Ljubljana, 23. 1. 2021

Izjava sindikalnih central o poteku današnjih pogajanj o PKP8

Danes ob 9. uri so se pričela pogajanja o osmem protikoronskem paketu (PKP 8) med socialnimi partnerji in Vlado Republike Slovenije, v zvezi s katerimi smo reprezentativne sindikalne centrale, članice Ekonomsko-socialnega sveta, že vnaprej javnosti in vladi pisno posredovale svoje predloge in pričakovanja. Socialni partnerji smo za usklajevanje pripravljeni žrtvovati cel vikend in pretežni del ponedeljka.

Na pogajanjih se je uvodoma izkazalo, da v vladni pogajalski skupini ni nobenega od ministrov, niti ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja kot nosilca PKP 8 in odgovornega znotraj vlade za kakovosten in učinkovit socialni dialog ter enakopravno spoštovanje vseh socialnih partnerjev.

Izkazalo se je, da vladni predstavniki v pogajalski skupini nimajo nikakršnega mandata za usklajevanje predlogov, ki so jih v usklajevanje za PKP 8 predlagali socialni partnerji. Glavni pogajalec vladne strani, državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospod Cveto Uršič, je namreč jasno povedal, da imajo glede predlogov socialnih partnerjev vladni predstavniki izključno mandat, da evidentirajo, slišijo in zapišejo njihove predloge, nimajo pa mandata, da se o predlogih tudi uskladijo.

Ker vladna stran ni zagotovila enega od temeljnih pogojev, da bi bilo mogoče voditi pogajanja, je sindikalna stran predlagala, da se pogajanja nadaljujejo takoj, ko bodo vladni predstavniki mandat za pogajanja pridobili, pri čemer smo poudarili, da smo se pripravljeni pogajati nemudoma, ko bo mandat za pogajanja zagotovljen. Vladna stran je, na podlagi navedenega predloga, pogajanja do nadaljnjega prekinila.

V reprezentativnih sindikalnih centralah razumemo predlog PKP 8 tudi kot popravni izpit PKP7, s katerim naj bi bile odpravljene nekatere napake, nejasnosti in pomanjkljivosti PKP 7. Tudi zato se predlogi sindikalnih central za vključitev v PKP 8 nanašajo predvsem na predloge, ki omejujejo širjenje epidemije, odpravljajo neutemeljeno neenakost med zaposlenimi, odpravljajo težave pri izvajanju določb PKP 7 v praksi in odpravljajo nepremišljene in škodljive rešitve, sprejete v PKP 7 brez socialnega dialoga. Poleg tega se kot pomembno vprašanje postavlja tudi način in pogoji subvencioniranja dviga minimalne plače in posledice tega ukrepa za blagajne socialnih zavarovanj.

V reprezentativnih sindikalnih centralah pričakujemo, da bo vladna stran zagotovila pogoje za kakovostna pogajanja enakopravnih partnerjev in smo pri takšnih pogajanjih tudi vselej pripravljeni sodelovati, nismo pa pripravljeni več biti statisti za to, da bi se vlada glede postopka sprejemanja PKP 8 lahko sklicevala na socialni dialog, ki to dejansko ni.

 

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije
Predsednica Lidija Jerkič

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam
Predsednik Jakob Počivavšek

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije
Predsednik Branimir Štrukelj

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
Predsednik Peter Majcen

KNSS-NeodvisnostPredsednica
Evelin Vesenjak

Slovenska zveza sindikatov Alternativa
Predsednik Zdenko Lorber

Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost
Predsednik Albert Pavlič

Komentarji
Mojca
26.01.2021

Zaposleni v zasebnem sektorju z najnižjimi plačami so prejeli 200 eur dodatka. Za zaposlene v javnem sektorju ta uredba ne velja. Zakaj se SVIZ ne zavzema tudi oz. predvsem za pravice tistih z najnižjimi osebnimi dohodki?
To je bila včasih vloga sindikatov, kaj ne? Ne razumem zakaj so neenako obravnavani delavci zasebnega in javnega sektorja?
Pa še to, regres je bil včasih obratno sorazmeren z višino plače. Zdaj nekaj malega več regresa prejmejo le delavci do 20. plačnega razreda. Zakaj?
No, ja, verjetno se sindikat bori samo za svoje bogatejše člane. Kakšen sindikat je to? Aja, že vem. Tak, ki svojim članom izbori za 20% višjo jubilejno nagrado, ki jo potem financira MIZŠ (oz. če poenostavimo vsi davkoplačevalci) !?#

Vaš komentar