Ljubljana, 18. 1. 2024

Glavni odbor Sviza soglašal z izpogajanim

sporočilo za medije!GLAVNI ODBOR SVIZ SOGLAŠAL Z IZPOGAJANIM

Člani GO Sviza so potrdili pristop sindikata k podpisu sprememb stavkovnega sporazuma in tudi dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov.


Ljubljana, 18. januarja 2024 – Članice in člani Glavnega odbora (GO) kot najvišjega organa Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) med dvema kongresoma so se na današnji seji opredeljevali do vsebine predloga Sprememb in dopolnitev stavkovnega sporazuma med Svizom in Vlado RS ter odločali tudi o tem, ali naj sindikat pristopi k podpisu Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024.

Glavni stavkovni odbor Sviza je vsebino Sprememb in dopolnitev stavkovnega sporazuma med sindikatom in Vlado RS obravnaval na dveh izrednih sejah, in sicer 9. 1. 2024 ter zatem 18. 1. 2024, ko se je seznanil z dopolnjenim in parafiranim besedilom sporazuma. GSO Sviza je na današnji seji z veliko večino glasov soglašal s parafiranimi spremembami stavkovnega sporazuma ter je pooblastil predsednico glavnega odbora Sviza Marjano Kolar in glavnega tajnika sindikata Branimirja Štruklja, da ga podpišeta.

Skladno z odločitvijo, da podpiše novelo stavkovnega sporazuma, so članice in člani GO Sviza na današnji seji odločili še, da Sviz naknadno pristopi tudi k podpisu Dogovora o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024.
 

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

 

Komentarji
Maja Kmetič
19.02.2024

Spoštovani,

zavedam se, da so bila pogajanja trda in naporna, zato "bolje vrabec v roki kot golob na strehi", vendar se zdaj, mesec dni kasneje, ne morem znebiti občutka, da smo zaposleni v JS spet "potegnili kratko": 80 % uskladitev z letno inflacijo, ki jo je vlada nekako pričarala v višini 4,2 % (dec. 22-dec. 23), in to šele sredi leta! Vsaj minimalna plača se je že povečala za 4,2 %.
Medtem pa so se pokojnine in razna socialnia "nadomestila" uskladile tudi že v januarju 2024 v višini letne inflacije 8,2 % (nov.22-nov.23; razumi, kdor more!). Zdaj bo sledila nova uskladitev, tako da bodo v primerjavi z lanskim letom višje za 8,8 %. Povprečna letna inflacija je bila v lanskem letu, in to je uradni podatek, 7,4 %, zato bi se morale plače v JS, če že moramo čakati do julija, uskladiti najmanj v višini 80 % od 7,4 %.
Naj povem, da je v tem trenutku moja bruto plača po 30-ih letih dela v izobraževanju le še 80 % nad minimalno plačo in že nižja od povprečne plače v Sloveniji. Sramota!
Da bi v JS dobili 1500 € regresa, pa je verjetno misija nemogoče. Čeprav bi si ga vsaj zaposleni v šolstvu zaslužili, ker ga lahko za razliko od vseh ostalih zaposlenih porabimo le v času počitnic, ko so cene turističnih nastanitev zaradi visoke sezone najvišje.

Vaš komentar