Ljubljana, 3. 5. 2021

Izgorelost in upravljanje z mejami med delom in zasebnim življenjem


Ljubljana, 3. maja 2021Vzdolžna raziskava na temo izgorelosti in upravljanja z mejami med delom in zasebnim življenjem: zadnje merjenje


Spoštovane/-i kolegice in kolegi,

neodvisna projektna skupina raziskovalcev iz Univerze v Mariboru vas ponovno vabi k sodelovanju v raziskavi, ki se nanaša na odkrivanje dolgoročnih mehanizmov razvoja izgorelosti, s poudarkom na razmeroma spregledanem dejavniku – pomanjkanju odklopa od dela. Še posebej pomembno je, da vprašalnik rešite tisti, ki ste ga rešili že prvič in/ali drugič. Brez vašega ponovnega sodelovanja namreč raziskovalci ne morejo verodostojno proučevati sprememb na področju obremenitev, izgorelosti in drugih podobnih izidov, kar je v času obremenitev zaradi COVID-19 in številnih zmotnih informacij še posebej pomembno.

Ker zaposleni v vzgoji in izobraževanju že v splošnem sodimo med bolj ogrožene poklicne skupine, dodatno pa bi k pojavu izgorelosti trenutno lahko prispevale tudi razmere, vezane na COVID-19, so raziskovalci torej prepoznali potrebo po temeljitem spoznavanju mehanizmov, ki prispevajo k omenjenemu javnozdravstvenemu problemu specifično med zaposlenimi na tem področju. Raziskava sicer poteka v okviru širšega projekta, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in je po svoji zasnovi nekoliko specifična, saj gre za vzdolžno raziskavo v treh valih. Zaradi tega vas k sodelovanju v raziskavi vabimo že tretjič (prvič smo vas k sodelovanju povabili oktobra 2020, drugič pa januarja 2021). Takšen pristop zahteva nekaj več časa in truda od tradicionalnega enkratnega merjenja spremenljivk, vendar je edina pot do odkrivanja dolgoročnih mehanizmov nastanka izgorelosti, saj nam omogoča spremljanje istih posameznikov skozi daljše obdobje.

Izvedbo raziskave smo podprli tudi v SVIZ, zato vas, spoštovane/-i kolegice in kolegi, ki ste zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ponovno prijazno vabimo, da si vzamete nekaj časa ter izpolnite vprašalnik, hkrati pa k temu povabite tudi svoje kolegice in kolege. Čeprav k raziskavi še posebej vabimo tiste, ki ste že sodelovali pri prvem in/ali drugem merjenju, ste k raziskavi vljudno vabljeni tudi tisti, ki pri prejšnjih merjenjih še niste sodelovali. Sodelovanje v anketi je prostovoljno, hkrati pa je sodelujočim zagotovljena popolna anonimnost, saj bodo zbrani podatki obdelani in predstavljeni na skupnem nivoju, brez možnosti identifikacije posameznega anketiranca. V zameno za sodelovanje bo vsak udeleženec prejel avtomatsko generirano povratno informacijo glede lastnega nivoja izgorelosti. Vprašalnik se nahaja tukaj: https://www.1ka.si/a/338508

Izpolnjevanje nezahtevnega anketnega vprašalnika vam bo vzelo približno 20-25 minut, vabimo pa vas, da anketo izpolnite že v prihodnjih dneh, medtem ko bo sicer aktivna do začetka junija. Če potrebujete v zvezi z vprašalnikom kakršna koli pojasnila ali želite kaj sporočiti, lahko kontaktirate raziskovalce (vodja projekta: izr. prof. dr. Sara Tement, sara.tement@um.si; asist. Nejc Plohl, nejc.plohl1@um.si) ali pa nas na info@sviz.si.

Rezultati opravljene raziskave bodo nadgradili obstoječe znanje o mehanizmih v ozadju izgorelosti, kar bi v naslednjem koraku lahko pomagalo pri doseganju ultimativnega cilja – zmanjševanju problema v praksi. Na osnovi zbranih podatkov bodo pripravljeni znanstveni in strokovni prispevki za stroko in splošno javnost ter oblikovana izhodišča za izboljšave.

Za pomoč pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika se Vam tudi v imenu raziskovalcev že vnaprej iskreno zahvaljujemo.

Povezava do ankete: https://www.1ka.si/a/338508

Z lepimi pozdravi!

Tajništvo GO SVIZ