Ljubljana, 2. 10. 2023

e-Svizove novice

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije smo prve e-Svizove novice, v katerih mesečno med šolskim letom zajamemo za sindikat pomembne dogodke, izdali junija 2011 (arhiv vseh številk je dostopen – tukaj). Tokrat se po že oddaljenem počitniškem premoru vračamo med vas s 119. številko naše publikacije.

V septembrskih e-novicah, s katerimi vam želimo ponuditi vpogled v mesečno dogajanje v Svizu, namenjamo prostor pogajanjem o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah zaposlenih v javnem sektorju. V povezavi s slednjimi so se minuli teden, 28. 9. 2023, na izredni seji sešli članice in člani glavnega odbora sindikata ter kategorično zavrnili zadnji vladni predlog odprave plačnih nesorazmerij in prevedbe delovnih mest na novo plačno lestvico. Predlog, ki je bil sindikatom predstavljen 18. 9. 2023, namreč nesorazmerij ne odpravlja, ampak jih ohranja in prenaša v nov plačni sistem, na delovnih mestih s strokovnimi nazivi v vzgoji in izobraževanju ter kulturi pa plačna nesorazmerja celo povečuje. Glavni odbor je ocenil, da pomeni vladni predlog radikalno razvrednotenje strokovnih nazivov in jim tako jemlje smisel ter jih pravzaprav ukinja, prav tako pa izpostavili, da vlada s predlagano zamrznitvijo usklajevanja vrednosti plačnih razredov do 1. 1. 2028 obenem v veliki meri razvrednoti predvidena izboljšanja na delovnih mestih v spodnji tretjini plačne lestvice, zlasti v plačni skupini J. Članice in člani najvišjega organa sindikata med kongresoma so na izredni seji sklenili, da bo Sviz svoje nestrinjanje z izpostavljenim 25. 10. 2023 izrazil na protestnem shodu pred Vlado RS.

V tokratnih e-novicah med drugim pišemo še o izvajanju Svizove solidarnostne za pomoč članicam in članom, ki so utrpeli škodo v avgustovskih poplavah, aktualnem v visokošolskem prostoru, boju srbskih kolegic in kolegov za kakovostno izobraževanje, opozorilih Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj o izzivih v šolstvu ter tudi o svetovnem dnevu učiteljev. Slednji letos poteka pod geslom »Brez učiteljic in učiteljev ni izobraževanja!«, v Svizu pa bomo o resni krizi v izobraževanju, s katero smo soočeni v Sloveniji, spregovorili tudi na novinarski konferenci 3. 10. 2023. Povzetek in videoposnetke bomo objavili na naši spletni strani – lepo povabljeni, da nas redno spremljate.

e-Svizove novice_september 2023