Glasovanje o podpisu stavkovnega sporazuma

ALI SE STRINJATE Z ZVIŠANJI IN DATUMI UVELJAVITVE DOGOVORJENEGA NA POGAJANJIH Z VLADO RS, KOT IZHAJA IZ STAVKOVNEGA SPORAZUMA Z DNE 21. 11. 2018?


Prijavite se v spodnji obrazec in vnesite podatke o glasovanju članic in članov SVIZ ter ostalih zaposlenih, in sicer najkasneje do četrtka, 29. novembra, do 10. ure. Ne pozabite zapisnikov o izidu glasovanja pravočasno poslati tudi na naš naslov z navadno pošto oziroma po faksu ali skeniranih na e-naslov tajnistvo@sviz.si!

 

Priloge:
- Obvestila o vsebini stavkovnega sporazuma z navodili za glasovanje (.DOC, .PDF)
- Parafirani stavkovni sporazum
- Tabela s pregledom zvišanj in datumov uveljavitve
- Tabela z uvrstitvami delovnih mest v plačne razrede - skupina D, skupina G, skupina H
- Glasovnica (.DOC, .PDF)
- Zapisnik o glasovanju (.DOC, .PDF)