Vir fotografije: https://www.drama.si/dramini-programi/drama-festival/ (pridobljeno 26. 11. 2021)
Ljubljana, 26. 11. 2021

Drami zagotoviti kakovostno in strokovno vodstvo

sporočilo za medije!
 

DRAMI ZAGOTOVITI KAKOVOSTNO IN STROKOVNO VODSTVO

SVIZ je ministra za kulturo pozval, naj se imenovanje novega ravnatelja ali ravnateljice osrednje slovenske gledališke ustanove izpelje pravočasno, transparentno in v prid zaposlenim.

 

Ljubljana, 26. novembra 2021 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) ter Sindikalna konferenca kulturnih organizacij SVIZ sta ob odločitvi ravnatelja SNG Drama Ljubljana, da odstopi s svoje funkcije, danes na ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija naslovila poziv, da se imenovanje novega ravnatelja ali ravnateljice te osrednje slovenske gledališke ustanove izpelje pravočasno, transparentno in v prid tamkaj zaposlenim. Prav ti namreč tvorijo javni zavod SNG Drama Ljubljana in so zaslužni za njegovo delovanje ter tako nesporno upravičeni do kakovostnega in strokovnega vodstva.

Skladno z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) ravnatelja oziroma ravnateljico na podlagi javnega razpisa imenuje ustanovitelj javnega zavoda, seveda po predhodno pridobljenem mnenju sveta in strokovnega sveta. Glede na to, da je ena od možnosti, ki jo dopušča zakon, tudi ta, da ustanovitelj javnega zavoda ob javnem razpisu neposredno povabi h kandidaturi še druge posameznike, pa je SVIZ v pozivu podčrtal pričakovanje, da resorno ministrstvo navedene možnosti ne bo zlorabilo. Zaposleni in druga zainteresirana javnost pričakujejo, da bo kandidat, imenovan na funkcijo ravnatelja, oseba, ki bo poznala področje dela SNG Drama Ljubljana, ki bo dokazljivo imela ustrezne vodstvene sposobnosti in bo izpolnjevala vse zakonske pogoje, ki so zahtevani za opravljanje funkcije direktorja omenjenega javnega zavoda.

Sindikat je spomnil še na ključno nalogo, ki jo ima ravnatelj oziroma ravnateljica – tj. da zastopa, predstavlja in organizira delo zavoda za opravljanje določenih dramskih dejavnosti oziroma nalog, ki so opredeljene v Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda SNG Drama Ljubljana. Dobra organizacija dela predstavlja namreč temelj za to, da delovni proces v zavodu poteka nemoteno in da se dejansko izvršujejo pravice zaposlenih. Med te pa spada tudi pravica do varnega in zdravega delovnega okolja pri opravljanju poklica ter nasploh do ustreznih delovnih pogojev. Zaposleni v SNG Drama Ljubljana v skladu s tem pričakujejo nadaljevanje in čimprejšnje dokončanje nujne obnove prostorov, v katerih vsak dan delajo. SVIZ ob vsem zapisanem od resornega ministrstva nazadnje pričakuje tudi, da bo zagotovilo, da bodo zaposleni v SNG Drama Ljubljana pravočasno in redno obveščeni o vseh zadevah, ki se tičejo nadaljnjih sprememb v povezavi s predčasnim odstopom zdajšnjega ravnatelja in imenovanjem novega kandidata.

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar