Ljubljana, 30. 11. 2017

GO SVIZ za stavko!

Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije je na izredni seji odločal o napovedi stavke ter le-to soglasno tudi izglasoval. Skladno z dosedanjo prakso in najvišjimi principi demokratične participacije bodo dokončno besedo imeli članice in člani ter zaposleni v vzgoji in izobraževanju. Odločitev o splošni stavki bo namreč veljavna ter stavka tudi dejansko izpeljana, če jo bo večinsko potrdilo tudi članstvo.

Glavni odbor SVIZ je sklenil, da se splošna stavka v vzgoji in izobraževanju izvede 14. februarja 2018. Kasnejši potek oziroma nadaljevanje stavke, določanje vključevanja posameznih dejavnosti ali posameznih delov dejavnosti v stavko pa bo sproti opredeljeval Glavni stavkovni odbor SVIZ. Stavka bo trajala do preklica, kar bo natančno opredelil Glavni stavkovni odbor SVIZ. Glasovanje o stavki na zavodih, kjer ima SVIZ svoje člane, se bo pričelo 6. decembra 2017 ob 7. uri in končalo 13. decembra 2017 ob 16. uri. Opredeljevanje za ali proti stavki je dolžnost članic in članov SVIZ, nečlani sindikata pa bodo povabljeni, da se do stavke opredelijo.

Glavni odbor SVIZ se je z današnjim dnem preimenoval v Glavni stavkovni odbor SVIZ Slovenije, vodila ga bo Jelka Velički. Tudi Območni odbori sindikata se preimenujejo v Območne stavkovne odbore, katerih vodje so predsedniki območnih odborov. Glede na potek dogodkov v prihodnjih dneh, tednih in mesecih bo odločitve o morebitni prestavitvi datuma izvedbe stavke na kasnejši datum ali zamrznitvi stavke sprejemal Glavni stavkovni odbor.

Odločitev o napovedi stavke je zorela že dlje časa, najbolj pa je k njej prispevalo dejstvo, da je izobraževalno delo od vrtcev do univerze v Sloveniji podcenjeno in vrednoteno precej slabše kot delo enako izobraženih zaposlenih na primerljivo zahtevnih in odgovornih delovnih mestih v drugih delih javnega sektorja. Povprečna plača na delovnih mestih v izobraževanju, za katera se zahteva univerzitetna izobrazba, je za več kot 500 evrov bruto nižja od povprečne plače zaposlenih z enako izobrazbo v državni upravi. Neto plača univerzitetno izobražene učiteljice ali učitelja na začetku kariere in z opravljenim strokovnim izpitom znaša le nekaj več kot 900 evrov ali natančno 928,65 evra! SVIZ je več let opozarjal javnost in pristojne, da tako drastično krčenje sredstev za izobraževanje, kot smo mu bili v času krize in tudi v nadaljnjih letih priča pri nas, ni sprejemljivo in da SVIZ ne bo več pristajal na nadaljnje razvrednotenje izobraževalnega dela, prav tako ne na zmanjševanje pomena izobraževanja. Na Vlado RS smo nedavno naslovili zahteve za izboljšanje financiranja področja in zvišanje plač zaposlenih v izobraževanju, vendar je le-ta naše zahteve po tridesetih dneh, kolikor je imela časa za to, nam odgovori, zavrnila s pojasnilom, da se še vedno usklajuje. Ne verjamemo več, da se je vlada pripravljena z nami usesti za pogajalsko mizo in se o naših upravičenih zahtevah resno pogajati.

SVIZ-u zato ni preostalo drugega kot napovedati stavko z naslednjimi stavkovnimi zahtevami:

1.      Zvišanje osnovnih plač učiteljic in učiteljev ter drugih izobraževalk in izobraževalcev od vrtcev do univerz, kot je opredeljeno v Zahtevah SVIZ za spremembo tarifnega dela Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS z dne 16. 10. 2017;

2.      Ustrezno ovrednotenje razredniškega dela, kot je opredeljeno v Zahtevah SVIZ za spremembo tarifnega dela Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS z dne 16. 10. 2017;

3.      Regres za letni dopust v letu 2018 v višini 1.200 EUR bruto za vse zaposlene, katerih osnovna plača je nižja ali enaka minimalni plači;

4.      Spoštovanje in dosledno uresničevanje pravice do pogajanj v okviru Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v skladu s 13. členom KPVIZ. Spoštovanje 3. člena Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 56/2002, z dne 28. 6. 2002). Spoštovanje VIII. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/2016, z dne 30. 12. 2016).

Kot omenjeno že uvodoma, bo opredeljevanje članstva o stavki v vzgojnoizobraževalnih zavodih potekalo med 6. in 13. decembrom, dotlej pa bodo predsednice in predsedniki OO SVIZ skušali izpeljati tudi sestanke s sindikalnimi zaupniki, namenjene podrobnejši seznanitvi zaupnikov in članov s potekom glasovanja o stavki, stavkovnih zahtevah in sami izvedbi stavke.

V nadaljevanju objavljamo še posnetke z izjave za javnost po končani izredni seji GO SVIZ. Vabljeni k ogledu!

Predsednica GO SVIZ Jelka Velički:


Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj:


Predsednik Sekcije Administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev SVIZ Slavko Rajh:


Odgovor na novinarsko vprašanje: 

 

Komentarji
Antonija Pavlovič
13.12.2017

Spoštovani,
strinjam se z vsem dosedaj napisanimi zahtevami s strani učiteljev. Koga se je sploh vprašalo kakšne naj bi bile zahteve? Imam občutek, da se je glavni odbor samo odzival na predloge s strani Sviza. Na terenu so popolnoma drugačne zahteve, višje in konkretne, malo sem prebirala zahteve učiteljev in te so konkretne:
1. VIšja plača!!!! pa ne samo za 8%, ker tako samo pridemo nazaj na raven pred krizo.
2. Delovna uspešnost.
3. Ustrezno plačano razredništvo.
4. Višji procent za delovno dobo.
5. Plačana nadomeščanja.
6. Urejen doprinos!!! Tukaj moramo priti do kolektivnega dogovora. Ne moremo primerjati učitelja, ki uči 1 otroka 1 uro, (razni pedagogi, učitelji v glasbenih šolah..) z učiteljem, ki ima v razredu 27 otrok (odločbe, dif...) noro!!
Priprava slavista, anglista je veliko bolj obsežna kot športnega pedagoga..ipd. Dajmo reči že enkrat bobu bob.
7. Odprava Zujfa.
8. Dvig plačila za npz ali pa ga ukinit.
9. Dvig premij za pokojninsko zavarovanje.
10. Vsebinske spremembe. Šola je na robu, moramo se začeti pogovarjati tudi perečih problemih-agresija otrok, Inkluzija-???? krizaaaa... na šoli smo imeli v 1. razredu 5 odraslih ljudi!!! in še in še.

Pa ne se pogajat za drobiž, poln kufr imamo! Resnično!

Tokrat ima SVIZ priložnost, da se izkaže za kaj ga imamo in plačujemo, v primeru, da ne bodo naše zahteve izpolnjene, predlagam, da se premija za Sviz zniža na 1.eur!!

G. Štruklju in ekipi želim močno in trdno držo, ne popuščajte, bodite neizprosni na pogajanjih! Držte se!

Vse je igra
12.12.2017

Vita, to je pa popolnoma res, in je problem poslovne (ne)kulture, ki vlada ponekod v JS, ko je važno, ali si všeč ali nisi.
Če bi se zakonodaja izvajala tako, kot je napisana, bi bili zaposleni veliko zadovoljnejši in bi z veseljem delali. Sicer pa govorijo, da bodo pravilnik o del. usp. spremenili, ampak to traja že leta. Tako kot o napredovanju.

VITA
11.12.2017

Spoštovani,
V predhodnih komentarjih je namreč čutiti zelo veliko željo po ponovni uvedbi delovne uspešnosti
Glede delovne uspešnosti bi imela pripombo, skrbi me in tudi izkušnje kažejo, da je priznavanje ( podeljevanje ) delovne uspešnosti lahko zelo "všečnostne" narave.
Želim povedati, da zgolj to, ni rešitev, ki bi vplivala k izboljšanju plač v vzgoji in izobraževanju. Delovna uspešnost je lahko le drobtinica k celotnemu problemu.

Vse je igra
10.12.2017

Pogajanja brez popuščanja z naše strani ... sliši se nelogično, ker potem to niso pogajanja ... kaj pa če država pristane ali celo ponudi kaj več? Nas ceni ali ne?

Vse je igra
09.12.2017

Najprej o nadomeščanjih: če prav razumem novo ureditev delovnega časa, bodo nadomeščanja plačana ŠELE PO izravnavi del. č., dotlej pa bomo z njimi zapolnjevali (po starem, doprinašali) razliko med prostimi dnevi in dopustom. Ali morda ni tako?

Stavka: tudi tokrat sindikat ponavlja nekatere napake:
- veliko obljub, majhen/ manjši izkupiček - tokrat se pogajajte tako, da ne boste popuščali pri nobeni stvari; ampak res ne!, to resno pričakujemo od vas;
- obljube in evforija v kampanji so eno, stanje po šolah pa drugo - razvrednotenje, kot ga imamo zdaj, ne sme iti več naprej - to, kar so sedaj stavkovne zahteve, je najmanj, kar nam mora država dati/vrniti; spremenite strategijo in taktiko - ne pa da že vsi poznamo naslednji korak ...
- v D O G O V O R u o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/2016, z dne 30. 12. 2016) poleg vsega ostalega še piše: 1. Redna delovna uspešnost se v letih 2017 in 2018 ne izplačuje. Ena večjih napak! Ali delaš dobro ali slabo, je vseeno. Vsa dodatna dela smo dajali v doprinose, denar je pa ostajal - komu???

Pogajanja da, ampak res brez popuščanj! Če ne, pa stavka, pa četudi neplačana.

Rok Trdan
08.12.2017

Verjetno se vsi tukaj strinjamo, da je delo v izobraževanju premalo cenjeno in tudi bistveno premalo ovrednoteno (plačano). Po drugi strani pa se je potrebno vprašati, kdo je glavni krivec, da smo prišli v tak položaj? Mi, izobraževalci sami ali pa morda tisti, ki nas zastopajo?

Kot mi je poznano, število članstva sindikata vsako leto upada, zlasti mladi se v sindikat praktično ne vključujejo. Želel bi si, da bi se vodstvo SVIZ vprašalo, zakaj se (jim) to dogaja.
Moje mnenje je, da mladi sindikata enostavno ne prepoznavamo kot nekaj, kar deluje v našem interesu oz. da na nimamo nobene možnosti soodločanja.

Strinjam se s predhodniki in se tudi sam sprašujem. Zakaj stavka šele tik pred volitvami? Zakaj znova sindikat zahteva višje plače za vse, ne pa tudi npr. bolj stimulativnega plačnega sistema nagrajevanja?
Da ne bo pomote, strinjam se s stavko, a sem hkrati proti takim stavkovnim zahtevam.

Zato konkretno vprašanje za SVIZ: na kakšen način lahko člani SVIZ-a izrazimo stavkovne zahteve in v kakšni meri jih upoštevate?
Trenutno je občutek žal tak, da bo SVIZ stavko izpeljal na hrbtih nezadovoljnih članov, a na koncu razen slikanja v "prime-time" medijev in samopromocije ne bo kaj veliko izplena.

Martin Plesničar
08.12.2017

Vesel sem komentarjev kolegov in strinjam se z njimi, da bi stavkovne zahteve morale biti bolj konkretne, obenem pa sem vesel, da je SVIZ odgovoril na nekatera vprašanja. Prav je da bo zamrznitev delovne uspešnosti odpravljena, ne vem pa, kako se bo kasneje izplačevala, če le-te ne bodo preverjali.
Član sindikata nisem zato, ker se premalo intenzivno zavzemajo za to, da bi bili učitelji plačani po svojem učinku. Če želimo nagraditi uspešne učitelje in zagotoviti visok nivo šolstva, je nujnu potrebno sistematično in verodostojno merjenje učinkovitosti učnega procesa slehernega učitelja. Učitelj z dveletnim stažem bi potemtakem lahko prejel višjo plačo od nekaterih kolegov, ki imajo 20 let delovnih izkušenj. Dokler to ni mogoče, se učinkovitosti ne nagrajuje, kar istočasno znižuje nivo vzgojno-izobraževalnega procesa.
Lep pozdrav.

Hana Tanita
08.12.2017

Že 16 let sem zaposlena na srednji šoli kot računovodkinja in seveda je s tem povezan obračun plač zaposlenim.
Ko je bil obračun plač še na podlagi "starih" količnikov, je bil učitelj bolje ovrednoten kot pozneje s sprejetim Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, ko se je začel izračun na podlagi plačnih razredov. Še pred tem pa so se vsi zaposleni morali odpovedati delu plač na račun "pokojninskega zavarovanja" - premije Kapitalske družbe, ki so se v nekaj letih ponovno na račun varčevanja na plečih zaposlenih popolnoma razvrednotile (nenehna zniževanja in usklajevanja).
Strinjam se, da je potrebno na področju plač v izobraževanju nekaj nujno narediti, ker je izobrazba na tem področju popolnoma izgubila svojo vrednost, da ne govorim o tistih "nenormalno" nizkih zneskih, ki jih računamo kot dodatek za razredništvo.
Tudi sama imam univerzitetno izobrazbo, odgovornost ravnanja s finančnimi sredstvi, odgovornost, da pravilno obračunam plačo zaposlenim, vendar sem bila na začetku plačana za srednješolsko izobrazbo, sedaj sem plačana za višješolsko izobrazbo in se prav tako sprašujem, zakaj ni na delovnem mestu računovodij javnih zavodov plačilo za visokošolsko univerzitetno izobrazbo glede na vso težo tega poklica in na neprenehen pritisk iz pristojnega Ministrstva za dostavo raznoraznih podatkov, finančnega načrta idr.
Sem pa zelo razočarana na gospodom Štrukljem, ki govori samo lepe besede in nič ne ukrepa, za to pa verjetno prejema presneto dobro plačo. Če bi se znali ustrezno dogovoriti, znali dobro izračunati učinek povečanja in vztrajati z dobro utemeljenimi argumenti, stavka ne bi bila potrebna.

Damijan Cigler
08.12.2017

Gospod Štrukelj, vaši odgovori me ne zadovoljijo.
Že na prvo vprašanje niste odgovorili. Zakaj ne zahtevamo odpravo VSEH varčevalnih ukrepov, če so za njih izpolnjeni VSI pogoji? Kaj vas (nas) ovira?
Že pretekli dve leti ste na Svizovih športnih igrah govorili, da je KONEC varčevanja. Mi smo "svoj" dolg državi dali. Kaj se je zgodilo s to ostro, definirano retoriko? Vaše zahteve, odgovori so politični, mlahavi. Žal.
LP

Tajništvo GO SVIZ
07.12.2017

Spoštovana ga. Syed,

v nadaljevanju odgovori glavnega tajnika SVIZ na vaša vprašanja:

- Zakaj ne zahtevamo odprave vseh varčevalnih ukrepov?
Varčevalni ukrepi veljajo za celotni javni sektor, ne le za vzgojo in izobraževanje. Prihodnje leto se odpravi omejitev pri regresu, ki je bil letos za del zaposlenih še pod minimalno plačo, zahtevamo pa še odpravo varčevanja pri dodatnem pokojninskem zavarovanju, medtem ko se zamrznitev delovne uspešnosti odpravlja konec leta 2018.

- Zakaj ne zahtevamo plačanih nadomeščanj in delovne uspešnosti (sistem uravnilovke je skrajno nepravičen in nestimulativen za dobre delavce)
V dogovoru o novi ureditvi delovnega časa učiteljev in učiteljic, ki se bo uveljavila prihodnje šolsko leto, je SVIZ uveljavil ponovno plačilo suplenc.

- Kakšen naj bi bil nov razpon plačnih razredov za učitelje? Brez korenite spremembe se enačba namreč ne izide (vsi 2-3 plačne gor, razrednik pa še za dva). O tem ni bilo nič govora, zame pa je to ena največjih anomalij! To, da se učiteljeva pot konča v 43 PR (s tem, da večina do tja ne pripleza), diplomirani dramski igralec, npr., pa lahko pripleza do 52 PR! To je nezališano in je potrebno nujno popraviti.
V celoti se strinjam, da so karierni razponi pri učiteljih in drugih strokovnih delavcih neustrezni, preozki v primerjavi s primerljivimi delovnimi mesti, zato zahtevamo ustrezno razširitev in zvišanja. Ena od zahtev je, da se bi trem strokovnim nazivom, ki bi morali postati tudi dostopnejši, lažje dosegljivi za večji del učiteljstva, dodal še četrti naziv, kar bi razširilo razpone. Primerjava z dramskih igralcem v 52. PR ni najbolj posrečena, ker velja le za dramskega igralca »prvaka«, ki je izrazito omejen in je povezan z najvišjimi umetniškimi dosežki, ki se izkazujejo z vnaprej opredeljenimi državnimi nagradami.

- Zakaj šele 14. februar?
Stavka na nasprotno stran najbolj učinkuje v času, ko je izglasovana, in do njene izvedbe, ker drugo stran sili k iskanju dogovora. Stavka sama po sebi ni cilj, stavka je najmočnejše legalno orožje, ki ga imamo delavci in delavke na voljo, da uveljavimo izboljšanje položaja, še posebej takrat, ko delodajalec zahtevi nasprotuje. Modro je, da je datum stavke opredeljen tako, da se je druga stran prisiljena pogajati ob hkratni grožnji, da bo stavka izvedena, če pogajanja ne bodo uspešna. Takoj izvesti stavko bi pomenilo, da nerazumno in neučinkovito uporabimo najmočnejše orožje, ki ga imamo.

Lep pozdrav!
Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ

Vse je igra
06.12.2017

Tudi sama mislim, da so stavkovne zahteve veliko prenizke. Je SVIZ premalo revolucionaren, pa preveč uslužen oblasti? Kar smo v desetih letih izgubili, ne bomo nikoli dobili nazaj, samo drobtinice. Čeprav enoletna plača (če bomo npr. dosegli vrnitev 8 %) ni malo. A zakaj potem primerjave z uradniki in zdravniki, če jih ne bomo nikoli dosegli?

Ko je bil sprejet Zujf, bi morali vsi na ulice, ker je povzročil toliko krivic (o prisilnih upokojitvah npr. se ne govori več, pa so povzročile mnogo osebnih tragedij), kar se seveda ni zgodilo. In zdaj njegovi ostanki še kar trajajo.

Večina sindikatov je npr. še za naslednji dve leti (2018 in 2019) podpisala, da ne bo delovne uspešnosti, in se sprašujem, zakaj uravnilovka, in to s privolitvijo sindikatov. Vsi govorijo o variabilnem nagrajevanju, pri nas pa se ravno to zamrzuje še naprej!??

Oddaljenost datuma stavke kaže na nespretno načrtovanje ali pa na odprt prostor (in čas) za pogajanje o stavkovnih zahtevah, da stavke potem ne bi bilo. Mimogrede, stavkovne zahteve se še vedno lahko spreminjajo, dodajajo, tako da niso zabetonirane (14. člen pravilnika o stavki).

Zakaj jesenska kampanja? Taki so bili očitno sklepi sindikalnih organov, saj so padale kritike, da se vodstvo premalo srečuje s članstvom. Meni so bili posveti všeč, dobro pripravljeni in obiskani, tudi tehnično dovršeni. Seveda so bili namenjeni tudi volitvam, ki so naslednje leto.

Andreja Mušić
06.12.2017

Spoštovani SVIZ!

Pri branju teh mnenj, tehtnih argumentov in zastavljenih vprašanj se sama sprašujem, zakaj ne odgovorite?
Je to znak ignorance, morda nekompetentnosti,...?
Naj potem nemar razumemo kot nespoštovanje svojih članov, ki vas (mislim, da dobronamerno) opozarjajo na težave.
Mar si ne želite takih članov?

Hvala.

Lep pozdrav.

Nives Syed Mihelič
06.12.2017

Spoštovani Sviz!

Zdi se mi nekorektno, da se ne odzivate in ne odgovorite na vprašanja, postavljena na tem forumu. Vaš edini odziv je bil zasmehljiv!
Stavko vidim kot zadnje, a tudi najmočnejše sredstvo v rokah neke organizacije. Zakaj torej zahteve niso više postavljene? Bomo šli na ulice zato, da bodo naše plače MORDA 4- 8 % višje? Vse ostalo pa bo isto?

Prosim za naslednje odgovore:
- Zakaj ne zahtevamo odprave vseh varčevalnih ukrepov?
- Zakaj ne zahtevamo plačanih nadomeščanj in delovne uspešnosti (sistem uravnilovke je skrajno nepravičen in nestimulativen za dobre delavce)
- Kakšen naj bi bil nov razpon plačnih razredov za učitelje? Brez korenite spremembe se enačba namreč ne izide (vsi 2-3 plačne gor, razrednik pa še za dva). O tem ni bilo nič govora, zame pa je to ena največjih anomalij! To, da se učiteljeva pot konča v 43 PR (s tem, da večina do tja ne pripleza), diplomirani dramski igralec, npr., pa lahko pripleza do 52 PR! To je nezališano in je potrebno nujno popraviti.
- Zakaj šele 14. februar?

Hvala za odgovore.

Simona Fridl
06.12.2017

Spoštovani SVIZ
December je. Ob inventuri preštejte letošnje pristopne in odstopne izjave vaših novih in bivših članov. Iskreno. Potem preštejte, koliko delovno aktivnih članov imate. Potem narišite krivuljo se iskreno vprašajte: Zakaj? In ja ... zakaj FEBRUARJA?!?!?

Vse pripombe, ki jih pišejo predhodni, so zahtevale večjo aktivnost in konkretnejše predloge od vaših. Zato iskrena hvala vsaj v mojem imenu.

Lep pozdrav.

Damijan Cigler
05.12.2017

Tako je, Bojana. Tako se postavijo stavkovne zahteve!
Jaz bi dodal še prekinitev enostranskega spreminjanja organizacije v šoli (podaljšano bivanje). Ste se vprašali na Svizu, na koliko delovnih mest bo imela vpliv takšna odločitev? Skočiti bi morali v zrak in zavpit odločen NE!
Zanima me g. Štrukelj ali so lahko območni vodje Sviza dopolnili VAŠ predlog stavkovnih zahtev? Veste kaj pomeni višje plače? Tudi 2€! Take drobtine dobivamo nazaj od pogače, ki so nam jo odrezali na račun varčevanja, na katerega ste pred leti rekli, da ga mi nismo zakrivili. Dovolj je bilo!

Bojana Potočnik
05.12.2017

SVIZ, zakaj stavka šele 14. 2., če so si pa nekatere skupine višja izplačila že izborile ali pa si jih bodo s 1.1. 2018?

Medtem ko so drugi oblikovali stavkovne odbore, ste vi celo jesen na misijah po Sloveniji prepričevali prepričane?! Čemu?

Dobro organizirani sindikati, ki se zavedajo situacije, danes napovedujejo stavko vsaj januarja. Zakaj mi čakamo in podaljšujemo status quo do - kako absurdno - valentinovega?

Absolutno sem ZA stavko, ampak NE za takšno, kjer nas boste spet "prodali" za nekaj fičnikov, zato bom tako zastavljeni stavki rekla NE in preprostega razloga - KER VAM JE PREMALO MAR ZA VAŠE ČLANE IN SO VAŠA IZHODIŠČA PRENIZKA. Ne mečite nam več drobtinic!

Člani Sviza bi morali imeti možnost, da se izrazijo tudi o vaših stavkovnih zahtevah, ki nikakor niso tudi naše - učiteljske, knjižničarske, zahteve svetovalnih delavk, snažilk, kuharjev računovodij, hišnikov, tajnic ...

Stavkovne zahteve bi morale:
1. Zahtevati odpravo Zujfa, ker je bil začasen krizni ukrep, zdaj pa že skoraj leto dni govorimo, da ni krize in tudi kazalniki tako kažejo.
2. Dvigniti plače, ker smo svoj dolg državi v imenu varčevanja plačevali skoraj 10 let.
3. Odpraviti plačne anomalije v resnici in ne fitkitvnega dviga plačnih razredov za še vedno minimalno plačo.
4. Urediti pošteno plačilo razredništva.
5. Zagotoviti plačana nadomeščanja.
6. Povrniti delovno uspešnost, ker ne delamo vsi enako in nadpovrečni morajo biti tudi finančno nagrajeni.
7. Kolegi, dopolnite, če sem kaj pozabila.

Predvsem pa, ne zasmehujte ljudi, kot je Janez Ülen in drugih, ki si upamo kritično, argumentirano in javno povedati to, kar se šušlja po zbornicah. Mnogi so v tej skoraj desetletni agoniji teptanja učiteljstva preprosto omagali, resignirali, nemara celo zboleli. In povsem jih razumem, da se jim enostavno ne da več.

Koliko ljudi bo še moralo iztopiti iz Sviza, da boste res začeli zastopati naše interese?

Janez Ülen
05.12.2017

Spoštovano tajništvo SVIZ-a,

priznam, da sem glede stanja v šolstvu realni pesimist, kar je v veliki meri zasluga vaše neaktivnosti in napačnih strategij. A naj vam ploskam, ko pa sami objavljate podatke, kako zaostajamo za vsemi in se čudite, kako je prišlo do takšnega nevzdržnega stanja? 10 % mojega kolektiva predstavljajo 60-letniki, ki do letos niso dobili niti minimalnega regresa, ki zastonj nadomeščajo obolele kolege, prihajajo nove in nove odločbe za učence s posebnimi potrebami, ki niso finančno pokrite, v praksi pa morajo biti izvedene. Ravnatelji, ki bodo verjetno upravičeno prejeli svojih pet plačilnih razredov, nas pozivajo k predanosti, biti učitelj je namreč poslanstvo!
Masa plač v JS naj bi se v zadnjih letih dvignila za 11%. Komu in Kako? Zaradi vaših gromoglasnih nastopov so celo v mojem sorodstvu ljudje prepričani, da predvsem nam, učiteljem!!!
Tudi vam lep december in vse dobro v novem letu, predvsem pa več dejanske in ne le besedne odločnosti.

Tajništvo GO SVIZ
05.12.2017

Spoštovani g. Ülen,

vaš optimizem je prav nalezljiv. Lep december in prijetne praznike vam želimo.

S spoštovanjem,

Tajništvo GO SVIZ

Janez Ülen
05.12.2017

Že videno in pravzaprav pričakovano. Znova eno samo mencanje, govoričenje, nejasni cilji, mimo bistva stvari. Pol leta kampanje, nato pa napoved stavke enkrat drugo leto. In to ob neverjetni količini nakopičenih problemov, o katerih ste kolegice in kolegi že pisali, a se ob asistenci SVIZ-a praktično nobeden ni razrešil. Visokošolski sindikat, za katerega se tako zelo borimo, se odreka svizovih akcij. Že vedo zakaj. Drugi sindikati JS so prevzeli iniciativo in nas prehitevajo po desni. Tudi tisti, ki so za svoje članstvo že izborili boljše izhodišče in niso na nivoju 2012, kot smo mi. Makroekonomisti ugotavljajo, plačno podcenjeni smo v gradbeništvu in izobraževanju. Mi pa kot cagav fant, ki čaka na zmenek in se zaklinja, da bo počakal še eno uro, če punce čez dve uri ne bo, gre čez tri ure domov. Mi imamo stisnjeno pest in napovedujemo: Odločno bomo počakali! Da bo minilo še eno leto odrekanja in stiskanja, do bo vlada razpadla in ne bo sogovornika, da bodo sprejeti še proračuni tja do leta 2022 ...
In da ne bi bentil samo čez kilavo vodstvo, ki se nima s čim pohvaliti, anemičnost med članstvom je strahotna. Poglejte ta forum, pešcica istih imen, prisluhnite v kolektivih, a se vznemirjajo zaradi ukinjanja podaljšanega bivanja, dodatnih neplačanih svetovalnih ur...
Ne, razgovori gredo v smeri črnih petkov in podobnih intelektualnih presežkov.
Zato pa nam tam zgoraj v beli Ljubljani naši in njihovi uspešno prodajajo meglo, nad vodijo za nos in nam jemljejo dostojanstvo in vero v minimalno pravičnost. Z ženo sva v zadnjih letih na oltar varčevanja položila 12 učiteljskih plač. Eno leto dela. V tolažbo mi je, da bodo zame čez nekaj let lutkarske ministrice in navidezni sindikati le še zoprna preteklost. Ostale bo SVIZ zagotovo popeljal v svetlo prihodnost. Obvlada. V nulo.

Nives Syed Mihelič
04.12.2017

Vesela sem, da smo se končno zganili in se odločili, da je napočil čas za izboljšanje položaja učiteljev v Sloveniji.
Po drugi strani pa se v svojih strahovih pridružujem svojim predhodnikom in njihovim komentarjem: bomo prilezli vsaj na raven pred Zujfom? Lahko to pričakujemo, gospod Štrukelj? Ni to morda prenizko postavljena zahteva? Upam, da se zavedate, da so naša pričakovanja (upravičeno) zelo visoka. Zelo dolgo smo namreč poslušali, da je bilo dovolj siromašenja šolstva in zaegovanja pasu, dolgo smo čakali na ta korak, stavko. In zdaj želimo, da se nam bo izplen resnično poznal ob koncu meseca. Na to računamo.

Bojana Potočnik
04.12.2017

Učitelju v npr. 40. plačnem razredu je ZUJF leta 2012 vzel 176,78 evra. Delovne uspešnosti ni od leta 2009. JE V TOKRATNIH SVIZOVIH POGAJALSKIH IZHODIŠČIH VRNITEV DELOVNE USPEŠNOSTI? Napredovanja so bila vrsto let zamrznjena. V sam sistem so se vnesle številne birokratske zadeve, učitelji smo vedno starejši, vse več je bolniških odsotnosti zaradi stresa in staranja populacije. Nadomeščanja so neplačana, čeprav človek, ki je na bolniški dobi znatno manj. Kam gre denar od nadomeščanj? ZAHTEVATE PLAČANA NADOMEŠČANJA? Po zadnjih lanskoletnih pogajanjih sem zapustila SVIZ, ker sem prepričana, da je sokriv za grozljivo slab položaj učiteljstva, predvsem s prenizkimi stavkovnimi zahtevami. Kolikor poznam zahteve SVIZOVIH tokratnih pogajalskih izhodišč, se bojim, da učiteljstvu ne bo povrnil niti ZUJFA. Prav bizarno je, da se govori o dvigu plač, zato vas sprašujem povsem konkretno: BOMO PO TOKRATNIH POGAJANJIH V BOLJŠEM POLOŽAJU, KOT SMO BILI PRED 1. 6. 2012? Aja, pa: ZAKAJ ČAKAMO S STAVKO DO 14. 2.? Hvala za odgovore. http://www.saop.si/.../kako-bodo-varcevalne-ukrepe.../

Ksenija Turkalj
01.12.2017

Ko že navajamo koliko dobi učitelj začetnik, bi bilo treba navesti tudi koliko dobi učitelj, ki je pred upokojitvijo. Lahko rečem, da sramotno nizko vsoto.

Neto plača univerzitetno izobražene učiteljice ali učitelja na začetku kariere in z opravljenim strokovnim izpitom znaša le nekaj več kot 900 evrov ali natančno 928,65 evra!

Petintrideseto leto delavne dobe, vsa leta razrednik,...........dalo bi se še veliko naštevati .....
Ključni podatek za stavko pa je NETO oktober 2017 - 1.242,00 evrov !!!

Ups...pozabila sem na plačilo za razredništvo 1,09 evra

Boštjan Ravnjak
01.12.2017

Se popolnoma strinjam s g. Ciglerjem.

Leta 2012 so nam odvzeli 8%. Torej s to stavko zahtevamo le povračilo odvzetega! V javnosti so že negativni odzivi, da zahtevamo višje plače. Mi zahtevamo to kar smo že imeli leta 2012.
Če želimo povišati plače moramo zahtevati več kot 8%, kar pomeni več kot 2 plačilna razreda.

Damijan Cigler
30.11.2017

Ali je kje med zahtevami odprava Zujf-a?
Moje mnenje je, da imamo (spet) zelo skromno postavljene zahteve pred začetkom "pogajanj".
Vse kar bomo dosegli manj,kot je odprava Zujfa bo velik neuspeh SVIZa. Varčujemo že 6 let! Država si je opomogla. Že tretje leto g. Štrukelj poudarjate,da je konec z varčevanjem. Da se tokrat pa res ne damo!
Vse kar bodo rezultirala pogajanja in po izplen manjši,kot naše varčevanje, bom imel za velik neuspeh.
Rezultat bo moj (in še marsičigav) izstop iz sindikata.
"Dovolj je!"

Vaš komentar