Ljubljana, 20. 3. 2018

Dr. Miro Cerar naj se za izrečene neresnice opraviči!

sporočilo za medije!

DR. MIRO CERAR NAJ SE ZA IZREČENE NERESNICE OPRAVIČI!

Odgovornost za svoj odstop, ki je onemogočil sklenitev dogovorjenih izboljšanj plač v vzgoji in izobraževanju, je skušal dr. Miro Cerar s skrajno grobim potvarjanjem zlahka preverljivih dejstev naprtiti tudi SVIZ-u.

Ljubljana, 20. marca 2018 – Trditev, da je bila vlada »pripravljena odpraviti razlike do zdravnikov za osnovnošolske in srednješolske učitelje, pa so (SVIZ) zahtevali tako zvišanje, da bi bili plačani bolje od zdravnikov in univerzitetnih profesorjev,« ki jo je v Državnem zboru včeraj izrekel predsednik vlade v odstopu dr. Miro Cerar, je v nebo vpijoča neresnica, za katero Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) zahteva takojšnje, spoštljivo opravičilo! Dr. Miro Cerar poskuša odgovornost za svoj odstop, ki je onemogočil sklenitev dogovorjenih izboljšanj plač v vzgoji in izobraževanju, a naj bi koristil stranki in njemu osebno na volitvah, s skrajno grobim potvarjanjem zlahka preverljivih dejstev naprtiti tudi SVIZ-u. Upravičeno zahtevo SVIZ-a, da se odpravi zaostajanje plač v vzgoji in izobraževanju, od vrtcev do univerz, ki jo enoznačno potrjujejo vsi statistični podatki; zahtevo, da se vzgojno-izobraževalno delo ovrednoti toliko kot delo na primerljivih delovnih mestih z enako zahtevano stopnjo izobrazbe v javnem sektorju, je arogantno potvoril v neresnično trditev, da zahtevamo več od drugih. Tudi pred volitvami za doseganje želenega cilja niso dovoljena vsa sredstva.

Povprečna plača zdravnikov je skoraj dvakrat višja od povprečne plače učitelja in če bi držala škandalozno neresnična trditev dr. Mira Cerarja, bi moral SVIZ zahtevati skoraj podvojitev zvišanja plač strokovnih delavcev v predšolski vzgoji, osnovnih, srednjih in višjih šolah! Če to pretvorimo v plačne razrede, bi moral SVIZ po Cerarjevo zahtevati zvišanje za 15 plačnih razredov, kar je absurdno daleč od dejstev. Če bi hoteli, kot je primerjavo v svoji včerajšnji trditvi uporabil predsednik vlade v odstopu,  v povprečju doseči visokošolske učitelje, ki znatno zaostajajo za plačami zdravnikov (SVIZ je v pogajanjih zahteval izenačitev plač zdravnikov specialistov in visokošolskih učiteljev), bi morali zahtevati zvišanje za najmanj 10 plačnih razredov ali za 40 odstotkov. Razkorak z dejstvi je dramatičen. Z Vlado RS smo se dogovorili za splošno zvišanje plač vzgojiteljev v vrtcih, učiteljev in drugih strokovnih delavcev za 8 odstotkov (2 plačna razreda), za 4 odstotke višjo plačo za naporno razredniško delo, ki bi pripadlo manj kot polovici vseh učiteljev, in za podaljšanje kariernega razpona učiteljev, ki je najnižje v celotnem javnem sektorju, za en plačni razred. Do slednjega bi bila prav tako upravičena manj kot polovica učiteljev in drugih strokovnih delavcev.

V pogajanjih SVIZ ni zahteval, da se zaposlene v vzgoji in izobraževanju plača več in bolje kot druge, temveč da se nas plača toliko kot druge. Že od leta 2015 sindikat upravičeno in vztrajno opozarja politiko, da se bo razvrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela nujno poznalo na kakovosti javnega izobraževanja, če zaostajanja ne odpravimo. Ne le da vlada nikoli ni bila pripravljena odpraviti razlik v plačah izobraževalk in izobraževalcev – od vrtcev do univerze – v razmerju do zdravnikov, ampak je zavrnila tudi parafiranje 12. 3. 2018 že usklajenih zvišanj, ki so bila natančno taka, kot smo pred tem dogovorili pri takratnem predsedniku vlade dr. Miru Cerarju. In slednji nosi odgovornost do slovenskega učiteljstva, ker je izbral lastne interese in interese stranke, ki jo vodi, ne pa dolžnosti, da odpravi zaostajanje plač v vzgoji in izobraževanju, kar je sicer predstavnikom SVIZ večkrat zagotovil, da bo storil.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar