Ljubljana, 16. 9. 2020

GO SVIZ kritično o MIZŠ

sporočilo za medije!

 
GO SVIZ KRITIČNO O MINISTRSTVU ZA IZOBRAŽEVANJE


Sindikat bo ministrico prof. dr. Simono Kustec Lipicer vnovič pozval, naj pristopi k pogovorom o ustreznem ovrednotenju dodatnih obremenitev ter varnostno-zdravstvenih tveganj zaposlenih v slovenskih vrtcih in šolah.


Ljubljana, 16. septembra 2020 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je v luči nedavnega začetka novega šolskega leta v trenutnih posebnih okoliščinah epidemije včeraj popoldne izpeljal izredno sejo glavnega odbora kot najvišjega organa med kongresoma. Članice in člani GO SVIZ so v razpravi spregovorili o konkretnih izkušnjah s terena in ob tem izpostavili številne dileme in težave, s katerimi se pri svojem delu trenutno soočajo zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih, znanosti in kulturnih ustanovah po vsej Sloveniji. Kot zelo nedorečene in presplošne so kritično ocenili modele in priporočila za izvajanje pouka v razmerah, povezanih s covidom-19, v osnovnih šolah, srednjih šolah in dijaških domovih v razmerah, ki so jih pripravili Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo in Nacionalni inštitut za javno zdravje. Predstavniki zaposlenih v vrtcih in zavodih za otroke s posebnimi potrebami so ob tem kot dodatno nerazumljivo ocenili, da pristojni zanje posebnih navodil sploh niso pripravili. Prav tako je nedopustno, da šolsko ministrstvo zaposlenim v vzgoji in izobraževanju ob omenjenih neoprijemljivih navodilih ne zmore podati uporabnih odgovorov in rešitev za povsem konkretne težave, s katerimi se srečujejo v svojih zavodih, ter so posledično ti prepuščeni sami sebi.

Zelo pomembna informacija iz vrtcev in šol, ki so jo prenesli članice in člani GO SVIZ, je tudi, da so prav vsi zaposleni v dozdajšnjih dveh tednih pouka ob povečanih zdravstveno-varnostnih omejitvah in tveganjih soočeni s številnimi dodatnimi zadolžitvami in obremenitvami. Tako so posebej izpostavili, da so obveznosti tehničnega osebja praktično podvojene (pogosto razkuževanje opreme in zračenje prostorov, dodatno in temeljitejše čiščenje, zapletena organizacija priprave in delitve šolske prehrane, priprava obrokov v popolni zaščitni opremi ob visokih temperaturah v kuhinji, dežuranje na vhodih ter izvedba prihodov in odhodov učencev …). Sindikat bo v skladu z vsem navedenim že četrtič zapored  v kratkem obdobju ministrico prof. dr. Simono Kustec Lipicer uradno pozval, naj se sestane s predstavniki SVIZ in končno pristopi k pogovorom o ustrezni prepoznavi dodatnih obremenitev ter varnostno-zdravstvenih tveganj vseh zaposlenih v slovenskih vrtcih in šolah, če sindikat v imenu praktikov, ki se v vzgojno-izobraževalnih ustanovah vsak dan trudijo uresničevati organizacijske modele in priporočila za izvajanje pouka, že ni bil povabljen k njihovi pripravi in usklajevanju.

Kadrovsko-organizacijske težave v vrtcih in šolah, ki so jim pridružene še številne nove administrativne zadolžitve (zavodi morajo po novem beležiti vsako razkuževanje in voditi še mnoge druge evidence …), se že po zgolj dveh tednih pouka kažejo v preobremenjenosti in večji utrujenosti zaposlenih, zaradi pričakovanega večjega števila bolniških odsotnosti zaposlenih v prihodnjih tednih pa bi se lahko to zgolj še stopnjevalo. Nič optimistična niso niti opozorila članic in članov GO SVIZ, da so se z vrnitvijo v šolske klopi zelo jasno odrazile negativne posledice spomladanskega zaprtja šol in izobraževanja na daljavo, kar zadeva kakovost takrat pridobljenega znanja.

Tudi v kulturi je položaj zelo zaskrbljujoč in v veliki meri izhaja iz dejstva, da Ministrstvo za kulturo vodstvom zavodov ni posredovalo enotnih navodil, zato je položaj zaposlenih zelo različen in odvisen od ukrepov, ki so jih sprejeli zavodi vsak zase. Na splošno pa so tudi zaposleni v kulturi močno obremenjeni, saj varnostni ukrepi zahtevajo veliko prilagoditev (predstave, dogodki so organizirani za občutno manj gledalcev, obiskovalcev, zato zavodi izvajajo več ponovitev), poleg tega pa zaradi splošnega znižanja števila obiskovalcev kulturni zavodi soočeni z občutnim upadom dohodka.

Članice in člani GO SVIZ so ob koncu izredne seje podprli tudi pobudo izvršilnega odbora sindikata, naj Vlada RS vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju zaradi večje izpostavljenosti možnosti okužbe omogoči brezplačno cepljenje proti gripi, obenem pa po zgledu delavcev v zdravstvu tudi za zaposlene v vzgoji in izobraževanju organizira sistematično testiranje na novi koronavirus. Vzgojitelji, učitelji ter velika večina ostalih zaposlenih v vrtcih in šolah so namreč vsakodnevno v stiku s številnimi ljudmi in tako med najbolj izpostavljenimi okužbi s covidom-19.
 

X X X X X


Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar