Glavni odbor

Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Glavni odbor je najvišji organ sindikata med dvema kongresoma. Člani glavnega odbora so predsedniki sindikalnih konferenc, predsedniki območnih odborov, predsedniki sekcij in glavni tajnik. Njegove pristojnosti podrobneje določa 17. člen Statuta SVIZ Slovenije.

Glavni odbor SVIZ Slovenije v mandatnem obdobju 20222026 sestavljajo naslednji članice in člani:

Aleš AVSEC
ŠC KRŠKO
Matej BERK
OŠ PLANINA PRI SEVNICI
Jolanda BOROVNIK
VRTEC PRI OŠ RAČE
Petra CAFNIK NOVAK
OŠ BENEDIKT
Roman EBERLINC
OŠ CERKNO
Anica ERJAVEC
OŠ IVANA ROBA ŠEMPETER
 
Meta FEKONJA
OŠ LESKOVEC PRI KRŠKEM
Tinka FRIC KOČJAŽ
OŠ ŽUŽEMBERK
Miha GARTNER
GIMNAZIJA CELJE CENTER
Franc GROBELŠEK
OŠ KOZJE
Jelka HORVAT
CVIU VELENJE
Karmen IVANČIČ
OŠ MLADIKA PTUJ
 
Inge IVARTNIK
OŠ JURIJA VEGE MORAVČE
Igor JERAM
PRVA OŠ SLOVENJ GRADEC
Viktor KLAMPFER
GIMNAZIJA BEŽIGRAD LJUBLJANA
Mojca KLAVŽAR
OŠ KOROŠKA BELA JESENICE
Marjana KOLAR
VRTCI OBČINE MOR. TOPLICE
Petra KORITNIK
VRTEC JARŠE LJUBLJANA
 
dr. Danilo KORŽE
FERI MARIBOR
Aleš KOTNIK
OŠ RADO ROBIČ LIMBUŠ
Marija KOVAČIČ
OŠ IVANA KAVČIČA IZLAKE
Jaroslav KRESNIK
TRETJA OŠ, SLOVENJ GRADEC
Barbara LEBEN
VRTEC MAVRICA TREBNJE
dr. Marina LUKŠIČ HACIN
ZRC SAZU LJUBLJANA
 
Manca MACUH
OŠ POD GORO SLOVENSKE KONJICE
Simon MALC
SGTŠ RADOVLJICA
Andreja MALI
VRTEC PRI OŠ ŠENČUR
Andreja MARINKO
VRTEC IG
Boštjan MIKLIČ
OŠ ŠMIHEL
Neva NANUT NAHBERGER
OŠ FRANCETA BEVKA TOLMIN
 
Dušan NEMEC
OŠ BOGOJINA
Katarina PETERNELJ
OŠ ŠKOFJA LOKA - MESTO
mag. Vlasta PEZDIRC
SŠ ČRNOMELJ
Irena POREKAR KACAFURA
POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR
Bojan POŽUN
ŠOLSKI CENTER VELENJE
dr. Jože PUNGERČAR
INSTITUT JOŽEF STEFAN LJUBLJANA
 
Tjaša REPENŠEK
OŠ FRANA KOCBEKA GORNJI GRAD
Tina REZAR
DIJAŠKI DOM VIČ LJUBLJANA
Alenka RUS
OŠ STRAŽIŠČE KRANJ
Robert STEGEL
GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN
Tanja ŠAFRANKO
ZVU DR. M. BORŠTNRJA DORNAVA
Matjaž ŠPAROVEC
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA
 
Maja ŠTEMBERGAR PROSEN
OŠ RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD
Martin ŠTINJEK
OŠ ŠTURJE, AJDOVŠČINA
Branimir ŠTRUKELJ
SVIZ SLOVENIJE
Marjan ŠTUKELJ
MLADINSKI DOM MALČI BELIČ LJUBLJANA
Uroš TURK
ŠOLSKI CENTER POSTOJNA
Simona VARGA
GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA
 
Greta VATOVEC
OŠ VOJKE ŠMUC IZOLA
Jelka VELIČKI
VELENJE
Suzana VIDEMŠEK
OŠ MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
Vesna VIŠNAR
OŠ POHORSKEGA BATALJONA OPLOTNICA
Mirjana VIŠNIKAR IVIĆ
VEGOVA LJUBLJANA
Stanko VORIH
IZOBRAŽEVALNI CENTER MARIBOR