Ljubljana, 31. 5. 2022

e-Svizove novice

Tik pred vstopom v zadnji mesec pouka v letošnjem šolskem letu delimo novo številko naše mesečne publikacije o dogajanju, povezanem z dejavnostjo našega sindikata.

V majski številki smo povzeli temeljne napovedi iz koalicijske pogodbe nove slovenske vlade, ki se nanašajo na dejavnosti, v katerih je organiziran SVIZ. Prostor smo med drugim namenili še pripravam na 11. kongres našega sindikata, ki bo izpeljan novembra letos, kršitvam pravic zaposlenih v šoli v naravi, predlogu za regres za letni dopust, ki ga je podala Konfederacija sindikatov javnega sektorja, srečanju z novo predsednico Študentske organizacije Slovenije, druženju s švedskimi kolegicami in kolegi, sprejemu naših upokojenih članic in članov na Območnem odboru SVIZ Novo mesto ter tudi dobrodelni akciji  za Ukrajino. Za več – vabljeni, da preletite zbir naših novic!

e-Svizove novice_maj 2022

Hvala, da nas spremljate!