Ljubljana, 28. 10. 2019

e-Svizove novice

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije smo prve e-Svizove novice, v katerih mesečno med šolskim letom zajamemo za sindikat pomembne dogodke, izdali junija 2011. Tokrat smo z vami z že 84. številko naše publikacije.

V oktobrskih e-Svizovih novicah, s katerimi vam želimo ponuditi zgoščen pregled dogajanja v posameznem mesecu v okviru dejavnosti SVIZ, namenjamo osrednjo pozornost redni jesenski seji najvišjega organa sindikata med kongresoma. Tokrat so bile v ospredju razprave članic in članov Glavnega odbora SVIZ predlagane spremembe plačnega sistema v javnem sektorju. Pišemo še o pobudi za vzpostavitev specialistične ambulante za zaposlene v kulturi in pismu ministru za kulturo mag. Zoranu Pozniču, naj se za ureditev problematike aktivno zavzame. Predstavljamo tudi sklepe predsedstev sindikalnih konferenc visokega šolstva in znanosti ter predšolske vzgoje, ugotovitve iz poročila Eurydice o plačah učiteljev in ravnateljev ter narejeno v projektu Evropskega združenja sindikatov v izobraževanju na temo vključevanja migrantov in beguncev v vrtce in šole. V tem projektu je nastal tudi dokumentarni film Izobraževanje brez meja, ki med drugim osvetli bogastvo in priložnosti, ki s priseljenimi otroki prihajajo v Evropo, ter hkrati pokaže raznolike pristope in delo zaposlenih v vzgoji in izobraževanju z njimi – film si lahko ogledate na tej povezavi – klik.

Za več pa prijazno povabljeni, da »prelistate« e-Svizove novice za oktober 2019.

e-Svizove novice - oktober 2019