Ljubljana, 25. 7. 2017

Izglasovan podpis aneksov

Na sedežu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je 25. julija 2017 potekala izredna seja Glavnega odbora SVIZ (GO SVIZ), na kateri so se navzoči članice in člani 53-članskega organa sindikata, ki zastopajo 37.700 aktivnih članic in članov, odločali o pristopu SVIZ k podpisu Kolektivne pogodbe za javni sektor, Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, Kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost in Kolektivne pogodbe za kulturo ter podpis izglasovali. Soglasno so potrdili tudi spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v delu, ki se nanaša na ureditev delovnega časa učiteljev.

Neposredno po seji GO SVIZ je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj v izjavi za medije povzel stališča članic in članov GO SVIZ in podal oceno dozdajšnjih pogajanj za odpravo anomalij v plačnem sistemu v javnem sektorju. Ob tem je poudaril, da sta na izid pred dnevi sklenjenih pogajanj bistveno vplivala predlog SVIZ in Konfederacije sindikatov javnega sektorja (KSJS), da se pogajanja o odpravi anomalij razdeli na dve fazi, pri tem pa se v prvi uredi položaj zaposlenih do 26. plačnega razreda, in skupni protestni shod pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic, zaposlenih v skupini J ter drugih najniže plačanih zaposlenih v javnem sektorju pred sedežem Vlade RS, ki je bil v organizaciji SVIZ in KSJS izpeljan minuli mesec. Glavni tajnik SVIZ je spregovoril tudi o prihodnjih aktivnostih sindikata glede nadaljnjih pogajanj za zaposlene, ki so v plačnem sistemu uvrščeni nad 26. plačni razred, in poudaril, da se bodo le-ta prepletla z zahtevami po ustrezni ureditvi vrednotenja delovnih mest učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževanju, znanosti in kulturi glede na primerljiva delovna mesta z enako zahtevano stopnjo izobrazbe v drugih delih javnega sektorja. Celotno novinarsko konferenco si lahko ogledate s klikom na spodnji videoposnetek.