Ljubljana, 24. 11. 2017

Izobraževanje ne občuti okrevanja in rasti

Po shodu izobraževalk in izobraževalcev ob letošnjem svetovnem dnevu učiteljev v Ljubljani (5. 10. 2017), ki je potekal pod geslom "Zakaj je izobraževalno delo vredno manj?", strokovna služba GO SVIZ v nadaljevanju jeseni skupaj s predsednicami in predsedniki območnih odborov sindikata organizira shode in srečanja s članstvom po območjih.

Članice in člani sindikata z območnih odborov SVIZ Tolmin, Ajdovščina, Nova Gorica, Idrija, Obala, Ilirska Bistrica in Postojna so se na predzadnjem shodu v nizu – zadnji bo izpeljan 28. 11. 2017 za članstvo OO SVIZ Ljubljane in okolice – 23. novembra 2017 zbrali v Krpanovem domu v Pivki.

V uvodu v srečanje je zbranih približno 170 članic in članov sindikata s pesmijo pozdravil Filip Kranjc, zatem pa jih je nagovorila predsednica Območnega odbora SVIZ Postojna Cvetka Stamenkovič ter poudarila, da bi moralo področje izobraževanja v državi, ki je po gospodarski krizi dobro okrevala, končno dobiti ustrezno mesto in priznanje. »Slovenski učiteljice in učitelji izboljšanega gospodarskega položaja ne občutimo, naše delo je premalo cenjeno in tudi neustrezno ovrednoteno,« je izpostavila in zbranim sporočila, da je skrajni čas, da zaposleni v izobraževanju – od vrtca do univerze – aktivno podprejo prizadevanje sindikata za izboljšanje položaja izobraževanja in vrednotenja dela v njem.

Tudi glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je podčrtal, da je ključno, da odločnost izboljšati položaj izobraževanja ter izobraževalk in izobraževalcev, aktivno izrazijo vsi članice in člani sindikata ter tudi nečlani. Poudaril je, da neustrezno vrednotenje dela zaposlenih na vseh ravneh izobraževanja in poslabševanje položaja izobraževanja v družbi, potrjujejo tudi podatki domačih in tujih analiz. Varčevanja v izobraževanju je bilo v času krize preprosto preveč in ni bilo mogoče pričakovati, da bo to ostalo brez posledic v kakovosti.

SVIZ je oblast vztrajno opozarjal, da so plače zaposlenih v izobraževanju v primerjavi s plačami primerljivo izobraženih na drugih poklicnih področjih nižje, kar pomembno vpliva tudi na to, da postaja učiteljski poklic neprivlačna izbira za mlade. Med posledicami tega dejstva je ob hkratnem nezaposlovanju zaradi varčevanja tudi staranje učiteljske populacije. Tudi delež BDP za izobraževanje je v Sloveniji s 4,6 % nižji, kot je povprečje v državah OECD (5,2 %) in EU22 (4,8 %), hkrati pa je naša država v obdobju od leta 2010 do leta 2014 zabeležila padec sredstev za izobraževanje, delež sredstev za izobraževanje v celotnih javnih izdatkih pa se je v tem obdobju v Sloveniji zmanjšal najbolj v vseh državah OECD. Slovenija je leta 2014 za javno izobraževanje v skupnih odhodkih iz proračuna namenila 8,7 %, je pa med državami, v katerih financiranje izobraževanja iz proračuna ni bilo stabilno in se je od leta 2005, ko je znašlo 11,5 odstotka, zniževalo. Podatki OECD potrjujejo tudi, da so plače vzgojiteljev in učiteljev v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah v Sloveniji na vseh stopnjah karierne lestvice nižje, kot je povprečje OECD in EU22.

Glavni tajnik SVIZ je poudaril, da posledice za položaj slovenskega izobraževanja nezavidljivih podatkov zaposleni na tem področju pri svojem delu občutijo vsak dan ter da je skrajni čas, da se politika preneha igrati z morda edino primerjalno prednostjo Slovenije pred drugimi državami, ki je – zaradi kakovostne šolske infrastrukture in kakovostno izobraženih učiteljic in učiteljev – dobra izobraženost državljank in državljanov. Na sedežu se SVIZ bo glede na zapisano 30. novembra na izredni seji sestal glavni odbor – najvišji organ sindikata med kongresoma – in odločal o splošni stavki. Če bo izglasovana in bodo opredeljene stavkovne zahteve, se bo začelo glasovanje o stavki, o kateri se bodo izrekali zaposleni v vseh zavodih, kjer je SVIZ organiziran. »SVIZ je že mnogokrat dokazal, da je organizacijsko sposoben izpeljati najbolj obsežne akcije in od danes naprej delamo za to, da dosežemo izpolnitev zahtev, ki smo jih naslovili na vlado«, je sklenil Branimir Štrukelj ter odgovoril še na nekaj vprašanj članic in članov o izpeljavi stavke.  

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar