Ljubljana, 13. 9. 2023

Glavni odbor o pomoči prizadetim v poplavah in glede pogajanj

V prvih dnevih novega šolskega leta so se v prostorih Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture v Ljubljani 12. septembra 2023 na redni seji sešli članice in člani glavnega odbora. Predstavnice in predstavniki najvišjega organa sindikata med dvema kongresoma so največ pozornosti namenili organizaciji in izvajanju solidarnostne pomoči za prizadete v avgustovskih poplavah ter razpravi in oblikovanju stališč do prekinitve pogajanj o oblikovanju novega plačnega sistema ter odpravi plačnih nesorazmerij.

Predsednica glavnega odbora Marjana Kolar je v uvodu predstavila dnevni red in pozvala k tvorni razpravi o nadvse pomembnih vprašanjih in vsebinah, ki so bila uvrščena na tokratno sejo. Glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj je v svojem poročilu o aktualnem dogajanju od zadnje seje poročal predvsem o dogajanjih na pogajanjih za plačno reformo v javnem sektorju in zastoju, ki je privedel do prekinitve pogajanj.

Poglavitni del seje je bil namenjen organizaciji in izvedbi solidarnostne akcije pomoči kolegicam in kolegom, prizadetim v nedavnih poplavah. Članice in člani glavnega odbora so se podrobno seznanili s situacijo, ki spremlja posledice poplav avgusta letos. Glavni tajnik je poudaril, da se bo SVIZ, katerega temeljno načelo je solidarnost, vnovič primerno odzval in storil tisto, kar je v njegovi moči, da bi prizadetim v poplavah lahko čim bolj pomagal. Princip medsebojne solidarnosti je bil izrazito izpostavljen že na zadnjem kongresu, zato je naša skupna naloga tudi tokrat pomagati tistim, ki so se znašli v stiski. Zbrani na seji so obravnavali posebni pravilnik, pripravljen ob tokratni vodni ujmi za izplačilo izredne solidarnostne pomoči našim članicam in članom. Sindikat je vzpostavil enoten sklad »Solidarni s kolegicami in kolegi«, v katerega se stekajo sredstva in iz katerega bo posebej v ta namen oblikovana komisija po temeljiti obravnavi vlog namenjala sredstva za pomoč prizadetim. Komisija bo poskrbela za transparenten in pravičen način razdelitve zbranega denarja. Z vsem omenjenim ter vsemi potrebnimi podrobnostmi bomo sindikalne zaupnike in članstvo natančno seznanili v prihodnjih dneh s posebnimi obvestili.

Članice in člani so tako na seji sprejeli »Pravilnik za dodelitev izredne solidarnostne pomoči za hujšo škodo, nastalo zaradi naravne nesreče – poplav v avgustu 2023« ter potrdili tudi rebalans proračuna sindikata in ustrezno prerazporeditev finančnih sredstev za namen dodelitve pomoči.

Številni posamezniki, sindikati zavodov ter območni odbori so že donirali sredstva na naš posebni solidarnostni račun. Še vedno pa velja povabilo k nakazilom, in sicer na račun številka SI56 0222 2025 7396 053, sklic (00) 6262 (Dobrodelna akcija »Solidarni s kolegicami in kolegi«).
 

V drugem delu seje je glavni tajnik predstavil aktualno dogajanje, povezano s pogajanji o novem plačnem sistemu in odpravi plačnih nesorazmerij. Glavni odbor Sviza je odložil svojo opredelitev do vladne zahteve po preložitvi odpravljanja plačnih nesorazmerij za eno leto. Za prihodnji teden je sklicano nadaljevanje centralnih pogajanj med Vlado RS in 45 reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o novem plačnem sistemu in odpravi plačnih nesorazmerij, ki jih je pred tremi tedni enostransko prekinila vladna pogajalska skupina z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik na čelu. Vlada je pogajanja prekinila, ker sindikati nismo pristali na njena pričakovanja oziroma zahtevo, naj vnaprej soglašamo s prestavitvijo začetka odpravljanja plačnih nesorazmerij za eno leto (s prvotno dogovorjenega 1. 1. 2024 na 1. 1. 2025, ne da bi ob tem vedeli, kaj bomo po tej časovni preložitvi dobili, kakšne bodo plače in v kolikšnem času bodo odpravljeni zaostanki, ki so prav v izobraževanju, znanosti in kulturi med najbolj očitnimi). V Svizu smo to vladno prekinitev pogajanj ocenili za neupravičeno in tudi nerazumno. Povsem samoumevno se nam namreč zdi, da od zaposlenih ni mogoče pričakovati, da bodo soglašali z enoletno preložitvijo, če ob tem sploh ne vedo, kaj jih čaka po tem in čemu se odpovedujejo.

Na seji 54-članskega Glavnega odbora SVIZ 12. septembra za preložitev začetka odpravljanja plačnih zaostankov zgolj »na lepe oči« ni bilo nikakršnega razumevanja, saj so razmere v vzgoji in izobraževanju, od vrtca do univerze – podobno pa je stanje tudi v znanosti in kulturi – kritične. Pomanjkanje osebja, tako strokovnega kot tehničnega in administrativnega, napoveduje katastrofo in lahko vodi celo v zlom normalno delujočega javnega izobraževanja v naši državi. Glavni odbor SVIZ je skladno s tem sploh zavrnil opredeljevanje do možne prestavitve odprave plačnih nesorazmerij, dokler ne bo na voljo celovit vladni predlog glede posameznih delov plačnega sistema (novega plačnega zakona, nove kolektivne pogodbe za javni sektor), zlasti pa predlog Vlade o odpravi zaostankov pri plačah (vključno z natančnimi roki, po katerih naj bi bila zvišanja plač izpeljana, ter dinamiko uskladitve plač z inflacijo že v letu 2024). Takoj, ko bo Sviz s temi dejstvi razpolagal, se bo glavni odbor sestal na izredni seji in se šele takrat opredelil do predloga preložitve izplačevanja višjih plač in morebitnih novih okoliščin ali predlogov.

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar