Ljubljana, 15. 6. 2018

V vrtce vrniti igro

Na spletni strani ameriškega učiteljskega združenja (National Education Association, NEA) so v luči ugotovitev, da so postali vrtci v ZDA v minlih dveh desetletjih izrazito bolj akademsko usmerjeni, kot so bili pred tem, v teh dneh na svoji spletni strain objavili zanimiv prispevek o pomembni vlogi igre v predšolskem obdobju otrok.

Odstotek vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki so se strinjali ali zelo strinjali s tem, da se morajo otroci že v vrtcu naučiti brati, se je povišal s 30 odstotkov leta 1998 na 80 odstotkov leta 2010.

Vse bolj glasna so opozorila, da v vsakdan vrtčevskih otrok na mesto igre in raziskovanja vstopajo učenje branja in pisanja, preprosta matematika in ponekod celo navajanje na izpolnjevanje standardiziranih testov. Študija, ki so jo opravili na univerzi v Virginiji, je pokazala, da se je odstotek vzgojiteljic in vzgojiteljev, ki so se strinjali ali zelo strinjali s tem, da se morajo otroci že v vrtcu naučiti brati, povišal s 30 odstotkov leta 1998 na 80 odstotkov leta 2010. Ob tem pa niso redki pozivi, da je treba v vrtce vrniti več igre, ob kateri otroci s pomočjo svojih vzgojiteljic in vzgojiteljev pridobivajo avtentične izkušnje, se učijo sodelovanja, razvijajo spretnosti kritičnega mišljenja, jezikovne zmožnosti, se učijo reševati težave itd. Zagovorniki pomembnosti igre v vrtcu poudarjajo, da gre za zelo napačno predvidevanje, da se otroci, ko se igrajo, ne učijo. Res je celo prav nasprotno, pravi vzgojitelj v enem od vrtcev v Wyomingu Dirk Andrews, in sicer meni, da se otroci najbolje učijo prav skozi igro, ker jim ta omogoča, da v njej uporabijo vse, kar znajo, ter jih spodbuja k  iskanju novih informacij in raziskovanju. Eden od najpomembnejših konceptov igre je izbira – otroci izberejo, kaj jih zanima, in skozi igro ustvarjajo posamezne situacije na podlagi tega, kar želijo zvedeti, se naučiti. Igra pravzaprav predstavlja temelj za otrokov fizični, socialni in čustveni razvoj.

Ameriški zagovorniki vračanja igre v vrtec pravijo, da jim ni zaman zgled finski vzgojno-izobraževalni sistem – ima visoko usposobljene, dobro plačane in spoštovane pedagoške delavke in delavce, njihovi učenci pa se s svojimi dosežki praviloma uvrščajo med najboljše države v mednarodnih raziskavah znanja. Za predšolsko vzgojo na Finskem je značilno, da je povsem usmerjena v igro, skoznjo pa se dogaja učenje. Ko se otroci, denimo, igrajo “trgovino s sladoledom”, ob tej zabavni dejavnosti med drugim usvajajo koncept cen in denarja. Ugledni finski strokovnjak na področju vzgoje in izobraževanja Pasi Sahlberg piše, da vrtec na Finskem ni osredotočen na pripravo otrok na vstop v šolo, temveč je temeljna naloga predšolske vzgoje zagotoviti, da postanejo otroci srečni in odgovorni posamezniki.

Vir: neaToday, National Education Association, http://neatoday.org/2018/06/07/play-in-kindergarten/, 15. 6. 2018.