Glavni odbor

Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Glavni odbor je najvišji organ sindikata med dvema kongresoma. Člani glavnega odbora so predsedniki sindikalnih konferenc, predsedniki območnih odborov, predsedniki sekcij in glavni tajnik. Njegove pristojnosti podrobneje določa 17. člen Statuta SVIZ Slovenije.

Glavni odbor SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 2018 - 2022 sestavljajo naslednji članice in člani:

Marija ANDREJČIČ
OŠ DOLENJSKE TOPLICE
Majda ANZELC
OŠ dr. FRANJA ŽGEČA DORNAVA
Stanislav BEZJAK
OŠ VELIKA NEDELJA
Jolanda BOROVNIK
VRTEC PRI OŠ RAČE
Jože BREZAVŠČEK
EGSŠ RADOVLJICA
Zvijezdana CUJNIK
GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
 
Darinka DEKLEVA
OŠ ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA
Jožica DERGANC
VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO
Roman EBERLINC
OŠ CERKNO
Anica ERJAVEC
OŠ IVANA ROBA ŠEMPETER
Meta FEKONJA
OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM
Franc GROBELŠEK
OŠ KOZJE
 
Jelka HORVAT
CVIU VELENJE
Nadja IVŠIĆ
ETrŠ BREŽICE
Miha JARC
DIJAŠKI DOM TABOR LJUBLJANA
Silvija JAVORNIK
ŠC PTUJ, Ekonomska šola
mag. Mojca JENKO
NARODNA GALERIJA LJUBLJANA
Igor JERAM
PRVA OŠ SLOVENJ GRADEC
 
Tanja KAVČIČ
OŠ FRANCETA BEVKA TOLMIN
Urška KEJŽAR
KRANJSKI VRTCI
Viktor KLAMPFER
GIMNAZIJA BEŽIGRAD LJUBLJANA
Mojca KLAVŽAR
OŠ KOROŠKA BELA JESENICE
Marjana KOLAR
VRTCI OBČINE MOR. TOPLICE
Marina KOPŠE
SF - ORKESTER LJ.
 
Petra KORITNIK
VRTEC JARŠE LJUBLJANA
dr. Danilo KORŽE
FERI MARIBOR
Marija KOVAČIČ
OŠ IVANA KAVČIČA IZLAKE
Vili KRAJNC
OŠ POHORSKEGA ODREDA SL. BISTRICA
Tatjana KRANER
OŠ LENART
Jaroslav KRESNIK
TRETJA OŠ, SLOVENJ GRADEC
 
Rok KRIŽAJ
OŠ MEDVODE
Srečko LEŠEK
SŠ ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM CELJE
Irena LIPOVEC
OŠ 8 TALCEV LOGATEC
Marina LUKŠIČ HACIN
ZRC SAZU LJUBLJANA
Dušan NEMEC
OŠ BOGOJINA
Sonja PAVŠIČ
VRTEC NOVA GORICA
 
Katarina PETERNELJ
OŠ ŠKOFJA LOKA - MESTO
mag. Vlasta PEZDIRC
SŠ ČRNOMELJ
Marjan PLAVČAK
OŠ PREBOLD
Bojan POŽUN
ŠOLSKI CENTER VELENJE
Davorka PREGL
OŠ SLAVE KLAVORE MARIBOR
dr. Jože PUNGERČAR
INSTITUT JOŽEF STEFAN LJUBLJANA
 
mag. Boris RADOSAVLJEVIČ
III. GIMNAZIJA MARIBOR
Slavica REBERNAK
VRTEC SLOVENSKE KONJICE
Vlasta SAGADIN
OŠ OREHEK KRANJ
Cvetka STAMENKOVIČ
OŠ PRESTRANEK
Robert STEGEL
GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN
Bojana STOPAR
OŠ ŠTURJE, AJDOVŠČINA
 
Branimir ŠTRUKELJ
SVIZ SLOVENIJE
Marjan ŠTUKELJ
MLADINSKI DOM MALČI BELIČ LJUBLJANA
Savi ŠVIGELJ
VRTCI BREZOVICA
Jožica UNETIČ
NOVO MESTO
Greta VATOVEC
OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA
Jelka VELIČKI
OŠ ANTONA AŠKERCA VELENJE