Ljubljana, 13. 5. 2022

Gostimo švedske kolege

V tem tednu je na obisku v Sloveniji 16 kolegic in kolegov sindikalistov s Švedske. Vsi so udeleženci triletnega sindikalnega programa usposabljanja GAF v Göteborgu, ki ga zaključujejo prav s študijskim obiskom v naši državi. V SVIZ-u smo jim pomagali pri organizaciji obiskov nekaterih institucij, med drugimi so obiskali tudi Konfederacijo sindikatov javnega sektorja, katere član je SVIZ in ki ji predseduje glavni tajnik našega sindikata Branimir Štrukelj. Izmenjali smo si izkušnje, informacije in ocene dejanskega stanja sindikalnega gibanja v obeh državah ter trende na področju trga dela in delavskih pravic.

Vsak četrtek popoldne, tri leta zapored, so predstavniki različnih sindikatov s področja Göteborga obiskovali posebno izobraževanje, pripravljeno v njihovi sindikalni šoli. Njihov motiv za usposabljanje je različen – nekateri bodo prevzeli vodenje sindikata v svojih organizacija, drugi se želijo usposobiti za sindikalne aktivnosti oziroma vodstvene položaje na ravni dejavnosti, regije ali celotne države, posamezniki pa se želijo udejstvovati tudi v politiki in jim tovrstno izobraževanje nudi odličen temelj za to. Udeležence usposabljanja so izbrale njihove sindikalne organizacije, v tokratni skupini pa so, denimo, voznika avtobusa in tovornjaka, električar, blagajnik v supermarketu, medicinska sestra, izdelovalec zobnih vsadkov, mizar, receptorka v veterinarski ambulanti, spremljevalka invalidnih oseb, zaposlena v domu za starejše ... Interes za udeležbo v tovrstnem izobraževanju presega razpoložljiva mesta, prav tako pa je sam tečaj dokaj naporen, saj zahteva veliko angažiranost udeležencev in obiskovanje izobraževanja tri leta in v njihovem prostem času. Šola GAF je bila sicer ustanovljena že leta 1919.

Predstavniki tokratnega tretjega letnika sindikalne šole so preko vsebin, ki so jih soustvarjali in vključevali v program glede na lastne potrebe in interese, pridobivali vpogled v zgodovino razvoja delavskih pravic in kolektivnih dogovarjanj, utrjevali svoje veščine sindikalnega dela, spoznavali ekonomsko in socialno ureditev ter delovanje družbenih podsistemov. Kot omenjeno, zaključek njihovega izobraževanja predstavlja študijska pot v izbrano državo, tokrat je to že drugič Slovenija.

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar