Ljubljana, 14. 11. 2017

GO SVIZ zahteva izboljšanje plač

sporočilo za medije!

GO SVIZ ZAHTEVA IZBOLJŠANJE PLAČ

SVIZ bi bil zadovoljen, če bi se vlada o izboljšanju prejemkov izobraževalcev dogovorila za pogajalsko mizo, sicer bo treba ubrati tudi druge poti in možnosti.
 

Ljubljana, 14. novembra 2017 – Na sedežu Sindikata, vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) so se danes, 14. novembra 2017, članice in člani glavnega odbora sindikata (GO SVIZ) na redni jesenski seji v okviru obsežnega dnevnega reda med drugim seznanili s potekom pogajanj o odpravi anomalij v sistemu plač javnega sektorja nad 26. plačnim razredom, o varčevalnih ukrepih in njihovi odpravi ali podaljšanju v letu 2018 ter o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je 53-članski odbor opozoril, da je potek pogajanj nepredvidljiv in se proces lahko konča tudi brez dogovora. SVIZ zagovarja t. i. dvofazna pogajanja, kar pomeni, da bi v prvem koraku odpravili še preostale anomalije nad 26. plačnim razredom, kjer je to upravičeno, in se dogovorili za uvedbo nekaterih manjkajočih novih delovnih mest, v drugem koraku pa se pogajali o zvišanju plač skupin javnih uslužbencev in uslužbenk, ki so primerljive z zdravniki. Povprečne plače učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževanju, plače raziskovalcev v znanosti in plače vrhunskih ustvarjalcev in strokovnjakov v kulturi namreč zaostajajo za plačami enako izobraženih v državni upravi in v zdravstvu, hkrati pa se pogajanja o odpravi teh razlik še niso niti začela, zato se zdi zaostritev konflikta z vlado do ravni protestov in stavk zgolj vprašanje časa. SVIZ bi bil bolj zadovoljen, če bi se vlada na podlagi enoznačnih podatkov – domačih in mednarodnih – o zaostajanju plač v izobraževanju dogovorila o izboljšanju prejemkov izobraževalk in izobraževalcev za pogajalsko mizo. »A če ne bo šlo zlepa, bo treba ubrati tudi druge poti in možnosti,« je izpostavil glavni tajnik.

Članice in člani najvišjega organa sindikata med dvema kongresoma so se na seji seznanili z dejstvom, da je SVIZ sredi oktobra letos, 16. 10. 2017, na pristojno ministrstvo naslovil Zahteve za spremembo tarifnega dela Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS in tarifnega dela Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost. Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport (MIZŠ) oziroma Vlada RS ima 30 dni časa, da se do predloga SVIZ opredeli – rok se tako izteče v teh dneh. Članice in člani GO SVIZ so sklenili, da se bo, če sindikat od MIZŠ oziroma Vlade RS v zakonsko določenem roku ne bo prejel odgovora na zahteve in protipredloga oziroma bo odziv tak, da bo po vsebini zavračal zahteve SVIZ po zvišanju plač, GO SVIZ v najkrajšem možnem času sestal na izredni seji.

Na izredni seji, ki bo sklicana po preteku 30-dnevnega roka za odgovor na zahteve SVIZ, da se zvišajo osnovne plače učiteljic in učiteljev ter drugih strokovnih delavcev od vrtcev do univerz, da se primerno ovrednoti delo razrednikov in za prihodnje leto izplača višji regres za zaposlene z minimalno ali nižjo plačo od minimalne, bo GO SVIZ odločal o začetku stavkovnih aktivnosti in drugih načinih sindikalnega boja. To pomeni, da se bo GO SVIZ opredelil do postopka o glasovanju o stavki v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, določil stavkovne zahteve in datum stavke ter dogovoril morebitne dodatne sindikalne aktivnosti.

Članice in člani GO SVIZ so na današnji seji izrazili oziroma ponovili tudi jasno zahtevo po zvišanju proračunskih sredstev za izobraževanje, in sicer za zboljšanje kakovosti sistema, ne (zgolj) za vlaganje v stavbe in zidove. Spomnili so se tudi besed in zagotovil pristojne ministrice dr. Maje Makovec Brenčič, ki jih je izrekla na razširjeni seji GO SVIZ 5. oktobra letos, na svetovni dan učiteljev. Takrat je poudarila, da se pomena vloge učiteljev v družbi država zaveda, in obljubila, da si bo kot ministrica prizadevala, da bo učiteljski poklic obravnavan, kot mora biti, tudi v materialnem smislu. Zagotovila je, da se bo borila za to, da bi se položaj učiteljev in izobraževanja še naprej krepil in da bo šla na vlado z vprašanjem plač, kjer šteje za pravilno in nujno, da se uredi status učiteljev v najširšem smislu. Članice in člani GO SVIZ pričakujejo, da bo ministrica svoje napovedi in obljube tudi udejanjila.
 

X X X X X


Sandi Modrijan, tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar