Ljubljana, 30. 5. 2024

Izobraževanje in učiteljski poklic naj bosta v ospredju volitev

foto: Pixabay Pred bližajočimi se volitvami v Evropski parlament je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) na slovenske kandidatke in kandidate za poslance v Evropskem parlamentu naslovil poziv, da v predvolilni kampanji in nato ob morebitni izvolitvi tudi v celotnem mandatu namenijo osrednjo pozornost položaju vzgoje in izobraževanja ter učiteljskemu poklicu.
 

Seznam kandidatnih list v Sloveniji na volitvah v Evropski parlament 2024, 9. junij 2024


Pedagoško delo je postalo v zadnjih desetletjih manj privlačna poklicna izbira, zato se vse več držav sooča s pomanjkanjem učiteljev, staranjem zaposlenih v vrtcih in šolah ter poslabšanjem statusa poklica. Omenjeno ogroža kakovost javnega izobraževanja, dostopnega za vse. Brez učiteljev so šole zgolj prazne stavbe, brez akademikov in pedagoških delavcev ni visokošolskega izobraževanja. Le usposobljeno pedagoško osebje na vseh ravneh šolstva lahko zagotavlja kakovostno izobraževanje za naslednje generacije.

Slovenskim kandidatom za poslance v novem sklicu Evropskega parlamenta je SVIZ posredoval poziv, naj po-skrbijo za to, da bosta izobraževanje in učiteljski poklic v ospredju tokratnih volitev v Evropski parlament ter tudi prioriteta v prihodnje. SVIZ bo na svoji spletni strani sproti objavljal odzive poslanskih kandidatk in kandidatov o izpostavljeni problematiki.
Priloga: Dopis za kandidatke in kandidate na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament: Izobraževanje in učiteljski poklic naj bosta v ospredju tokratnih volitev v Evropski parlament
 
 
-------------------------------------------------------------------
 
 

V nadaljevanju objavljamo odzive strank oz. kandidatnih list, kot prihajajo na naš naslov:


ZELENI SLOVENIJE

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE Zelena,socialna, liberalna lista Zelenih Slovenije za EU volitve:

Cilji, ki jih želimo doseči

• Povečati enakopravnost držav in narodov s povezovanjem izobraževalnih institucij in izmenjavo znanja, ki mora postati manj elitističen, v smislu zapiranja v nacionalne in celo socialne okvire.

• Nadaljevati in krepiti program Erasmus, ki naj postane čim bolj obvezen princip izmenjave med izobraževalnimi sistemi držav članic in partnerskih držav ter možnost spoznavanja drugih izobraževalnih kultur in okolij.

• Opremiti ljudi z znanjem in veščinami na področju trajnostnega razvoja, s čimer bodo postali bolj kompetentni in samozavestni, hkrati pa povečati njihove možnosti za vodenje zdravega in produktivnega načina življenja v sožitju z naravo in s skrbjo za družbene vrednote, enakost spolov in kulturno raznolikost.

• Krepiti znanja, spretnosti in razumevanja za spopadanje z velikimi izzivi, s katerimi se soočajo sedanje in prihodnje generacije.

• Upoštevati 4 Delorsove stebre pri vzgoji in izobraževanju:  

1. Da bi vedeli.
2. Da bi znali delati.
3. Da bi znali živeti skupaj.
4. Da bi znali biti.

Za doseganje teh ciljev:

Podpiramo izobraževanje učiteljev za trajnostni razvoj (TR) kot pomemben  element, za izvajanje zelenega prehoda v EU.

· Dopolnitev novih znanj in veščin usklajenih z EU vrednotami, ki so nujne za poučevanje vsebin trajnostnega razvoja v šolah in vrtcih.

· Usposabljanje učiteljev je potrebno razvijanje novih gradiv, dostopnih vsem v EU, kjer gre za upoštevanje okoljskih, socialnih in ekonomskih tem z upoštevanjem krožnega gospodarstva.

· Vključevanje tem trajnostnega razvoja v posamezne predmete, kot vsebine, ki povezujejo. To omogoča večje povezovanje šole  z vsakdanjim življenjem z upoštevanjem najsodobnejših pedagoških strategij in  strategij, ki bodo razvijale sodelovanje, kritično mišljenje, inovativne pristope, projektno   in izkustveno učenje.

· Stalno strokovno usposabljanje in nadgradnjo znanja in veščin, kar to terja stalno spreminjanje vsebin TR skladno z razvojem.

· Vključevanje vrednot in etike trajnostnega razvoja, kot so spoštovanje do okolja in narave, družbena pravičnost in odgovornost.

· Podpora vlad in vodstev šol, sodelovanje in izmenjava izkušenj v na lokalnem, nacionalnem in na  nivoju EU za učinkovito izvajanje TR izobraževanja.

· Z učinkovitim izobraževanjem in vrednotenjem  učiteljev in vzgojiteljev lahko šole in vrtci oz. (VIZ )postanejo ključni akterji pri graditvi bolj trajnostne družbe.

Pripravila : Dr. Nada Pavšer

* * * * * * * * * *

LEVICA

Spoštovani,

organiziranje javnega izobraževanja je eden od najpomembnejših civilizacijskih dosežkov. To, da imajo vse prebivalke in prebivalci - ne glede na njihov razredni, materialni ali kakršenkoli drug status - dostop do enotnega izobraževalnega sistema, ki jim omogoči razvijanje svojih potencialov, je neprecenljivo in nekaj na kar moramo biti ponosni. Kvalitetno javno izobraževanje manjša razlike med bogatimi in revnimi, gradi vezi v družbi in veča varnost in enotnost skupnosti. Narediti moramo vse, da ga ohranimo in izboljšajmo.

Z ukrepi, za katerimi stoji SVIZ, stojimo tudi v Levici, že od samega začetka. Učiteljski poklic, ki je hkrati tudi poslanstvo, moramo zaščititi, opolnomočiti in predvsem primerno nagraditi. Vpliv ostalih deležnikov na učni proces - torej staršev in lokalne skupnosti - pa ne sme biti pikolovski nadzor nad vsako uro predmeta in rezultatom preverjanja znanja, ampak medsebojna izmenjava informacij in mnenj o poteku in ciljih izobraževanja. Šola mora postati vključujoče okolje za vse otroke in odrasle, vključene v postopke izobraževanja, ne glede na spol, spolno usmerjenost, barvo kože, veroizpoved, izvor ali kakršnokoli vrsto oviranosti.

Prav tako moramo v Sloveniji biti ponosni na izjemno močno sindikaliziranost vzgoje in izobraževanja. Brez tega zanesljivega socialnega partnerja bi bilo brzdanje apetitov po privatizaciji in razgradnji delavskega poklica praktično nemogoče, vrednote vzajemnosti, solidarnosti in enakopravnosti pa bi bile v slovenskem sistemu zagotovo slabše zastopane.

Z lepimi pozdravi,

Levica
info@levica.si

* * * * * * * * * *

SVOBODA

Pozdravljeni,

Vaš dokument smo poslali kandidatom za evropske poslance in poslanke. Vsi podpirajo vašo pobudo.
Lep dan želim,

Služba za odnose z javnostmi
pr@gibanjesvoboda.si
www.gibanjesvoboda.si

* * * * * * * * * *

RESNI.CA

Pozdravljeni.
V imenu Resni.ce je odgovor zapisala kandidatka Katja Kokot:

Spoštovani.

Kot kandidatka za evropsko poslanko na listi Resni.ce podpiram vseh 10 vaših ključnih zahtev v sindikatu izobraževanja. Menim, da ste zelo dobro orisali obstoječe težave, ki pa se vendarle niso zgodile v kratkem času, pač pa v zadnjih 20+ letih.

Kot ključno težavo vidim izgubo avtoritete učiteljev tako napram učencem, kot napram vsakokratnim zakonodajalcem. Menim, da bi morali ravno učitelji biti tisti, ki so ključni pri sprejemanju vsake zakonodaje, kajti le praktične izkušnje z delom so tiste, ki lahko pokažejo na težave in možne rešitve.

V naši stranki se zavzemamo za večjo neposredno demokracijo, kar vključuje tudi obvezno mnenje ključnih deležnikov v pripravi vsake zakonodaje. Tako pravzaprav niti ni pomembno, kakšno osebno stališče zavzemam jaz, ali kateri drugi poslanec, pač pa to, da verjamem, da mora poslanec biti glas tistih, ki živijo in delajo na dotičnem področju.

S spoštovanjem,
Katja Kokot, dr.vet.med.

* * * * * * * * * *

VESNA - ZELENA STRANKA

Spoštovani,

hvala za poslan poziv sindikata, naj bosta izobraževanje in učiteljski poklic v ospredju tokratnih volitev v Evropski parlament ter tudi prioriteta v prihodnje. Vesna, zelena stranka izobraževanju daje posebni pomen v svojem programu, prav tako Skupina Zelenih v Evropskem parlamentu delovanju v odboru CULT posveča posebno pozornost, kot jo bomo v Evropskem parlamentu tudi predstavniki stranke Vesna.

Hvala za vaše delo in vse dobro še naprej,
Vesna - zelena stranka

* * * * * * * * * *

DeSUS in DOBRA DRŽAVA

Spoštovani,

v imenu skupne liste strank DESUS in DOBRA DRŽAVA ter nosilca liste dr. Uroša Lipuščka vam posredujemo naše stališče in podporo desetim ključnim zahtevam izobraževalnih sindikatov, katerih cilj je izboljšati ugled in povečati privlačnost učiteljskega poklica.

Naj uvodoma poudarimo, da v celoti podpiramo vrednote in prednostne naloge učiteljskega poklica in sindikatov v izobraževanju in so v veliki meri tudi vključena v naš program v okviru zavzemanja, da se v EU uveljavi razvojni model "Gospodarska rast tudi za blaginjo ljudi" z javnim zdravstvom in šolstvom, z usklajevanjem socialnih dajatev z rastjo dobičkov, tudi na račun znižanja prispevkov za namene oboroževanja v NATU. Zaradi podaljšanja življenjske dobe prebivalstva je potrebno ustvarjati pogoje za kakovostno življenje vseh generacij in dostojno staranje z ustvarjanjem pogojev in ukrepov za ustrezno bivalno okolje, za zdravstveno oskrbo, socialno varstvo, dolgotrajno oskrbo, vseživljenjsko učenje za vse generacije. EU mora zavzeti aktivno politiko zaščite okolja in biotske raznovrstnosti in v praksi upoštevati načelo trajnostnega razvoja, ker le tako lahko takoj začnemo zmanjševati uničujoče posledice podnebnih sprememb in poskrbimo, da bodo naši zanamci imeli možnost živeti na čistem in mirnem planetu Zemlja. Ključno pa je, da vzpostavimo in ohranimo mir ter uvedemo razum v politiko.

Skratka podpiramo in si bomo (kot potencialni) evropski poslanci/ke aktivno prizadevali za doseganje in izboljšanje vseh zavez iz vašega programa ter vrednot in prednostnih nalog učiteljskega poklica in sindikatov v izobraževanju.

Vse dobro vam želimo in lep pozdrav!

* * * * * * * * * *