Ljubljana, 31. 1. 2023

e-Svizove novice

Z začetkom letošnjega koledarskega leta smo v Svizu vstopili v trinajsto leto, odkar mesečno pripravljamo e-Svizove novice. Tokratna številka je 113. po vrsti, v vsaki posamezni pa vsakokrat znova povzamemo dogajanje, ki je v tistem mesecu v ospredju delovanja našega sindikata.

V tokratni, prvi številki v tem koledarskem letu (e-Svizove novice_januar 2023), delimo informacijo, da je vodenje Glavnega odbora Sviza, ki je najvišji organ sindikata med dvema kongresoma, za mandatno obdobje 2022–2026 prevzela Marjana Kolar. Pišemo še o zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja in dogovorjenem zanje, o nadaljevanju pogajanj o stavkovnih zahtevah, pozivu novoimenovanemu ministru za vzgojo in izobraževanje za čimprejšnje srečanje.

Pozornost smo namenili tudi dvodnevnemu izobraževalnemu seminarju za sindikalne zaupnice in zaupnike v predšolski vzgoji, srečanjem članstva z vodstvom sindikata, izpostavljamo pa še sejo Sindikalne konference svetovalnih delavk in delavcev ter predlog sprememb Pravilnika o normativih za financiranje višjih strokovnih šol, ki zadevajo administrativno in računovodsko-tehnične delavce. Prav tako dodajamo informacijo o aktivu mladih raziskovalcev in asistentov, ki je v Svizu vzpostavljen od oktobra lani, in skupno opozorilo Sviza in Glose o zaostajanju plač zaposlenih v kulturnem sektorju in posledičnem vse večjem pomanjkanju kadra v javnih kulturnih zavodih. Za še več – vabljeni, da pogledate v e-Svizove novice_januar 2023