Ljubljana, 2. 8. 2018

Individualni letni delovni načrt zaposlenega (iLDN)

Sorodne objave

Z začetkom šolskega leta 2018/2019 se bodo začele uporabljati spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v delu o delovnem času učiteljev v osnovnih in srednjih šolah. Medtem ko je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) v začetku julija šolam že posredovalo pojasnila in usmeritve o (novi) ureditvi delovnega časa učiteljev in drugih strokovnih delavcev, je pretekli petek poslalo še navodila za izpolnjevanje priporočenega obrazca individualnega letnega delovnega načrta zaposlenega (iLDN) in pa omenjeni obrazec.

Individualni letni delovni načrt zaposlenega (iLDN) je namenjen načrtovanju dela oz. delovne obveznosti posameznega učitelja v tekočem šolskem letu. Načrt (iLDN) omogoča lažje spremljanje izvajanja učiteljevega dela tekom šolskega leta. Pri načrtovanju in pripravi iLDN naj ravnatelji uporabijo LDN zavoda, veljavne predpise, kolektivno pogodbo za vzgojo in izobraževanje (KPVIZ) in »Pojasnila in usmeritve o ureditvi delovnega časa učiteljev in drugih strokovnih delavcev« (poslano šolam 2. julija letos).

Oba prej navedena dokumenta, torej obrazec iLDN in navodila za izpolnjevanje priporočenega obrazca, smo objavili oziroma dodali k že doslej objavljenim dokumentom na naši podstrani, posvečeni novi ureditvi delovnega časa učiteljev.

Komentarji
Vse je igra
07.08.2018

Vse lepo in prav - "fasada" je zdaj uzakonjena: številke so jasne, powerpointi lepi, alineje urejene, enotnost sistema za osnovne in srednje šole zapovedana ...

Toda zaradi določb,
1. da so vsi šolski predmeti enakovredni,
2. da delovna obveznost učitelja obsega tudi " ... popravljanje in ocenjevanje izdelkov ter drugo delo, potrebno za uresničitev vzgojno-izobraževalnega programa ..."
3. in se vse to vsem učiteljem šteje v 33 ur, ne glede na predmet, ki ga poučuje,
hkrati pa niste dopustili možnosti, da se
4. posebnosti posameznih šolskih predmetov upoštevajo vsaj v 3. stebru, če ne v 2.,

sem prepričana, da je nova ureditev na tej točki nepravična do tistih predmetov, ki imajo ustne in pisne ocene, mature in zaključne izpite, če izpostavim samo ti dve nalogi.

Na tak način bo kakovost dela sčasoma (ne sicer takoj) padla. Ker smo "izravnani".

Kot rečeno na začetku, je dobra stran te nove ureditve "fasada", celotna sistemizacija delovnega časa, dopustov, odmorov, praznikov ... kar smo učitelji vse že vedeli in (ne)uspešno razlagali, javnosti pa nam bodo, upam, zdaj malo bolj naklonjene in bodo objektivno razumele učiteljev delovni čas.

A vsebina učiteljevega dela posameznega predmeta, to, kar je bistveno za naše učence, je pri novi ureditvi preveč spregledana. Kljub prošnjam in opozorilom, da to popravite.

Vaš komentar