Ljubljana, 30. 9. 2021

e-Svizove novice

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije smo prve e-Svizove novice, v katerih mesečno med šolskim letom zajamemo za sindikat pomembne dogodke, izdali junija 2011 (arhiv vseh številk je dostopen – tukaj). Tokrat se po že oddaljenem počitniškem premoru vračamo med vas z že 100. številko naše publikacije.

V septembrskih e-novicah, s katerimi vam želimo ponuditi hiter pregled posameznega meseca v SVIZ, namenjamo med drugim namenjamo prostor pomembnim stališčem Glavnega odbora SVIZ v povezavi z omejevanjem okužb s covidom-19 v dejavnostih sindikata, vstopanju politike v šolski prostor s spremembami Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja, dvodnevnim izobraževalnim seminarjem za naše sindikalne zaupnice in zaupnike, projektu KSJS Skupaj nad izzive trga dela, v katerem je nastala tudi Analiza možnosti aktivnega staranja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju s postopnim uvajanjem mladih v poklice.  

Za več vas vabimo k branju e-Svizovih novic za september 2021.