Ljubljana, 22. 10. 2019

Spremembe plačnega sistema in prenova kariernega razvoja

sporočilo za medije!

 

GO SVIZ O SPREMEMBAH PLAČNEGA SISTEMA IN PRENOVI KARIERNEGA RAZVOJA STROKOVNIH DELAVCEV

Sindikat ima pri obeh vprašanjih svoja pričakovanja in zahteve ter omejene časovne roke.

 

Ljubljana, 22. oktobra 2019 – Članice in člani Glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (GO SVIZ) so na svoji današnji redni jesenski seji med drugim razpravljali o aktualnih pogajanjih za spremembe sistema plač v javnem sektorju ter prenovi kariernega napredovanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter v zvezi s tem sprejeli nekaj odločitev.

Pri vprašanju o spremembah plačnega sistema GO SVIZ soglaša z izhodišči Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) za spremembe sistema plač v javnem sektorju. GO SVIZ zavrača vladne predloge o omejevanju napredovanj v plačne razrede, ki bi najbolj prizadela zlasti zaposlene iz plačne skupine J. SVIZ podpira uveljavitev možnosti povečanega variabilnega nagrajevanja javnih uslužbencev, a le pod pogojem, da vlada za izplačilo delovne uspešnosti zagotovi dodatni denar. Za SVIZ je ključnega pomena, da se v pogajanja o spremembah plačnega sistema takoj vključi  tudi problematiko napredovanja v nazive, ki sistematično vpliva na povečevanje plačnih razlik med posameznimi plačnimi podskupinami in primerljivimi delovnimi mesti. GO SVIZ bo vztrajal, da je treba pretirano zahtevnost napredovanj v nazive v dejavnosti vzgoje in izobraževanja ustrezno spremeniti, tako da to bo več povzročalo sistematičnega zaostajanja plač strokovnih delavk in delavcev za primerljivimi delovnimi mesti v drugih delih javnega sektorja.

Kot nesprejemljivo in žaljivo so članice in člani GO SVIZ ocenili tudi trditev Vlade RS iz njene Analize kariernega napredovanja javnih uslužbencev, da zahtevnost del in nalog, ki jih morajo obvladati učitelji in drugi strokovni delavci v najvišjem nazivu svetnik, ni primerljiva z zahtevnostjo nalog na uradniških mestih sekretar in podsekretar, zato bo SVIZ zahteval, da se ta trditev iz vladne analize umakne.

Pri usklajevanju zahteve o prenovi kariernega napredovanja strokovnih delavcev in delavk v vzgoji in izobraževanju, ki je ena od stavkovnih zahtev iz decembra lani podpisanega stavkovnega sporazuma med SVIZ-om in Vlado RS, pa GO SVIZ pričakuje, da bodo usklajevanja o uresničitvi stavkovne zahteve zaključena do konca letošnjega novembra, kot je to tudi dogovorjeno v med sindikalnimi partnerji sprejeti časovnici za uresničitev zavez iz stavkovnega sporazuma.

Če v predvidenem roku Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive ne bo usklajen med SVIZ in MIZŠ ter se konec letošnjega novembra ne bodo že začela pogajanja o uvrstitvi četrtega naziva v Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, se bo GO SVIZ še pred koncem tega leta sešel na izredni seji. Takrat bo opredelil način in sredstva za uveljavitev stavkovne zahteve iz lanskoletnega stavkovnega sporazuma. Neuresničitev stavkovne zahteve o znižanju zahtevnosti izpolnjevanja pogojev za doseganje posameznih nazivov in uveljavitev četrtega naziva bi namreč pomenila kršitev stavkovnega dogovora in v primeru, da bi se članstvo sindikata odločilo, da izvajanje stavkovnega sporazuma uveljavi tudi s stavko, bo moral delodajalec zaradi kršitve sporazuma takšno stavko tudi plačati.

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije