Ljubljana, 1. 3. 2021

e-Svizove novice

Ob izteku najkrajšega meseca v letu smo v SVIZ pripravili novo številko naše mesečne publikacije, v kateri objavljamo osrednje informacije in dogodke, ki so v minulem obdobju usmerjali dejavnost sindikata.

Februarja smo izpeljali posvete za sindikalne zaupnice in zaupnike o aktualnih temah, ki spremljajo ponovno odprtje šol, razširitev delovanja vrtcev in vzpostavitev nekaterih delov dejavnosti v kulturi. V neposredni povezavi s tem smo na predsednika Vlade RS naslovili poziv k pripravi skupnih meril za vrednotenje dela v rizičnih razmerah v vrtcih in šolah.

Pišemo še o nezavidljivem stanju socialnega dialoga v Sloveniji, kar so obsodile tudi mednarodne institucije, o predvidenih spremembah plačnega sistema, in poseganju v sredstva javnih uslužbenk in uslužbencev preko zakona o demografskem skladu. Delimo tudi informacije o vlogi učiteljskih sindikatov pri zagotavljanju enakosti in vključevalnega izobraževanja v okoliščinah krize, razširitvi Konfederacije sindikatov javnega sektorja z novim članom in nadvse uspešno zaključeni solidarnostni akciji SVIZ za prizadete v potresu na Hrvaškem. Lepo povabljeni k branju!

Vse do zdaj izdane številke e-Svizovih novic, ki jih v sindikatu pripravljamo že enajsto leto, so dostopne na tej povezavi - klik! 

Svizove novice_februar 2021