Glavni odbor

Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Glavni odbor je najvišji organ sindikata med dvema kongresoma. Člani glavnega odbora so predsedniki sindikalnih konferenc, predsedniki območnih odborov, predsedniki sekcij in glavni tajnik. Njegove pristojnosti podrobneje določa 17. člen Statuta SVIZ Slovenije.

Glavni odbor SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 20222026 sestavljajo naslednji članice in člani:

Aleš AVSEC,
ŠC Krško
Matej BERK,
OŠ PLANINA PRI SEVNICI
Jolanda BOROVNIK,
VRTEC PRI OŠ RAČE
Petra CAFNIK,
OŠ BENEDIKT
Roman EBERLINC,
OŠ CERKNO
Anica ERJAVEC,
OŠ IVANA ROBA ŠEMPETER
 
Meta FEKONJA,
OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM
Tinka FRIC KOČJAŽ,
OŠ ŽUŽEMBERK
Miha GARTNER,
GIMNAZIJA CELJE CENTER
Franc GROBELŠEK,
OŠ KOZJE
Jelka HORVAT,
CVIU VELENJE
Karmen IVANČIČ
OŠ MLADIKA PTUJ
 
Inge IVARTNIK,
OŠ JURIJA VEGA MORAVČE
Igor JERAM,
PRVA OŠ SLOVENJ GRADEC
Viktor KLAMPFER,
GIMNAZIJA BEŽIGRAD LJUBLJANA
Mojca KLAVŽAR,
OŠ KOROŠKA BELA JESENICE
Marjana KOLAR,
VRTCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE
Petra KORITNIK,
VRTEC JARŠE LJUBLJANA
 
dr. Danilo KORŽE,
FERI MARIBOR
Aleš KOTNIK,
OŠ RADO ROBIČ LIMBUŠ
Marija KOVAČIČ,
OŠ IVANA KAVČIČA IZLAKE
Jaroslav KRESNIK,
TRETJA OŠ, SLOVENJ GRADEC
Barbara LEBEN,
Vrtec MAVRICA TREBNJE
dr. Marina LUKŠIČ HACIN,
ZRC SAZU LJUBLJANA
 
Manca MACUH,
OŠ POD GORO SLOVENSKE KONJICE
Simon MALC,
SGTŠ Radovljica
Andreja MALI,
VRTEC pri OŠ ŠENČUR
 
Boštjan MIKLIČ,
OŠ ŠMIHEL
Neva NANUT NAHBERGER,
OŠ FRANCETA BEVKA TOLMIN
Dušan NEMEC,
OŠ BOGOJINA
 
Katarina PETERNELJ,
OŠ ŠKOFJA LOKA - MESTO
mag. Vlasta PEZDIRC,
SŠ ČRNOMELJ
Irena POREKAR KACAFURA,
POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR
Bojan POŽUN,
ŠOLSKI CENTER VELENJE
Dragana PRAĆA,
Kranjski vrtci
dr. Jože PUNGERČAR,
INSTITUT JOŽEF STEFAN LJUBLJANA
 
Tjaša REPENŠEK,
OŠ FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD
Tina REZAR,
DIJAŠKI DOM VIČ LJUBLJANA
Alenka RUS,
OŠ STRAŽIŠČE KRANJ
Robert STEGEL,
GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN
Tanja ŠAFRANKO,
ZVU DR. M. BORŠTNARJA DORNAVA
Matjaž ŠPAROVEC,
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
 
Maja ŠTEMBERGAR PROSEN,
OŠ RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD
Martin ŠTINJEK,
OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA
Branimir ŠTRUKELJ,
SVIZ SLOVENIJE
Marjan ŠTUKELJ,
MLADINSKI DOM MALČI BELIČ LJUBLJANA
Uroš TURK,
ŠOLSKI CENTER POSTOJNA
Simona VARGA,
GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA
 
Greta VATOVEC,
OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA
Jelka VELIČKI,
VELENJE
Suzana VIDEMŠEK,
OŠ MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
Vesna VIŠNAR,
OŠ POHORSKEGA BATALJONA OPLOTNICA
Mirjana VIŠNIKAR IVIĆ,
VEGOVA LJUBLJANA
Stanko VORIH,
IZOBRAŽEVALNI CENTER MARIBOR