Ljubljana, 27. 5. 2020

Izobraževanje na daljavo - izkušnje za prihodnost?

V organizaciji Pedagoškega inštituta je 21. maja 2020 potekala okrogla miza »Izobraževanje na daljavo – izkušnje za prihodnost?«, na kateri je sodeloval tudi glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj.

Videoposnetek razprave na okrogli mizi »Izobraževanje na daljavo – izkušnje za prihodnost?« je dostopen s klikom na naslednjo povezavo - https://www.pei.si/ISBN/PEI_21052020.m4v .

Kot so zapisali pri Pedagoškem inštitutu, je eksperiment s poučevanjem (pogosto tudi le »poučevanjem«) na daljavo v času pandemije sprožil veliko vprašanj, pa tudi nejevolje in nasprotovanj, tako med starši, kakor tudi med učitelji. Zato so se na Pedagoškem inštitutu, v sodelovanju z Oddelkom za pedagogiko in andragogiko na UL FF, odločili organizirati spletno okroglo mizo, na kateri so pretresli številne probleme, s katerimi so se pri poučevanju na daljavo soočile šole, kakor tudi starši šolajočih se otrok. Poskušali so odgovoriti tudi na vprašanje, kaj bi bilo treba spremeniti oziroma izboljšati, če bi se poučevanje na daljavo izvajalo tudi v prihodnjem šolskem letu.

Na okrogli mizi so sodelovali: mag. Jožica Frigelj, učiteljica razrednega pouka; dr. Katja Jeznik, docentka za teorijo vzgoje in občo pedagogiko na Odd. za pedagogiko in andragogiko UL FF; dr. Zdenko Kodelja, vodja Centra za filozofijo vzgoje na PI; dr. Vinko Logaj, direktor ZRSŠ; dr. Anton Meden, predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije; Gregor Pečan, predsednik Združenja ravnateljev in ravnateljic; dr. Klara Ermenc Skubic, predsednica Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije; dr. Marjan Šimenc, raziskovalec v Centru za filozofijo vzgoje na PI in docent za sociologijo edukacije na UL PeF; dr. Damijan Štefanc, izredni profesor didaktike na Odd. za pedagogiko in andragogiko UL FF; Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ; Tanja Taštanoska, sodelavka Urada za razvoj in kakovost izobraževanja na MIZŠ in dr. Igor Ž. Žagar (direktor PI, sicer pa profesor retorike in argumentacije) kot moderator.

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je v pogovoru med drugim izpostavil skrb glede napovedi ministrstva za izobraževanje, ki naj bi za jesen pripravljalo scenarij »hibridnega izobraževanja« - kombinacije šolanja na daljavo in šolanja v učilnicah. Opozoril je, da je napoved »globokih sprememb v konceptih izobraževanja«, kot procesu pravijo na ministrstvu, rokohitrska, izpostavil pa tudi skrb, da država v izobraževanju na daljavo vidi predvsem možnost pocenitve izobraževanja. Videoposnetek celotne razprave na okrogli mizi »Izobraževanje na daljavo – izkušnje za prihodnost?« je dostopen s klikom na naslednjo povezavo - https://www.pei.si/ISBN/PEI_21052020.m4v .