Ljubljana, 28. 3. 2019

Izobraževalni seminar za zaupnice in zaupnike v kulturi

S seminarjem za zaupnice in zaupnike SVIZ v kulturnih organizacijah prehajamo v drugo polovico izvedbe letošnjih izobraževanj. Doslej so bili že izvedeni seminarji za zaupnike v predšolski vzgoji, v osnovnih in glasbenih šolah ter zavodih za izobraževanje odraslih in v srednjih, višjih šolah in dijaških domovih. Kot četrti v vrsti bo 1. in 2. aprila na Bledu izpeljan izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v kulturnih organizacijah. Nanj je bilo povabljenih 44 zaupnikov.

Tudi tokratni dogodek se bo začel z uvodnima nagovoroma in predstavitvama aktualnih dogajanj zbranim s strani predsednice Sindikalne konference kulturnih organizacij mag. Mojce Jenko in glavnega tajnika SVIZ Branimirja Štruklja.

S strani pristojnega ministrstva bo na tokratnem seminarju sodelovala državna sekretarka mag. Petra Culetto, ki bo predstavila prioritete ministrstvo oziroma novega ministra za kulturo ter načrtovane spremembe sistemske zakonodaje, v nadaljevanju pa bo odgovarjala na vprašanja sindikalnih zaupnikov. SVIZ jo je zaprosil, naj se skuša v svoji uvodni predstavitvi še zlasti osredotočiti na naslednja vprašanja:

- Problematika financiranja javnih zavodov na področju kulture;

- Načrtovane spremembe zakonodaje in ostalih predpisov na področju kulture;

- Neustreznost Pravilnika o pridobivanju strokovnih nazivov v dejavnosti varstva kulturne dediščine;

- Sprostitev omejevanja zaposlovanja v zavodih s področja kulture in zagotovitev ustreznega financiranja novih zaposlitev (izrazita kadrovska podhranjenost v zavodih s področja kulture in preobremenjenost že zaposlenih delavcev);

- Ureditev kriterijev za napredovanje v nazive priznani/vrhunski glasbenik in priznani dramski igralec/prvak;

- Problematika staranja zaposlenih na področju umetniških dejavnosti in možnost prekvalifikacije (baletni plesalci, operni in zborovski pevci).

Popoldanski del prvega dne seminarja bo namenjen predavanju dr. Metode Dodič Fikfak iz Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa o varnosti in zdravju pri delu, dan pa bodo sindikalni zaupnice in zaupniki zaključili z obiskom Radovljice ter ogledom njenih kulturno-zgodovinskih znamenitosti.

Drugi dan seminarja bosta zbranim strokovna sodelavca sindikata za pravne zadeve Anja Korošec oziroma Jernej Zupančič predstavila najpogostejša delovnopravna vprašanja ter problematiko varstva osebnih podatkov in s tem povezanih obveznosti sindikalnega zaupnika. Dr. Renata Pamić bo spregovorila o tem, kako naj poteka komuniciranje med zaposlenimi v kolektivu, srečanje pa se bo zaključilo z zborom sindikalne konference in izmenjavo vprašanj ter stališč o temah, ki zaposlene v kulturi najbolj zadevajo.

Do konca letošnje izvedbe ostajata še dva seminarja, in sicer:

8. in 9. 4. 2019 v Portorožu izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike s področja osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami;

15. in 16. 4. 2019 v Strunjanu izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike s področja visokega šolstva in znanosti.