Ljubljana, 7. 11. 2023

Dostojno delo za zaposlene v predšolski vzgoji

Iz naše svetovne organizacije Izobraževalne internacionale (Education International) smo prejeli vabilo na spletni seminar z naslovom "Dostojno delo za zaposlene v predšolski vzgoji: kje smo deset let po sprejetju smernic Mednarodne organizacije dela?", ki bo v četrtek, 30. novembra, med 15.00 in 16.30. Za zainteresirane za sodelovanje oziroma poslušanje predstavitev in vsebin objavljamo več informacij o dogodku skupaj s povezavo do registracijskega obrazca. Seminar bo potekal v angleškem jeziku s prevodom v španščino in francoščino.

Omenjene smernice MOD opredeljujejo načela za spodbujanje dostojnega dela osebja v predšolski vzgoji in izobraževanju kot sredstva za zagotavljanje splošnega dostopa do visokokakovostnih storitev predšolske vzgoje in izobraževanja. V zvezi s tem določajo pogoje dela in zaposlovanja osebja v predšolski vzgoji ter s tem povezane teme, vključno z vprašanji financiranja predšolske vzgoje, učnih načrtov in učnih praks, socialne varnosti, poklicne etike in sistemov upravljanja predšolske vzgoje.

Smernice naj bi služile kot referenčno orodje o načelih, ki bi se morala odražati pri oblikovanju in izvajanju ukrepov za predšolsko vzgojo, kot so politike, strategije, zakonodaja, upravni ukrepi in mehanizmi socialnega dialoga, vključno s kolektivnimi pogodbami. Smernice se lahko izvajajo postopoma, da se dosežejo njihovi cilji, tudi ob upoštevanju različnih nacionalnih okolij, kulturnih ter socialnih, gospodarskih in političnih kontekstov.

Spletni seminar je torej namenjen obeležitvi desete obletnice sprejetja smernic Mednarodne organizacije dela za spodbujanje dostojnega dela zaposlenih v predšolski vzgoji in zagotavljanju univerzalnega dostopa do visokokakovostne predšolske vzgoje. Nedavna raziskava je pokazala, da je bilo osebje v predšolski vzgoji med tistimi v izobraževanju, katerih zaposlitveni pogoji so bili najbolj na udaru zaradi pandemije, hkrati pa jih še danes prizadeva podfinanciranost in pomanjkanje zaposlenih.

Na spletnem seminarju bodo sodelovali raziskovalci, predstavniki sindikatov in predstavniki Mednarodne organizacije dela, Unesca in OECD, ki bodo razpravljali o nedavnem razvoju in trendih v sektorju predšolske vzgoje, vključno s statusom in delovnimi pogoji osebja v vrtcih, ocenili bodo izvajanje smernic ter to, v kolikšni meri lahko smernice naslavljajo aktualno stanje v predšolski vzgoji. Na dogodku bodo predstavljeni tudi najnovejši podatki iz Mednarodnega barometra zdravja in dobrega počutja pedagoškega osebja (I-BEST), ki zagotavljajo ključne informacije o zdravju in dobrem počutju osebja v vrtcih v več državah, med drugim v Kamerunu, Argentini, Kanadi in Franciji.

Za sodelovanje v spletnem seminarju, ki bo 30. novembra s pričetkom ob 15. uri, se torej lahko prijavite prek te povezave. Če želite, lahko to informacijo oziroma vabilo delite tudi s svojimi kolegicami in kolegi.