Ljubljana, 31. 5. 2024

e-Svizove novice

Ob vstopu v zadnji mesec pouka v letošnjem šolskem letu smo pripravili novo številko naše mesečne publikacije o dogajanju, povezanem z dejavnostjo našega sindikata.

V majsko številko smo umestili informacije o izredni seji glavnega odbora, pismu predsedniku vlade glede pogajanj o novem plačnem sistemu in odpravi plačnih nesorazmerij, pozivu šolskemu ministru, naj sprememba normativov v predšolski vzgoji začne veljati, kot je bilo sprva določeno, tj. 1. septembra 2024.

Izpostavljamo stališče Sviza k Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, problematiko oblikovanja kolektivne pogodbe za samozaposlene v kulturi, skupno novinarsko konferenco Sviza, Zveze aktivov svetov staršev Slovenije ter Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev za kakovostno javno šolstvo.

V tokratnih e-novicah boste našli še zapise o posvetih s sindikalnimi zaupnicami in zaupniki, mednarodnem projektu o posledicah covida v vrtcih in šolah, potepu naših članic in članov z novomeškega območja, Svizovih športnih igrah, ki so jih odlično pripravili na Območnem odboru Sviz Obala, ter poziv k udeležbi na Evropskih volitvah, ki bodo vplivale na to, kakšno izobraževanje bomo v prihodnje imeli v Evropi.

Hvala, da nas spremljate!

Tajništvo Glavnega odbora Sviz

e-Svizove novice _ maj 2024