Ljubljana, 1. 3. 2024

e-Svizove novice

Z iztekom najkrajšega meseca v letu smo v Svizu pripravili novo številko naše mesečne publikacije, v kateri objavljamo informacije in dogodke, ki so v minulem obdobju usmerjali dejavnost sindikata.

Februarja smo izpeljali še tri od predvidenih srečanj s sindikalnimi zaupnicami in zaupniki, in sicer so se sešli predstavniki sindikata v osnovnih in glasbenih šolahter zavodih za izobraževanje odraslih, zaupniki, organizirani v sindikalni konferenci za kulturo, nazadnje pa še zaupniki v visokem šolstvu in znanosti. S »Peticijo za ohranitev kakovostnih samostojnih javnih vrtcev v Ljubljani!«, s podpisom katere je 1.851 od skupno 2.648 zaposlenih v ljubljanskih vrtcih zavrnilo združevanje zavodov v en sam megavrtec, smo v Svizu ponovno potrdili, da imamo skupaj s svojimi sindikalnimi zaupnicami in zaupniki, s članicami in člani moč, da spremenimo potek dogajanja. Prav takšne kolektivne akcije – naj gre za zbiranje podpisov, za proteste ali stavko – so pri uveljavljanju pogledov in stališč zaposlenih odločilne. Zdaj ko so pred nami ključni meseci v pogajanjih z Vlado RS o odpravi plačnih nesorazmerij in oblikovanju novega plačnega sistema v javnem sektorju, si velja to dejstvo zapomniti.

Prostor v tokratnih e-Svizovih novicah smo namenili še srečanju z madžarskimi kolegi, ki so nas seznanili, s kakšnimi preprekami se soočajo zaposleni v vrtcih in šolah na Madžarskem ter sindikat kot njihov predstavnik. Prav tako pišemo o uspešno izpeljanem tekmovanju naših članic in članov v veleslalomu, ki ga je že devetkrat pripravil Območni odbor Sviza Velenje, o konferenci Skrb za duševno zdravje otrok in mladostnikov v šolah na Kosovem, na kateri sta sodelovali tudi predstavnici Sviza, ter o letnem srečanju stalnega odbora Etuce za enakost, katerega del je prav tako tudi naš sindikat. Lepo povabljeni k branju!

Vse do zdaj izdane številke e-Svizovih novic, ki jih v sindikatu pripravljamo štirinajsto leto, so dostopne na tej povezavi – klik!

Svizove novice _ februar 2024