Ljubljana, 29. 3. 2024

e-Svizove novice

Ob izteku prvega letošnjega pomladnega meseca smo v Svizu pripravili novo številko naše mesečne publikacije, v kateri objavljamo dogodke, ki so marca ob intenzivnih pogajanjih z Vlado RS še zaznamovali dejavnost sindikata.

Na svoji redni spomladanski seji so se v zadnjem marčevskem tednu srečali članice in člani najvišjega organa sindikata med dvema kongresoma, v e-novicah pa izpostavljamo še odziv Sviza k noveli Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli, poziv sindikalnih central k obnovitvi socialnega dialoga v okviru Ekonomsko-socialnega sveta, sestanek sekcije šolskih svetovalnih delavcev in razpravo predsedstva sindikalne konference kulturnih organizacij. Prostor namenjamo še konferenci o umetni inteligenci v visokem šolstvu, druženju novomeških upokojenih članic in članov ter predavanju o soočanju z anksioznimi motnjami.    

Svizove novice_marec 2024