Ljubljana, 24. 12. 2019

e-Svizove novice

Po decembrskih e-Svizovih novicah, ki jih tokrat objavljamo, bomo v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) vstopili že v 10. leto, odkar vsak mesec med šolskim letom redno pripravljamo to našo publikacijo. Celoten arhiv e-Svizovih novic je dostopen tukaj.

Želimo si, da bi tudi tokratno številko z zanimanjem prebrali – med drugim pišemo o srečanju z glavnim šolskim inšpektorjem, sejah predsedstev dveh naših sindikalnih konferenc, dosežkih slovenskih 15-letnikov v aktualnem ciklu ugledne mednarodne raziskave znanja, druženju naših upokojenih članic in članov z OO SVIZ Novo mesto, ki je vredno posnemanja! Žal je prostor v tokratni izdaji e-novic dobilo tudi dogajanje na Srednji šoli za oblikovanje Maribor, kjer je tamkajšnja ravnateljica, zatem ko je podala nezakonito odpoved že našemu sindikalnemu zaupniku, na razgovor pred odpovedjo delovnega razmerja poklicala še našo članico. SVIZ je kolegico Cvetko Hojnik, ki ji bo tudi sicer nudil vso zaščito, danes, 24. 12. 2019, podprl tudi s solidarnostnim protestnim shodom.

Želimo vam prijetno nadaljevanje decembra in odlično leto 2020!

e-Svizove novice_december 2019