Ljubljana, 6. 9. 2018

Drugi volilni zbor bo 11. septembra

Sorodne objave

Po uspešno izpeljanem volilnem zboru sindikalne konference (SK) predšolske vzgoje SVIZ bo v kratkem še zbor SK srednjih, višjih šol in dijaških domov, in sicer bo v torek, 11. septembra, s pričetkom ob 10. uri v Austria Trend hotelu v Ljubljani. Sindikalni zaupnice in zaupniki so vabila s predlaganim dnevnim redom že prejeli na svoje elektronske naslove in z navadno pošto na svoje zavode. Tudi tokrat bodo na zboru potekale volitve predsednika in članov predsedstva sindikalne konference za prihodnje štiriletno obdobje.

Na dnevnem redu volilnega zbora so, med drugimi točkami, ugotovitev sklepčnosti volilnega zbora in imenovanje zapisnikarja, sprejem Poslovnika o delu zbora sindikalne konference, poročilo o delu sindikalne konference za obdobje 2014-2018, predstavitev kandidatov za predsednika/predsednico sindikalne konference in za člane/članice predsedstva sindikalne konference za obdobje 2018 – 2022, ter, seveda, volitve omenjenih. Glavni tajnik SVIZ bo predstavil aktualna dogajanja ter pričakovana jesenska oziroma prihodnja dogajanja, zbrani pa bodo govorili tudi o aktualni problematiki na področju sindikalne konference.

Preostali volilni zbori bodo:
- Sindikalna konferenca visokega šolstva in znanosti: 17. septembra;
- Sindikalna konferenca osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnih s posebnimi potrebami: 20. septembra;
- Sindikalna konferenca kulturnih organizacij: 24. septembra;
- Sindikalna konferenca osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih: 25. septembra.