Ljubljana, 9. 12. 2020

GO pritrdil sodelovanju v stavki, pojasnila glede prioritetnega cepljenja

Sorodne objave


sindikalnim zaupnicam in zaupnikom SVIZ

Ljubljana, 9. decembra 2020

 

 

 

O SKLEPU GO SVIZ O PRIDRUŽITVI SPLOŠNI STAVKI IN PRIORITETNI ZAGOTOVITVI BREZPLAČNEGA PROSTOVOLJNEGA CEPLJENJA PROTI KORONAVIRUSU COVID-19

 

 

Glavni odbor pritrdil sodelovanju v stavki in se preimenoval v stavkovni odbor

 

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo včeraj, 8. decembra 2020, izpeljali virtualno sejo Glavnega odbora SVIZ. Članice in člani najvišjega organa sindikata med kongresoma so se na njej seznanili s stanjem oziroma, bolje, neobstojem socialnega dialoga pri sprejemanju sedmega protikoronskega paketa ter oblikovali stališče do predloga Vlade RS za zamrznitev minimalne plače. V povezavi s slednjim so odločali tudi o pristopu k napovedani splošni stavki. Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), ki združuje sedem sindikatov – med temi tudi SVIZ – in predstavlja več kot 71.000 javnih uslužbencev, je minuli teden že kritično ugotovila, da Vlada RS tudi pri pripravi predloga sedmega protikoronskega zakonskega paketa (PKP7) nadaljuje s prakso neenakopravne obravnave socialnih partnerjev in tako povsem očitno krši temeljna pravila socialnega dialoga. Med predlaganimi vsebinami PKP7 se je znašel tudi predlog delodajalske strani za zamrznitev minimalne plače, ki ga je prevzela vlada, medtem ko na drugi strani sindikatom ne omogoča, da bi se pravočasno in enakopravno vključili v pripravo rešitev, in njihova stališča vztrajno ignorira.
 
Članice in člani GO SVIZ so torej na včerajšnji popoldanski seji razpravljali o pozivu predsedstva KSJS k pristopu in začetku priprav na izvedbo splošne stavke, katere namen je doseči ohranitev zakonsko že opredeljenega zvišanja minimalne plače s 1. januarjem 2021. Z veliko večino glasov je bilo sodelovanje sindikata stavki, če bi Vlada RS in pozneje Državni zbor posegla v zakonsko uskladitev minimalne plače s 1. 1. 2021 in bi bil posledično dvig minimalne plače zamrznjen ali preložen, tudi potrjeno. Skladno z navedeno odločitvijo se je GO tudi že preoblikoval v stavkovni odbor.
 
Spričo ponovnega izključevanja sindikatov iz oblikovanja vsebine ukrepov sedmega protikoronskega paketa, v katerem se je obenem znašel predlog za zamrznitev minimalne plače, se je na vse oblike sindikalnega boja, vključno s splošno stavko, začelo pripravljati tudi predsedstvo Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. O tem se bo danes opredeljevalo tudi vodstvo konfederacije Pergam in pričakovati je, da se bo prav tako odločilo za podobne korake za zaščito minimalne plače oziroma napoved splošne stavke.

 

Prioritetno in brezplačno prostovoljno cepljenje proti covidu-19 za vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju

 

Zatem ko smo iz SVIZ na Vlado RS naslovili poziv, naj ob pripravi krovne strategije cepljenja proti covidu-19 in oblikovanju liste prioritetnih skupin prebivalcev, ki se jih bo cepilo najprej, na slednjo uvrstijo tudi zaposlene v vzgoji in izobraževanju, smo iz kabineta predsednika Vlade RS 7. decembra že prejeli tudi odziv. Pred tem je ministrica za izobraževanje, znanost in šport v objavi na Twitterju prav tako potrdila, da bodo k cepljenju poleg drugih poklicnih skupin in rizičnih skupin prebivalcev prednostno povabljeni tudi zaposleni v vzgoji in izobraževanju. Enako sporočilo pa torej prinaša tudi omenjeni dopis iz kabineta predsednika vlade: »Glede na prvo količino odmerkov cepiva, ki jih bo prejela Slovenija, bodo k cepljenju prednostno povabljeni zaposleni v zdravstvu, zaposleni v domovih za ostarele in drugih socialnozdravstvenih zavodih ter njihovi oskrbovanci, ranljivi prebivalci zaradi starosti in kroničnih obolenj ter zaposleni v kritični infrastrukturi, med katere sodijo tudi zaposleni v vzgoji in izobraževanju. Cepljenje bo za vse prostovoljno in brezplačno.«
 
Ko se bodo na področju vzgoje in izobraževanja začeli sproščati ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2 in se bodo zaposleni začeli v polnem številu vračati v vrtce in šole, se bo tam ponovno izrazito povečala možnost za prenos okužbe, zato v SVIZ ocenjujemo kot pomembno – dokler ne bo epidemija obvladana ter za čim prejšnjo normalizacijo naših življenj in delovanja družbe nasploh –, da imajo zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki se bodo za to odločili, možnost cepiti se med prvimi.
V povezavi z vprašanjem cepljenja se na SVIZ obračate s številnimi vprašanji, pomisleki in tudi strahovi, zato naj na tem mestu ponovno podčrtamo, da v sindikatu zagovarjamo zgolj cepljenje na temelju prostovoljne odločitve posameznika za to. Nikakor pa ne bomo, denimo, pristali na kakršnokoli možnosti pogojevanja z ohranitvijo delovnega mesta le ob predhodnem cepljenju. V SVIZ v svojih stališčih izhajamo iz priporočil Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki v svojem dokumentu glede prednostnega cepljenja ob upoštevanju dejstva, da bodo doze cepiva omejene, državam priporoča, naj pripravijo seznam skupin, ki jim je treba cepljenje omogočiti prednostno. Zaposleni v vzgoji in izobraževanju so na seznamu WHO takoj za zaposlenimi v zdravstvu, starejšimi in rizičnimi skupinami. Ob tem v SVIZ v celoti podpiramo tudi jasno nasprotovanje WHO obveznemu cepljenju proti covidu-19.


V solidarnosti!

 

Branimir Štrukelj,
glavni tajnik SVIZ

 

 
Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar