Glavni tajnik SVIZ


Branimir Štrukelj, prof. zgod. in umet. zgod.

Iz zgodovine in umetnostne zgodovine sem diplomiral leta 1988 na ljubljanski Filozofski fakulteti. Od 1996 sem glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), med leti 1997 in 2011 pa sem bil tudi član 27-članskega Izvršilnega odbora Izobraževalne internacionale (Education International), ki po vsem svetu združuje več kot 31 milijonov članov. Novembra 2012 sem bil na konferenci ETUCE (European Trade Union Committee for Education) izvoljen za podpredsednika te organizacije za mandatno obdobje 2013-2016. Na naslednjih dveh konferencah (2016 in 2020) sem znova prejel zaupanje delegatov in ostajam podpredsednik te organizacije tudi v mandatu 2020-2024. ETUCE predstavlja glas več kot 11 milijonov zaposlenih v izobraževanju iz 51 evropskih držav in 127 sindikatov.

V mandatu 2017-2022 ostajam član Državnega sveta RS in sem obenem tudi predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja (od marca 2006, ponovno izvoljen na rednem kongresu za predsednika za mandat 2007-2010). Na 6. kongresu KSJS aprila 2022 so mi delegati znova izkazali zaupanje za vodenje konfederacije tudi v prihodnjem štiriletnem mandatu (2022-2026).

Na 11. kongresu SVIZ-a novembra 2022 v Portorožu so me delegatke in delegati vnovič podprli za vodenje sindikata tudi v mandatnem obdobju 2022-2026.