Ljubljana, 2. 11. 2021

e-Svizove novice

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije smo prve e-Svizove novice, v katerih mesečno med šolskim letom zajamemo za sindikat pomembne dogodke, izdali junija 2011. Tokrat smo z vami z že 101. številko naše publikacije.

V e-novicah za oktober, s katerimi vam želimo ponuditi zgoščen pregled dogajanja v posameznem mesecu v okviru dejavnosti SVIZ, namenjamo pozornost redni jesenski seji najvišjega organa sindikata med kongresoma, izobraževanju za sindikalne zaupnice in zaupnike v kulturi in predšolski vzgoji, svetovnemu dnevu učiteljev, mednarodnem vrhu učiteljskega poklica in raziskavi Izobraževalne internacionale o statusu pedagoškega poklica.

V okviru javne razprave je SVIZ oktobra podal tudi pripombe k osnutku resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2021–2028, v oktobrskih e-Svizovih novicah  pa izpostavljamo še, da skladno s sklepom svojega glavnega odbora v sindikatu prav danes, 2. novembra 2021, začenjamo med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju zbirati podpise proti spreminjanju sestave svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov. Aktivnost bo trajala do 19. novembra 2021, nato pa bo SVIZ predsednika Državnega zbora seznanil s številom podpisov in ga pozval, naj z nasprotovanjem spremembi v sestavi svetov vrtcev, šol in dijaških domov seznani vse poslanke in poslance, še preden bodo ti o omenjeni vsebini razpravljali in odločali v parlamentu.

Za več - prijazno povabljeni, da »prelistate« e-Svizove novice za oktober 2021.

 

e-Svizove novice_oktober 2021