Ljubljana, 2. 2. 2022

GO SVIZ o odzivu na vladno ignoranco

Sorodne objave

sporočilo za medije!


GO SVIZ O ODZIVU NA VLADNO IGNORANCO

Na seji bodo člani Glavnega odbora pretresali zahteve za izboljšanje vrednotenja dela zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, raziskovanju in kulturi ter se opredeljevali do vprašanja stavke.


Ljubljana, 2. februarja 2022 – Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (GO SVIZ) je na izredni seji minuli teden opozoril na izjemne obremenitve vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju in na številna tveganja za varnost in zdravje, ki neposredno ogrožajo zdravje zaposlenih, zato je Vlado RS pozval k takojšnji sklenitvi dogovora o razreševanju kadrovskih vprašanj, o ustreznem plačilu za ekstremne obremenitve in tveganja vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki so posledica epidemije SARS-Cov-19. Sindikat je zahteval tudi okrepitev ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Obenem je GO SVIZ obravnaval tudi primerjave rasti povprečnih plač v posameznih delih javnega sektorja in v posameznih plačnih podskupinah. Podatki kažejo, da so se razmerja med njimi v zadnjih štirih letih dramatično spremenila zlasti v škodo izobraževanja, znanosti in kulture. Rast povprečnih plač v izobraževanju (plačne podskupine D1, D2, D3), raziskovalni dejavnosti (plačni podskupini H1, H2) in kulturi (plačni podskupini G1, G2) je bila približno štirikrat nižja kot v podskupinah z najvišjo rastjo v državni upravi in zdravstvu.

Skladno z navedenim je SVIZ Vlado RS pozval k sklenitvi takojšnjega dogovora o razreševanju kadrovskih vprašanj, o ustreznem plačilu za ekstremne obremenitve in tveganja vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju kot tudi k takojšnjemu pristopu k pogajanjem o odpravi nesorazmerij pri plačah zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi in odpravi anomalij v spodnji tretjini plačne lestvice.

Ker se Vlada RS in MIZŠ na poziv in zahteve sindikata nista odzvala, bo SVIZ jutri, 3. februarja, izpeljal novo izredno sejo svojega Glavnega odbora. Na njej bodo članice in člani GO SVIZ razpravljali o možnih odzivih in aktivnostih sindikata ob očitni ignoranci pristojnega ministrstva ter Vlade kot celote. Zaradi sorazmerno poznega pričetka seje (ob 14. uri) ter njenega predvidenega daljšega trajanja ob pričakovani burni izmenjavi mnenj o zahtevni vsebini bo SVIZ s sklepi in odločitvami s seje javnost seznanil v petek, 4. februarja, v dopoldanskem času. Podrobnosti o tem bodo sporočene naknadno.

X X X X X


Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar