Ljubljana, 15. 1. 2021

Izgorelost in upravljanje z mejami med delom in zasebnim življenjem

Ljubljana, 15. januarja 2020Izgorelost in upravljanje z mejami med delom in zasebnim življenjem: drugo merjenje v vzdolžni raziskavi Univerze v Mariboru


Spoštovani kolegice in kolegi,

neodvisna projektna skupina raziskovalk in raziskovalcev z Univerze v Mariboru izvaja študijo, ki se nanaša na odkrivanje dolgoročnih mehanizmov razvoja izgorelosti, s poudarkom na razmeroma spregledanem dejavniku – pomanjkanju odklopa od dela.

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju že v splošnem spadamo med bolj ogrožene poklicne skupine, dodatno pa bi k pojavu izgorelosti trenutno lahko prispevale tudi razmere, vezane na covid-19, zato so raziskovalke in raziskovalci prepoznali potrebo po temeljitem spoznavanju mehanizmov, ki prispevajo k omenjenemu javnozdravstvenemu problemu specifično med zaposlenimi na tem področju.

Raziskava sicer poteka v okviru širšega projekta, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in je po svoji zasnovi nekoliko specifična, saj gre za vzdolžno raziskavo v treh valih. To pomeni, da vas bomo k raziskavi skupno povabili trikrat – prvikrat smo to že storili oktobra 2020 –, z vmesnim obdobjem približno treh mesecev (torej še januarja 2021 in aprila 2021). Takšen pristop zahteva v primerjavi s tradicionalnim enkratnim merjenjem spremenljivk nekaj več časa in truda, vendar predstavlja edino pot do odkrivanja dolgoročnih mehanizmov nastanka izgorelosti.

cid:image004.jpg@01D5AB5B.7BA0B140

Izvedbo raziskave smo podprli tudi v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), zato vas, spoštovani kolegice in kolegi, ki ste zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ponovno prijazno vabimo, da si vzamete nekaj časa ter izpolnite vprašalnik, hkrati pa k temu povabite tudi svoje kolegice in kolege. K raziskavi še posebej vabimo tiste, ki ste že sodelovali pri prvem merjenju, vendar ste k raziskavi vljudno vabljeni tudi tisti, ki pri prvem merjenju še niste sodelovali. Sodelovanje v anketi je prostovoljno, hkrati pa je sodelujočim zagotovljena popolna anonimnost, saj bodo zbrani podatki obdelani in predstavljeni na skupnem nivoju, brez možnosti identifikacije posameznega anketiranca. V zahvalo za sodelovanje bo vsak udeleženec prejel avtomatsko generirano povratno informacijo o lastni ravni izgorelosti. Vprašalnik se nahaja tukaj: https://www.1ka.si/a/316139

Izpolnjevanje nezahtevnega anketnega vprašalnika vam bo vzelo približno 20-25 minut, vabimo pa vas, da anketo izpolnite že v prihodnjih dneh, medtem ko bo sicer aktivna do prvih dni februarja. Če bi potrebovali v zvezi z vprašalnikom kakršna koli dodatna pojasnila ali nam želite kaj sporočiti, lahko kontaktirate neposredno raziskovalce (vodja projekta: izr. prof. dr. Sara Tement, sara.tement@um.si; asist. Nejc Plohl, nejc.plohl1@um.si) ali pa pišete na naš e-naslov info@sviz.si.

Ugotovitve opravljene raziskave bodo nadgradile obstoječe znanje o mehanizmih, ki obstajajo v ozadju izgorelosti. To bi v naslednjem koraku lahko pomagalo pri doseganju ultimativnega cilja – zmanjševanju problema v praksi. Na osnovi zbranih podatkov bodo pripravljeni znanstveni in strokovni prispevki za stroko in splošno javnost ter oblikovana izhodišča za izboljšave.


Za pomoč pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo.

Povezava do ankete Izgorelost in upravljanje z mejami med delom in zasebnim življenjem: https://www.1ka.si/a/316139


Z lepimi pozdravi!

Tajništvo GO SVIZ

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar