Ljubljana, 31. 5. 2023

e-Svizove novice

Tik pred vstopom v zadnji mesec pouka v letošnjem šolskem letu delimo novo številko naše mesečne e-publikacije o dogajanju, povezanem z dejavnostjo našega sindikata.

V majsko številko smo umestili informacijo o podpisu izjave o usklajenosti glede predlogov sprememb in dopolnitev pravilnikov, ki urejajo normative in standarde na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, glasbenih šol, na področju izvajanja vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami in srednješolskega izobraževanja, izpostavljamo novinarsko konferenco in posvet, na katerih je bil odločevalcem prenesen poziv k takojšnjemu odzivu na krizo, s katero se sooča slovenski vzgojno-izobraževalni prostor. V tokratnih e-novicah pa najdete še zapise o izobraževalnem seminarju za sindikalne zaupnice in zaupnike v visokem šolstvu in znanosti, razširitvi kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti, izzivih svetovalnih delavk in delavcev v vrtcih in šolah, novi ugodnosti, ki jo lahko članice in člani uveljavljate v trgovinah Alpina, ter druženju naših članic in članov na območnih odborih Obala in Novo mesto. Za več – vabljeni, da preletite zbir naših novic!

 

e-Svizove novice_maj 2023

 

Hvala, da nas spremljate!