Ljubljana, 29. 4. 2019

e-Svizove novice

V aprilski številki naše redne mesečne publikacije o še treh preostalih dvodnevnih izobraževalnih seminarjih za sindikalne zaupnice in zaupnike, problematiki zaposlenih v CUDV-jih, sindikalnem boju kolegov v Srbiji in na Poljskem ...

Hvala, da nas spremljate.

Tajništvo GO SVIZ

e-Svizove novice_april 2019