Ljubljana, 5. 8. 2021

Ignoranca in počasnost MIZŠ nesprejemljivi

sporočilo za medije!


IGNORANCA IN POČASNOST MIZŠ NESPREJEMLJIVI

SVIZ od oblasti pričakuje, da ga bo naposled aktivno vključila v pogovore in dogovore o oblikovanju strategije za obvladovanje epidemije v vzgoji in izobraževanju.


Ljubljana, 5. avgusta 2021 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) pred sestankom, ki ga je Ministrstvo za zdravje v dogovoru z Ministrstvom za izobraževanje (MIZŠ) za danes sklicalo s predstavniki ravnateljev vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter sindikatov, posreduje svoja stališča o temah in vprašanjih, ki so predvidena na dnevnem redu omenjenega srečanja.

SVIZ od oblasti pričakuje, da ga bo aktivno vključila v pogovore in dogovore o oblikovanju strategije za obvladovanje epidemije v vzgoji in izobraževanju. Do zdaj sindikat ni mogel aktivno sodelovati pri sprejemanju teh odločitev, saj na usklajevalne sestanke ni bil povabljen, četudi predstavlja najbolj neposreden stik z zaposlenimi v vrtcih in šolah. Po letu in pol izkušenj, ki smo jih v vzgoji in izobraževanju pridobili v okoliščinah epidemije, je skrajni čas, da oblast v oblikovanje strategije vključi tudi praktike, ki o tem, kako poteka vzgojno delo v vrtcih, izobraževalni proces v osnovnih šolah, osnovnih šolah s prilagojenim programom in srednjih šolah ter študijski proces na fakultetah, in kako ga je mogoče prilagoditi, vedo mnogo več kot uradniki in zdravstvena stroka.

SVIZ že več kot eno leto vztrajno ponavlja predloge za namestitev ustreznih prezračevalnih naprav in UV-čistilcev zraka v razredih, igralnicah, predavalnicah in drugih šolskih prostorih. Glede na oceno, da precepljenost splošne populacije do začetka šolskega leta ne bo zadostna, je namestitev ustreznih prezračevalnih naprav edini smiselni ukrep, ki bo omogočil, da bodo vzgojno-izobraževalni zavodi ostali odprti tudi ob morebitnem četrtem valu epidemije covida-19. Ignoranca in počasnost MIZŠ sta nesprejemljiva, posledično bo lahko izgubljeno še eno šolsko leto.

V zvezi z napovedano morebitno uvedbo obveznega testiranja na 48 ur za zaposlene v vzgoji in izobraževanju, SVIZ pričakuje, da bo o tem opravljena tehtna in pravočasna razprava s tistimi, ki se jih takšen ukrep neposredno tiče – torej tudi s sindikatom! Če bo takšen ukrep uveden, SVIZ od vlade hkrati pričakuje, da bo za to vzpostavila ustrezne pravne podlage. V funkciji obvladovanja epidemije covid-19 predstavlja testiranje sicer smiseln ukrep, a v SVIZ poudarjamo, da je način, da s tem zaposlene prisiljuje v cepljenje, napačen in ne bo imel pravega učinka. SVIZ od vsega začetka zagovarjamo prostovoljno cepljenje proti covidu-19 in menimo, da bi morala promocija cepljenja temeljiti na ugotovitvah stroke in prepričevanju, nagovarjanju ljudi ter ne na prisili in kaznovanju. MIZŠ za promocijo cepljenja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah ni storilo nič.

SVIZ želi prav tako opozoriti na zmedo, ki jo je povzročila napoved o vpeljavi plačljivosti testiranja. Sindikat na tem mestu ponavlja, da strošek testa, če je slednji pogoj za opravljanje dela, bremeni delodajalca. MIZŠ naj z okrožnico vzgojno-izobraževalnim zavodom čim prej odpravi dvome in pojasni, da bo strošek testiranja plačal delodajalec, saj sta zmeda in nezadovoljstvo med zaposlenimi glede tega velika.
 
Glede testiranja na prisotnost covida-19 se SVIZ zavzema za periodična prostovoljna testiranja zaposlenih, saj presoja, da so le ta koristna, ker v zaporednih časovnih intervalih pomembno prispevajo k ugotavljanju in razširjenosti okužb. Hkrati omogočajo med zaposlenimi prepoznati asimptomatsko okužene, kar neposredno prispeva k omejevanju prenašanja okužb. SVIZ je prepričan, da je argumentirano spodbujanje ljudi, naj se testirajo, ker to koristi vsem, bolj učinkovito od prisile in kaznovanja, a hkrati ugotavlja, da lahko MIZŠ na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih in Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-Cov-2 izvede obvezno testiranje. Presoja SVIZ je, da bosta prostovoljnost in spodbujanje k testiranju bolj učinkovita kot prisila, hkrati pa meni, da bi nedorečenost in nejasnost pravnih podlag v zakonu in uredbi v primeru obveznega testiranja sprožila številne zaplete in spore med delavci in delodajalci. MIZŠ naj pripravi način izvajanja testiranja in razpored testiranj za posamezne šole in vrtce ter jim ga posreduje vsaj dva delovna dneva pred tem, preden se bodo znova odprli.

Stališče stroke je, da je cepljenje edino učinkovito sredstvo za dolgoročno obvladovanje epidemije covid-19. SVIZ stroki in znanosti zaupa, zato zagovarja koristnost cepljenja proti covidu-19, ki pa mora temeljiti na prostovoljni odločitvi posameznika.

X X X X X

 

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije