Glavni odbor

Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Glavni odbor je najvišji organ sindikata med dvema kongresoma. Člani glavnega odbora so predsedniki sindikalnih konferenc, predsedniki območnih odborov, predsedniki sekcij in glavni tajnik. Njegove pristojnosti podrobneje določa 17. člen Statuta SVIZ Slovenije.

Glavni odbor SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 2018 - 2022 sestavljajo naslednji članice in člani:

Marija ANDREJČIČ,
OŠ Dolenjske Toplice
Majda ANZELC,
OŠ DORNAVA
Jolanda BOROVNIK,
VRTEC PRI OŠ RAČE
Jože BREZAVŠČEK,
EGSŠ RADOVLJICA
Zvijezdana CUJNIK,
GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA
Darinka DEKLEVA,
OŠ ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA
 
Jožica DERGANC,
VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO
Roman EBERLINC,
OŠ CERKNO
Anica ERJAVEC,
OŠ IVANA ROBA ŠEMPETER
Meta FEKONJA,
OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM
Miha GARTNER,
GIMNAZIJA CELJE CENTER
Franc GROBELŠEK,
OŠ KOZJE
 
Jelka HORVAT,
CVIU VELENJE
Nadja IVŠIĆ,
ETrŠ BREŽICE
Miha JARC,
DIJAŠKI DOM TABOR LJUBLJANA
Silvija JAVORNIK,
ŠC PTUJ, EKONOMSKA ŠOLA
mag. Mojca JENKO,
NARODNA GALERIJA LJUBLJANA
Igor JERAM,
PRVA OŠ SLOVENJ GRADEC
 
Tanja KAVČIČ,
OŠ FRANCETA BEVKA TOLMIN
Urška KEJŽAR,
KRANJSKI VRTCI
Viktor KLAMPFER,
GIMNAZIJA BEŽIGRAD LJUBLJANA
Mojca KLAVŽAR,
OŠ KOROŠKA BELA JESENICE
Marjana KOLAR,
VRTCI OBČINE MORAVSKE TOPLICE
Marina KOPŠE,
SF - ORKESTER LJ
 
Petra KORITNIK,
VRTEC JARŠE LJUBLJANA
dr. Danilo KORŽE,
FERI MARIBOR
Marija KOVAČIČ,
OŠ IVANA KAVČIČA IZLAKE
Vili KRAJNC,
OŠ POHORSKEGA ODREDA SL. BISTRICA
Tatjana KRANER,
OŠ LENART
Jaroslav KRESNIK,
TRETJA OŠ, SLOVENJ GRADEC
 
Irena LIPOVEC,
OŠ 8 TALCEV LOGATEC
Marina LUKŠIČ HACIN,
ZRC SAZU LJUBLJANA
Dušan NEMEC,
OŠ BOGOJINA
Sonja PAVŠIČ,
VRTEC NOVA GORICA
Katarina PETERNELJ,
OŠ ŠKOFJA LOKA - MESTO
mag. Vlasta PEZDIRC,
SŠ ČRNOMELJ
 
Marjan PLAVČAK,
OŠ PREBOLD
Bojan POŽUN,
ŠOLSKI CENTER VELENJE
Davorka PREGL,
OŠ SLAVE KLAVORE MARIBOR
dr. Jože PUNGERČAR,
INSTITUT JOŽEF STEFAN LJUBLJANA
mag. Boris RADOSAVLJEVIČ.
III. GIMNAZIJA MARIBOR
Slavica REBERNAK,
VRTEC SLOVENSKE KONJICE
 
Alenka RUS,
OŠ STRAŽIŠČE KRANJ
Cvetka STAMENKOVIČ,
OŠ PRESTRANEK
Robert STEGEL,
GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN
Bojana STOPAR,
OŠ ŠTURJE
Branimir ŠTRUKELJ,
SVIZ SLOVENIJE
Marjan ŠTUKELJ,
MLADINSKI DOM MALČI BELIČ LJUBLJANA
 
Savi ŠVIGELJ,
VRTCI BREZOVICA
Jožica UNETIČ,
NOVO MESTO
Greta VATOVEC,
OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA
Jelka VELIČKI,
OŠ ANTONA AŠKERCA VELENJE
Suzana VIDEMŠEK,
OŠ MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
Rok Viriant-Stojanović,
OŠ MEDVODE