Ljubljana, 29. 11. 2019

e-Svizove novice

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije smo prve e-Svizove novice, v katerih mesečno med šolskim letom zajamemo za sindikat pomembne dogodke, izdali junija 2011. Ves arhiv je dostopen tukaj, tokrat pa smo z vami z že 85. številko naše publikacije.

V novembrskih e-novicah, s katerimi vam želimo vsakokrat ponuditi zgoščen pregled dogajanja v posameznem mesecu v okviru dejavnosti SVIZ, smo namenili prostor pogajanjem o spremembah plačnega sistema v javnem sektorju in tudi usklajevanjem z ministrstvom za izobraževanjem o prenovi kariernega sistema v vzgoji in izobraževanju. Zabeležili smo tudi seji Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti ter Sekcije šolskih knjižničark in knjižničarjev, pišemo o nasprotovanju sindikalnih central proti ukinitvi dodatka za delovno aktivnost. V tokratnih e-novicah boste našli še zapise o izobraževalnem seminarju za sindikalne zaupnice in zaupnike, ki ga v organizaciji predsednice Marjane Kolar že nekaj let zapored pripravlja Območni odbor SVIZ Pomurja, o dobrodelnem študijskem obisku SVIZ v Srbiji, o projektu za skupne vrednote …

Za več prijazno povabljeni, da »prelistate« e-Svizove novice za november 2019, prav tako pa vas vabimo, da sproti spremljate našo spletno stran www.sviz.si – tu najdete aktualne objave, povezane z dejavnostjo našega sindikata, med drugim tudi različne ponudbe in ugodnosti za članstvo. Nazadnje smo za vas sklenili dogovor z Mestno optiko in Čebelarstvom Noč.