Ljubljana, 11. 1. 2024

Evidentiranje delovnega časa

Na sedežu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) v Ljubljani smo 10. januarja 2024 pripravili predavanje o načrtovanju in beleženju delovnega časa, ki so se ga udeležili sindikalni zaupnice in zaupniki z Območnega odbora Ljubljane in okolice, pridružilo pa se jim je tudi nekaj ravnateljic in ravnateljev oziroma pomočnic in pomočnikov ravnateljev. Po uvodnem pozdravu sekretarke območja Magdalene Mustar Pečjak sta o delovnem času ter načrtovanju in beleženju le-tega spregovorila Jernej Zupančič, strokovni sodelavec Sviza za pravne zadeve, in Sašo Ivetič, sindikalni zaupnik z Območnega odbora Sviz Ljubljane in okolice ter član glavnega odbora sindikata.

Članice in člani Sviza se z vprašanji, povezanimi z delovnim časom, na sindikat obračajo zelo pogosto, v zadnjem obdobju pa tudi v luči aktualnih sprememb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), ki ureja tudi evidenco o izrabi delovnega časa. Kot sta tudi na tokratnem srečanju ponovno izpostavila predstavnika Sviza, omenjeni zakon sicer že vse od leta 2006 določa dnevno vodenje podatkov, ki so predpisani v evidenci, tudi za vzgojno-izobraževalne zavode. Ob tem sta namenila pozornost bistvenim novostim ZEPDSV, obenem pa poudarila, da so nedavne spremembe omenjenega zakona evidenco le dopolnile z nekaj podatki ter da se je z njimi bolje uredilo obveščanje zaposlenih. V sindikatu menimo, da ob težavah z beleženjem delovnega časa, ki se pojavljajo v praksi, ni mogoče spregledati, da je takšna evidenca potrebna zaradi spoštovanja pravic zaposlenih, povezanih z delovnim časom – te so namreč kršene tudi v dejavnostih, ki jih zastopa Sviz. V povezavi s spremembami ZEPDSV smo v času njegove veljavnosti zaznali, da se šole poslužujejo posameznih ukrepov, ki jih zakon ne zapoveduje, hkrati pa so ti marsikdaj nepotrebni in celo nezakoniti.

»V zvezi s spremembami Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) je ministrstvo zavodom posredovalo tudi okrožnico, ki je bila pripravljena v sodelovanju s strokovno službo Sviza.«

Tudi v razpravi med srečanjem se je potrdilo, da obstaja v zvezi s spremembami zakona o evidencah na področju dela precej vprašanj in pomislekov. Ti po prepričanju Sviza v določeni meri kažejo na nerazumevanje predpisov, hkrati pa odražajo težave, povezane z načrtovanjem dela ter delovnega časa zaposlenih. Nekaj ključnih pojasnil in poudarkov o tej temi smo že povzeli tudi v naših decembrskih obvestilih, strokovna služba sindikata pa bo v prihodnje še naprej pojasnjevala, kaj dejansko prinašajo spremembe zakonodaje na omenjenem področju in kakšne praktične rešitve lahko vpeljejo šole na podlagi zgledov dobre prakse, ki jih bomo zbrali. Na podlagi tega bomo ugotovili tudi, ali lahko sindikat v povezavi z nadaljnjim urejanjem delovnega časa poda določene predloge in katere.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar