Ljubljana, 29. 9. 2020

Država naj zagotovi zaščitne maske za vse v VIZ procesu

sporočilo za medije!

DRŽAVA NAJ ZAGOTOVI ZAŠČITNE MASKE ZA VSE V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM PROCESU

SVIZ se dobro zaveda, da so odprte šole in vrtci nujni za normalno delovanje države in družbe, a brez enakega zavedanja na strani vlade, žal, ne bo šlo.
 

Ljubljana, 29. septembra 2020 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) v imenu svojih več kot 38.000 članic in članov predsednika vlade gospoda Janeza Janšo poziva, naj preneha s podtikanji, da sindikat nasprotuje nošenju mask v vrtcih in šolah. Prav nasprotno, SVIZ je preko Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS) v pogajanjih o predlogu petega svežnja ukrepov za odpravo posledic covida-19 (PKP 5) ob podpori vseh sindikalnih central in tudi delodajalskih organizacij izsilil, naj se v zakon zapiše določbo, da se iz proračuna zagotovi nakup zaščitnih mask za vse udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa: za vse učence v osnovnih, srednjih, višjih in visokih šolah, na univerzah ter za vse zaposlene po celotni izobraževalni vertikali. Vlada RS v PKP 5 namreč za mikro in majhna podjetja iz blagovnih rezerv namenja 5 milijonov mask – kar SVIZ, seveda, podpira –, a je hkrati  povsem prezrla, da je treba vsaj zaščitne maske zagotoviti tudi udeleženim v vzgojno-izobraževalnem procesu. SVIZ je v pogajanjih ob tem dodatno izpostavil, da postaja strošek nakupa mask še zlasti za socialno šibke družine vse bolj zahteven in obremenjujoč izdatek.

SVIZ nikoli ni nasprotoval zaščitnim maskam, je pa ob zadnji zaostritvi nošenja mask med pedagoškimi urami opozoril na težavnost doseganja izobraževalnih ciljev, denimo pri poučevanju tujih jezikov. Skupaj z ravnateljicami in ravnatelji vrtcev ter številnimi starši je sindikat jasno povedal tudi, da socializacijski in pedagoški proces v oddelkih vrtcev v samem temelju ni mogoč, če vzgojiteljice in vzgojitelji ter pomočnice in pomočniki nosijo maske. Vlada je splošni kritiki prisluhnila in s spremembo odloka v tej točki ukrep tudi odpravila.

Namesto da predsednik vlade izgublja čas s ponavljanjem neresnice, da SVIZ nasprotuje maskam, si sindikat želi, da bi ta čas raje namenil takojšnjemu reševanju številnih problemov, ki lahko v prihodnjih tednih in mesecih pomembno ogrozijo stabilno delovanje vzgojno-izobraževalnega sistema. Država naj zagotovi dodatne zaposlitve – vključno z razpisom za pripravniška mesta –, s katerimi bo mogoče razbremeniti vse bolj utrujeno in preobremenjeno osebje v vrtcih in šolah. Le z dodatnimi zaposlitvami lahko prehitimo ta trenutek največjo nevarnost, da bi se zaradi vse več bolniških odsotnosti in večanja števila odrejenih karanten začel vzgojno-izobraževalni proces prekinjati in zaustavljati. Na pogajanjih o PKP 5 je sindikat zato vztrajal pri zahtevi, da mora država zaposlenim zagotoviti brezplačno cepljenje proti gripi, kar bo zagotovo prispevalo k ohranjanju približno normalnega delovanja šol in vrtcev. Z enakim razlogom si tudi prizadeva, da bi država zagotovila zaščitne maske za vse udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa, od vrtcev do univerz. Članstvo SVIZ se dobro zaveda, da so odprte šole in vrtci nujni za normalno delovanje države in družbe, a brez enakega zavedanja na strani vlade, žal, ne bo šlo.

X X X X X

Sandi Modrijan, tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar