse odsotnosti zaposlenih in na podlagi tega prejmemo sredstva za plače.
Prosim za razlago kopiranega odstavka doseženega dogovora.

Lep dan

Suzana

"S prvim odstavkom druge točke se osnovnim in glasbenim šolam ter zavodom za otroke s posebnimi potrebami od 1. 9. 2023 zagotavlja, da bodo razpolagali s prihranki sredstev iz naslova bolniških odsotnosti, ki jih bodo namenili za izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za nadomeščanje odsotnih delavcev in delavk. Sredstva so namenjena za vse zaposlene, tako za strokovno osebje kot zaposlene iz skupine J."

Anže
14.03.2023

Pozdravljeni,
So v to vključeni tudi asistenti in mladi raziskovalci?
lp

Renata
13.03.2023

Pozdravljeni,
Ali to vključuje tudi asistente?

Tanja
13.03.2023

Zanima me, kaj je dorečenega glede vzgojiteljic.

Dejan Černec
13.03.2023

Za plačno skupino j se venomer postavlja na sam kraj vseh pogajanj,žalostno da smo vsi samo nekaj evrov nad minimalno plačo in napredovati nemoremo več govorim za kuharja ki je uvrščen max 27 plačni razred......a minimalna plača je skoraj 26 plačni razred......zelo zelo žalostno in zakaj se tud ne vprašajo od kje bodo dobili kader ker enostavno resnično ne dobimo za ta poklic kadra......sramota velika samo da so prvo učitelji in višji za plačno skupino pa nula

Brane
13.03.2023

Pozdravljeni,

torej, za učitelje je predvideno + 4 PR v izhodišču, hkrati pa je še dodatni naziv višji svetnik (uveljavitev tega naziva je tudi bila stavkovna zahteva in začne veljati s 1.9.2023), kar pomeni + 3 PR, torej skupaj + 7 PR.

Če prav razumem, pa za plačno skupino J ni še nič dogovorjeno? Se morda motim?

Vaš komentar