Ljubljana, 3. 1. 2018

Evropsko leto kulturne dediščine 2018

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Narodna galerija, ki letos praznuje svojo 100. obletnico, v okviru evropskega leta kulturne dediščine 2018 s številnimi skupnimi aktivnostmi.

Namen evropskega leta kulturne dediščine je čim več ljudi spodbuditi k odkrivanju in doživljanju kulturne dediščine Evrope ter okrepiti občutek pripadnosti skupnemu evropskemu prostoru – na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter na ravni EU. Slogan letošnjega leta je: Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost.

Leto bo priložnost za številne pobude in dogodke po vsej Evropi, ki bodo prebivalcem omogočili, da se aktivneje približajo kulturni dediščini. Kulturna dediščina oblikuje našo identiteto in vsakdanje življenje. Navzoča je v evropskih mestih, pokrajini in arheoloških najdiščih. Ne najdemo je samo v literaturi, umetnosti in predmetih, temveč tudi v obrtnih spretnostih, ki so nam jih predali naši predniki, v zgodbah za otroke, v skupnih obedih in filmih, ki jih gledamo in v katerih se prepoznamo.

Če cenimo našo kulturno dediščino, se zavedamo naše raznolikosti in vzpostavimo medkulturni dialog o vsem, kar nam je skupno.

Zakaj kulturna dediščina? Kulturna dediščina je pomembna za posameznike, skupnost in družbo. Treba jo je ohranjati in jo prenašati na prihodnje generacije. Naša dediščina ima tudi pomembno vlogo pri oblikovanju prihodnosti Evrope, zato je želja približati se mladim, zlasti med evropskim letom. Kulturna dediščina se odraža v različnih oblikah. Lahko je:

·        snovna – denimo stavbe, spomeniki, artefakti, oblačila, umetniška dela, knjige, stroji, zgodovinska mesta, arheološka najdišča;

·        nesnovna – prakse, predstavitve, izrazi, znanja, veščine – in povezani instrumenti, predmeti in kulturni prostori –, ki jih ljudje vrednotijo. Vključuje tudi jezik in ustno izročilo, uprizoritvene umetnosti, družbene običaje in tradicionalne obrti;

·        naravna – pokrajina, živalske in rastlinske vrste;

·        digitalna – viri, ustvarjeni v digitalni obliki (na primer digitalna umetnost ali animacija) ali digitalizirani zaradi njihovega ohranjanja (vključno z besedili, slikami, videoposnetki, zapisi).

Če cenimo našo kulturno dediščino, se zavedamo naše raznolikosti in vzpostavimo medkulturni dialog o vsem, kar nam je skupno. Kako lahko torej obogatimo naše življenje, če ne ravno s stikom z nečim, kar tako globoko opredeli našo istovetnost?

Kulturne dediščine ne smemo prepustiti razpadu, propadu ali uničenju. Zato si v letu 2018 prizadevamo najti načine, da poudarimo njen pomen in jo ohranjamo.

Spremljajte evropsko leto kulturne dediščine na družbenih medijih: #EuropeForCulture. Seznam dogodkov v Sloveniji: http://www.zvkds.si/sl/elkd.

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Narodna galerija, ki letos praznuje svojo 100. obletnico, ob začetku skupnih aktivnosti v okviru evropskega leta kulturne dediščine 2018 v nedeljo, 7. januarja 2018, ob 10.30 uri vabita na uradno odprtje v Narodni Galeriji (Prešernova cesta 24, Ljubljana). Udeležence bodo pozdravili Barbara Jaki, direktorica Narodne galerije, Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in Paweł Czerwiński, veleposlanik Poljske v Sloveniji.

V okviru evropskega leta kulturne dediščine bodo obiskovalcem Narodne galerije vsako prvo nedeljo v mesecu na voljo javna vodstva za odrasle, zabavne raziskovalne naloge za mlade in ustvarjalno učenje jezikov za otroke.

V okviru evropskega leta kulturne dediščine bodo obiskovalcem Narodne galerije vsako prvo nedeljo v mesecu na voljo javna vodstva za odrasle, zabavne raziskovalne naloge za mlade in ustvarjalno učenje jezikov za otroke. Vse aktivnosti so brezplačne, vsak mesec pa bodo izpostavljeni druga država, umetniki in umetnine iz evropskega kulturnega prostora. Prva bo na vrsti Poljska ter predstavitev antičnih zgodb v steklu po gemah iz zbirke kneza Stanisława Poniatowskega. Podrobnejše informacije najdete na spletni strani Narodne galerije.