Ljubljana, 28. 2. 2020

e-Svizove novice

ob izteku najkrajšega meseca v letu smo v SVIZ pripravili novo številko naše mesečne publikacije, v kateri objavljamo osrednje dogodke, ki so v minulem obdobju usmerjali dejavnost sindikata.

e-Svizove novice_februar 2020

Februarja smo poslanske skupine pozvali, naj prepoznajo, da je ključno, da pride do sprejema zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti še v tem mandatu, ministra dr. Jerneja Pikala smo opozorili, naj ministrstvo spoštuje dogovor o ureditvi položaja mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč in učiteljev za dodatno strokovno pomoč. Pišemo še o seji predsedstva Sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ, o sestanku Sekcije svetovalnih delavk in delavcev s predstavniki MIZŠ, predstavljamo razpravo o hiperprodukciji v kulturi, ki jo je pripravilo Združenja dramskih umetnikov Slovenije. Gostili smo tudi delavnico dr. Deje Muck o fraktalni risbi, pred pustno soboto pa so nas na sedežu GO SVIZ obiskali kurenti.

Vse do zdaj izdane številke e-Svizovih novic, ki jih v sindikatu pripravljamo že deseto leto, so dostopne na tej povezavi.

e-Svizove novice_februar 2020